Wystawka w Nowym Sączu na osiedlu Falkowa

Masz odpady wielkogabarytowe, których chcesz się pozbyć? Jest taka możliwość. 27 marca bieżącego roku na terenie miasta Nowego Sącza rozpocznie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. wystawka.

Odpady należy wystawić do godziny 8:00 przed swoje posesje. Celem wystawki jest ułatwienie mieszkańcom pozbycia się, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, wielkogabarytowych przedmiotów, które nie mieszczą się do pojemników na odpady. Wystawka  zakończy się 7 kwietnia na osiedlu Falkowa.

 

Pamiętajmy osiedle  Falkowa 7 kwietnia  2017r.od godz.8.00

Wszelkich informacji udziela oraz  przyjmuje zgłoszenia o pominięciu posesji podczas zbiórki  przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa  p. Artur Czernecki pod numerem telefonu 509907001

Akcja Wiosna 2017: sadzonki drzew i krzewów dla każdego Sądeczanina

Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak oraz Zarząd osiedla Falkowa zaprasza mieszkańców osiedla w najbliższy piątek na organizowaną akcję rozdawania sadzonek drzew i krzewów.

Wydarzenie odbędzie się na płycie sądeckiego Rynku w dniu 17 marca od godziny 15:00.

Każdy mieszkaniec osiedla Falkowa , który weźmie udział w akcji otrzyma bezpłatną sadzonkę, aby móc ją zasadzić w ogrodzie. 

Zaproszenie na ostatki !

Szanowni Państwo.

Zapraszam seniorów osiedla Falkowa na biesiadę ostatkową potocznie zwaną śledziówka, która będzie mieć miejsce  w dniu 28 lutego (wtorek)w godz.17.00-21.00 w restauracji”Maja ” ul.Nadbrzeżna 40  ( dawniej PTTK ,obok hali sportowej )Zgłoszenia przyjmowane są do poniedziałku włącznie (27 luty) u Przewodniczącego Zarządu Falkowa pod numerem telefonu 509907001 .

Ps.Napoje alkoholowe we własnym zakresie .
Zapraszam Artur Czernecki

Pędzi, pędzi kulig niczym błyskawica…

Pędzi, pędzi kulig niczym błyskawica…

Przewodniczący zarządu Artur Czernecki zaprosił mieszkańców osiedla Falkowa  na kulig . O godz.  15:00 wyruszyliśmy na zimową przygodę do Szczawnicy, gdzie na miejscu  czekały prawdziwe sanie wraz zaprzęgiem konnym, oraz śnieżny kulig, piękny krajobraz, śnieżna bitwa.

Na zakończenie kuligu nie obyło się bez ogromnego ogniska z pieczonymi kiełbaskami i gorącą herbatką i tańcami w karczmie.

Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Z pewnością był to niezapomniany dzień pełen beztroski i frajdy.

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska na terenie miasta Nowego Sącza

Szanowni Państwo,

WAŻNA INFORMACJA  DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA FALKOWA  !!!

Miasto Nowy Sącz ogłosiło nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza, których przedmiotem jest:  wykonanie podłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji:
Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 30 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Miejsce składania wniosków o udzielenie dotacji:
Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w punkcie składania wniosków dotacyjnych – Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza – ul. Wincentego Pola 22 w Nowym Sączu, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10:00-15:00 lub w pozostałe dni robocze w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza – ul. Szwedzka 2 w Nowym Sączu, w godzinach 7:30 – 15:30.

Informacja bardzo ważna dla mieszkańców osiedla Falkowa w tym ulic Jamnicka,Długoszowskiego,Falkowska, Botaniczna ,Podwale,Obłazy,Kolorowej,Halnej,Ziołowej i innych znajdujących się na planie Nowy Sącz -56

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 56”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Nowego Sącza Uchwały Nr XXVIII/315/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 56”, dla obszaru położonego w części osiedli Gołąbkowice,  Falkowa i Piątkowa i ograniczonego: od strony północnej i północno – zachodniej ulicą Prażmowskiego, granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 30”oraz ulicą Lwowską, od strony wschodniej i północno – wschodniej granicami działek oraz ulicą Falkowską, od strony południowej – granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 46”, od strony południowo – zachodniej ulicą Jamnicką – zgodnie z załącznikiem graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie od 20.01.2017r. do 10.02.2017r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

zalacznik_20__01_2017

Zapraszam wszystkie dzieci z osiedla Falkowa na XVII Integracyjny Bal Karnawałowy dla dzieci rok 2017

Serdecznie zapraszam ,na organizowany przez zemnie po raz XVII bal dla dzieci.

Artur Czernecki -Prezes Stowarzyszenia „Beskidzkie Więzi”, oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa w Nowym Sączu .

