Serdecznie zapraszamy !!!

Życzenia Wielkanocne

Na Falkowej pamiętali o ofiarach katastrofy smoleńskiej

Dzisiaj (10 kwietnia), w siódmą rocznicę tragedii lotniczej pod Smoleńskiem, mieszkańcy osiedla Falkowa stanęli do apelu, by oddać hołd ofiarom lotu z 2010 roku.

Na pokładzie rządowego samolotu, udającego się na miejsce katyńskiej kaźni znalazł się kwiat politycznej, intelektualnej, kulturalnej i wojskowej elity narodu polskiego na czele z parą prezydencką – Lechem i Marią Kaczyńskimi oraz ostatnim prezydentem RP na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim. Tragedia smoleńska była wstrząsem, jakiego nigdy nie doświadczyło żadne współczesne państwo; traumą, której rana nieprędko się zabliźni. Rotmistrz Józef Czapski powiedział kiedyś znamienne, i jak pokazał czas, prorocze słowa:

„Wszyscy tworzymy ten łańcuch niewidzialny, którego ostatnim ogniwem jest Katyń.”

10 kwietnia 2010 roku historia wykuła jeszcze jedno ogniwo i zamknęła łańcuch. Bo tych, których zamordowano 77 lat temu i tych, którzy oddali swe życie w służbie Rzeczypospolitej, udając się z pielgrzymką na miejsce największej żołnierskiej mogiły, łączyło jedno credo, jedno wyznanie: „Nic dla siebie, wszystko dla Polski”.

W uroczystym apelu na os. Falkowa udział wzięła kompania reprezentacyjna Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego Sącza, parlamentarzyści w osobach: Jan Duda poseł na Sejm RP, Andrzej Czerwiński poseł na Sejm RP, reprezentant posła Józefa Leśniaka Edward Ciągło, reprezentant posła Arkadiusza Mularczyka Józef Kaczmarczyk, radni Tadeusz Gajdosz, Grzegorz Fecko, Maria Piprek, przedstawiciele służb mundurowych: zastępca komendanta PSP ST. bryg. Paweł Motyka, komendanta KOSG reprezentował chorąży Krystian Dębicki, zaś komendanta KM Policji – podkomisarz Waldemar Górowski. Obecni byli także mieszkańcy miasta na czele z panią Anną Totoń zwaną chodzącą encyklopedią sądecką  .

W intencji ofiar modlili się wspólnie z uczestnikami apelu ks. dr Jerzy Jurkiewicz proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty wraz z księdzem wikarym Kazimierzem Dudzikiem.

Całość przygotował i poprowadził przewodniczący Zarządu osiedla Falkowa Artur Czernecki, który podziękował wszystkim obecnym za przyjęcie zaproszenia, a w szczególności kompani reprezentacyjnej KOSG za uświetnienie uroczystości poprzez wystawienie warty honorowej  oraz wystrzelenie salwy honorowej na część poległych, przedstawicielom służb mundurowych, księdzu proboszczowi Jerzemu Jurkiewiczowi, ks. Kazimierzowi Dudzikowi oraz Lechowi Zwolińskiemu za oprawę muzyczną uroczystości.

(KB)

Fot. arch. Zarządu os. Falkowa


Galeria zdjęć

Zaproszenie na uroczystości 10.04.2017r.

Zaproszenie

      W dniu 10 kwietnia 2017r.o godz.16.30. w siódmą rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, po raz kolejny staniemy do apelu pamięci by oddać hołd ofiarom lotu 10 kwietnia 2010 roku.

      W imieniu organizatorów zapraszam mieszkańców osiedla Falkowa oraz miasta Nowego Sącza i okolic na uroczysty Apel Poległych w katastrofie pod Smoleńskiem, który będzie miał miejsce w Nowym Sączu w dzielnicy Falkowa na skwerze Lasku Falkowskiego obok kaplicy  pw. św. Antoniego w dniu 10 kwietnia 2017r. o godz.16.30

     W uroczystości uczestniczyć będzie Karpacki Oddział Straży Granicznej z Nowego Sącza , który wystawi wartę honorową.

 Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki

 

W programie:

16.30 – Apel pamięci – KOSG Nowy Sącz

16.40 – Wspólna modlitwa za poległych – Ks. dr Jerzy Jurkiewicz

16.50 – Złożenie wiązanek

 

Wystawka w Nowym Sączu na osiedlu Falkowa

Masz odpady wielkogabarytowe, których chcesz się pozbyć? Jest taka możliwość. 27 marca bieżącego roku na terenie miasta Nowego Sącza rozpocznie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. wystawka.

Odpady należy wystawić do godziny 8:00 przed swoje posesje. Celem wystawki jest ułatwienie mieszkańcom pozbycia się, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, wielkogabarytowych przedmiotów, które nie mieszczą się do pojemników na odpady. Wystawka  zakończy się 7 kwietnia na osiedlu Falkowa.

 

Pamiętajmy osiedle  Falkowa 7 kwietnia  2017r.od godz.8.00

Wszelkich informacji udziela oraz  przyjmuje zgłoszenia o pominięciu posesji podczas zbiórki  przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa  p. Artur Czernecki pod numerem telefonu 509907001

Akcja Wiosna 2017: sadzonki drzew i krzewów dla każdego Sądeczanina

Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak oraz Zarząd osiedla Falkowa zaprasza mieszkańców osiedla w najbliższy piątek na organizowaną akcję rozdawania sadzonek drzew i krzewów.

Wydarzenie odbędzie się na płycie sądeckiego Rynku w dniu 17 marca od godziny 15:00.

Każdy mieszkaniec osiedla Falkowa , który weźmie udział w akcji otrzyma bezpłatną sadzonkę, aby móc ją zasadzić w ogrodzie. 

Zaproszenie na ostatki !

Szanowni Państwo.

Zapraszam seniorów osiedla Falkowa na biesiadę ostatkową potocznie zwaną śledziówka, która będzie mieć miejsce  w dniu 28 lutego (wtorek)w godz.17.00-21.00 w restauracji”Maja ” ul.Nadbrzeżna 40  ( dawniej PTTK ,obok hali sportowej )Zgłoszenia przyjmowane są do poniedziałku włącznie (27 luty) u Przewodniczącego Zarządu Falkowa pod numerem telefonu 509907001 .

Ps.Napoje alkoholowe we własnym zakresie .
Zapraszam Artur Czernecki

Pędzi, pędzi kulig niczym błyskawica…

Pędzi, pędzi kulig niczym błyskawica…

Przewodniczący zarządu Artur Czernecki zaprosił mieszkańców osiedla Falkowa  na kulig . O godz.  15:00 wyruszyliśmy na zimową przygodę do Szczawnicy, gdzie na miejscu  czekały prawdziwe sanie wraz zaprzęgiem konnym, oraz śnieżny kulig, piękny krajobraz, śnieżna bitwa.

Na zakończenie kuligu nie obyło się bez ogromnego ogniska z pieczonymi kiełbaskami i gorącą herbatką i tańcami w karczmie.

Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Z pewnością był to niezapomniany dzień pełen beztroski i frajdy.

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska na terenie miasta Nowego Sącza

Szanowni Państwo,

WAŻNA INFORMACJA  DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA FALKOWA  !!!

Miasto Nowy Sącz ogłosiło nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza, których przedmiotem jest:  wykonanie podłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji:
Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 30 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Miejsce składania wniosków o udzielenie dotacji:
Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w punkcie składania wniosków dotacyjnych – Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza – ul. Wincentego Pola 22 w Nowym Sączu, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10:00-15:00 lub w pozostałe dni robocze w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza – ul. Szwedzka 2 w Nowym Sączu, w godzinach 7:30 – 15:30.

Informacja bardzo ważna dla mieszkańców osiedla Falkowa w tym ulic Jamnicka,Długoszowskiego,Falkowska, Botaniczna ,Podwale,Obłazy,Kolorowej,Halnej,Ziołowej i innych znajdujących się na planie Nowy Sącz -56

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 56”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Nowego Sącza Uchwały Nr XXVIII/315/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 56”, dla obszaru położonego w części osiedli Gołąbkowice,  Falkowa i Piątkowa i ograniczonego: od strony północnej i północno – zachodniej ulicą Prażmowskiego, granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 30”oraz ulicą Lwowską, od strony wschodniej i północno – wschodniej granicami działek oraz ulicą Falkowską, od strony południowej – granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 46”, od strony południowo – zachodniej ulicą Jamnicką – zgodnie z załącznikiem graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie od 20.01.2017r. do 10.02.2017r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

zalacznik_20__01_2017