 

 

Wyjazd na narty do Ryterskiego Raju

Zaproszenie

 Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa, zaprasza dzieci do lat 15  na narty lub snowboard do Ryterskiego Raju w okresie ferii zimowych.

     Zajęcia będą odbywały się pod opieką instruktora narciarstwa.

      Terminy planowanych wyjazdów z przystanku – Skansen ul. Długoszowskiego oraz Hala Widowiskowo- Sportowa ul.Nadbrzeżna  :

3.02.2017r.( piątek) godz.11.00 powrót ok.15.20

8.02.2017r.(środa) godz.11.00 powrót ok.15.20

Koszt wyjazdu 10.00 zł (transport)

Ilość miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać u przewodniczącego Zarządu p. Artura Czerneckiego pod numerem telefonu 509 907 001

UWAGA . Bardzo dziękuje za przyjęcie zaproszenia na wyjazd na narty .

Uprzejmie informuję ,iż BRAK JUŻ WOLNYCH MIEJSC !

Przy zgłoszeniu dziecka wymagana jest wypełniona karta zgłoszenia wraz z  wypełnioną  rubryką po prawej stronie.

 Nazwisko i Imię
Data urodzenia
Kod pocztowy, miasto
Ulica, numer
Pesel
Telefon kontaktowy rodzica
e- Mail
Poziom zaawansowania
Termin
Czy posiada ? narty buty kije
Czy posiada ? kask narciarski
Czy posiada odpowiednią odzież narciarską
Dodatkowe informacje rodzica
Uwagi**

** Informacje o konieczności przyjmowanie przez dzieci leków, uczuleniach oraz inne istotne informacje.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z2002 r. nr 101, poz 926 z póżn. zm.)Data i podpis rodzica (opiekuna)

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka …………………………………

w dniu ………………………………… na narty/snowboard do Ryterskiego Raju .

 

Data i podpis rodzica (opiekuna)

 

Zarząd Osiedla Falkowa zaprasza dzieci do uczestnictwa w” Bezpiecznych Feriach 2017″

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ

OSIEDLE FALKOWA

L.p. Data Rodzaj zajęć Godz. zbiórki Planowany powrót Uwagi
1. 30 styczeń Spektakl-MOK- Szopka dziecięca 10:50 skansen 13:30 Zakaz jedzenia i picia
2. 31 styczeń Bajkoland 09:00 skansen 11:30 Dzieci do 10 lat
3. 1 luty Kino HELIOS – Za niebieskimi drzwiami 09:00 skansen 12:00 Dzieci od 12 lat
4. 2 luty Ścianka wspinaczkowa 08:20 skansen 10:20 Obuwie na zmianę, sportowe
5. 3 luty Lodowisko 10:55 skansen 12:50 Czapka, rękawiczki, szalik
6. 6 luty Turniej Tenisa Stołowego 09:00 skansen 14:00 Odbiór dzieci z Hali MOSiR

ul. Nadbrzeżna

7. 6 luty Lodowisko 12:30

Lodowisko

14:30 Czapki, rękawiczki, szaliki
8. 7 luty Kino HELIOS-Sing 09:00 skansen 13:00
9. 8 luty Narty 08:40 skansen 14:30 Odpowiedni ubiór, czapka, rękawiczki, PRZEWIDZIANY POSIŁEK
10. 9 luty Basen 09:00 skansen 11:30 Czapki, szaliki
11. 10 luty Spektakl-MOK-

Jaś i Małgosia

09:00 skansen 11:30 Zakaz jedzenia i picia

Udział w zajęciach uzależniony jest od zachowania dziecka oraz ubioru dostosowanego do warunków pogodowych. Dzieci, które nie będą sie stosować do poleceń wychowawcy oraz nieodpowiednio ubrane będą odsyłane do domu.

W razie samodzielnego powrotu dziecka do domu z zajęć proszę dołączyć oświadczenie.

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać u wychowawcy świetlicy środowiskowej

  1. Wiola Chapko-Mięczakowska tel. 536 955 339
  2.  Artur Czernecki Przewodniczący ZO Falkowa

 

 

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do dom mojej córki/mojego syna …………………………………. ………………………………………..(imię i nazwisko dziecka). Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka po zakończonych zajęciach w ramach „Bezpiecznych Ferii”.

 

Data…………………….. ………………………………………………………………..

czytelny podpis rodzica lub opiekuna

Jamnicka wyjdzie z ciemności !!!

Miło nam  po informować mieszkańców ulicy Jamnickiej  ,iż trwają pracę związane z uzupełnieniem oświetlenia ulicy Jamnickiej  .Za ewentualne utrudnienia przepraszamy i jednocześnie dziękujemy Panu Prezydentowi Miasta Nowego Sącza Ryszardowi Nowakowi „Przyjacielowi Osiedla Falkowa” za realizację wnioskowanej inwestycji przez Zarząd Osiedla Falkowa

 

Artur  Czernecki

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa