Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych 20.10. 2020

Szanowni Państwo !

Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w dniach od 01 października do 09 listopada, będzie organizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tzw. „wystawka” dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej.

Na osiedlu Falkowa wystawka odbędzie się 20 października 2020r.

Odpady należy wystawić przed swoje posesje, do godziny 8.00. 

Celem wystawki jest ułatwienie mieszkańcom pozbycia się, bez ponoszenia dodatkowych kosztów wielkogabarytowych przedmiotów, które nie mieszczą się do pojemników na odpady. Dzięki temu mieszkańcy nie będą ponosić dodatkowych kosztów. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki

Głosujemy na Budzet Obywatelski Miejsce Grillowe – Pokochaj Falkową

https://bo.nowysacz.pl/glosowanie

Jak głosować?

Od 1 do 8 października 2020 roku można głosować na projekty do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza.

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować

 1. O wyborze projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego, które zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej miasta, decydują corocznie, w bezpośrednim głosowaniu, mieszkańcy.
 2. Głosowanie trwa 8 dni i rozpoczyna się o godz. 00:01 pierwszego dnia głosowania, a kończy o godzinie 23:59 ostatniego dnia głosowania (czasu UTC (PL)).
 3. Głosować można, jednokrotnie, w wybranej przez głosującego formie, poprzez:
  1. wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu tj. https://bo.nowysacz.pl;
  2. zgłoszenie się osobiście do punktu głosowania, gdzie można oddać głos również elektronicznie, przy stanowisku komputerowym obsługiwanym przez pracownika Urzędu, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL, a w przypadku osoby małoletniej konieczne jest przedłożenie oświadczenia/zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do Budżetu Obywatelskiego (imię, nazwisko, PESEL, podpis).
 4. Głosowanie jest równe i bezpośrednie.
 5. Głosowanie drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza dostępnego za pośrednictwem sieci Internet na stronie https://bo.nowysacz.pl wymagać będzie podania danych osoby głosującej:
  1. PESEL;
  2. numeru telefonu komórkowego;
  3. zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  4. oświadczenia, że jest się mieszkańcem miasta Nowego Sącza;
  5. numeru IP (rejestrowany automatycznie);
  6. zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do Budżetu Obywatelskiego (imię, nazwisko, PESEL, podpis) w formie zeskanowanego dokumentu (załącznik nr 4).
 6. Numer telefonu komórkowego użyty w głosowaniu:
  1. służy do odebrania SMS z kodem weryfikującym, który należy wprowadzić w formularzu głosowania w celu potwierdzenia oddania głosu;
  2. musi pochodzić z polskiej strefy numeracyjnej;
  3. może być użyty maksymalnie 3 razy (co umożliwi np. głosowanie członkom rodziny).
 7. Każdy uprawniony może zagłosować tylko jeden raz, oddając głos na jeden projekt.
 8. Kolejne wprowadzenie tych samych danych głosującego nie powoduje zmiany już raz oddanego głosu.
 9. Mieszkaniec, który w okresie trwania głosowania zameldował się na pobyt stały lub czasowy w Nowym Sączu lub dopisał do rejestru wyborców w Nowym Sączu będzie mógł oddać głos elektronicznie w tym samym dniu po godzinie 18:00.
 10. Wykaz punktów do głosowania, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 wraz z godzinami otwarcia zostanie podany do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania. Dane wprowadza operator stanowiska przy udziale głosującego.
 11. Obliczenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.
 12. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianej przerwy technicznej uniemożliwiającej oddanie głosu, trwającej dłużej niż 1 godzinę, czas głosowania może zostać wydłużony o długość wystąpienia przerwy w działaniu.

Lokalizacja

Obok ścieżki pieszo – rowerowej nad Kamienicą.

Skrócony opis projektu

PROJEKT POŁĄCZONY Z PROJEKTEM  BO 119/2021 pn. KIERUNEK: MIEJSCE GRILLOWE – POKOCHAJ FALKOWĄ.
Budowa zadaszonego stanowiska do grilla oraz plac zabaw dla dzieci.

Opis projektu

PROJEKT POŁĄCZONY Z PROJEKTEM  BO 119/2021 pn. KIERUNEK: MIEJSCE GRILLOWE – POKOCHAJ FALKOWĄ.
Budowa zadaszonego stanowiska do grilla oraz plac zabaw dla dzieci.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Powstanie nowego miejsca do wypoczynku i zabawy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1 Budowa zadaszonego stanowiska do grilla oraz plac zabaw dla dzieci. 155 586 zł

Lokalizacja

Działka na tzw. Skałkach

Skrócony opis projektu

Utworzenie otwartego dla wszystkich mieszkańców bezpiecznego miejsca do grillowania.

Opis projektu

Ciepła kiełbaska z grilla skonsumowana w doborowym towarzystwie i w pięknym otoczeniu – to marzenie wielu mieszkańców bloków mieszkalnych w Nowym Sącz, które nadal jest tylko marzeniem. Jak wiadomo, na balkonach nie można rozpalać grilli. Grozi nawet za to mandat od Straży Miejskiej. W mieście nie przybywa natomiast publicznych miejsc do grillowania, stąd nasza propozycja utworzenia grillowiska na miejskiej działce przy tzw. Skałkach. To uroczy zakątek Nowego Sącza, które jest często odwiedzany przez mieszkańców. Czas stworzyć tam jednak odpowiednią infrastrukturę.
W ramach zadania wykonane zostaną: miejsce do grillowania- dwie zadaszone wiaty do 35 m2 każda, ławo-stoły, metalowy grill, stojak na rowery, kosze na śmieci, urządzenie zabawowe dla dzieci z nawierzchnią bezpieczną.

Proponujemy, aby tworząc projekt tego miejsca wzorować się na grill parku we wsi Czaple w gminie Pielgrzymka na Śląsku. Miejsce utworzono tuż obok trasy rowerowej i jest bardzo często odwiedzane przez miejscowych oraz turystów. W okresie wiosennym i wczesno jesiennym miejsce jest chętnie wykorzystywane przez szkoły do organizacji klasowych ognisk oraz zajęć „Przyrody” w terenie. W przypadku sądeckich Skałek może być podobnie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Skałki to ciekawe miejsce na mapie Nowego Sącza, od lat odwiedzane przez mieszkańców podczas m.in. niedzielnych spacerów. Można tam podziwiać piękną przyrodę i rozpalić ognisko, ale czas na zagospodarowanie tego terenu. Drewnienie wiaty z bali, ławy, ławostoły, huśtawki, a tuż obok grill typu Flinston oraz dodatkowe palenisko do pieczenia kiełbasek na ogniu – chcemy, aby właśnie tak wyglądało to miejsce. Bez wątpienia będzie ono często wykorzystywane na wspólne biwakowanie przez całe rodziny, czy grupy przyjaciół. Dla szkół może to być natomiast idealne miejsca na organizację ognisk klasowych, czy lekcji „Przyrody” w terenie. Prezydent Nowego Sącza wspominał już kiedyś, że zamierza doprowadzić do Skałek ścieżkę rowerową. Utworzenie w tym miejsca terenu rekreacyjnego wpisuje się więc w te plany, uatrakcyjniania tej części naszego miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1 Utworzenia miejsca do grillowania na Skałkach (dwie drewnienie wiaty z bali, ławy, ławostoły, huśtawki, grill typu Flinston, palenisko, stojak na rowery, drewniana szopa na drewno, kosze na śmieci) 120 027,40 zł
2 Kamera monitoringu miejskiego 20 000 zł
3 Wykonania dokumentacji projektowej 15 558,60 zł
Łącznie: 155 586 zł

 

 

 

 

Nowe deklaracje do 10 pażdziernika 2020r.

Szanowni Państwo,

Pragnę przypomnieć, iż od 1 września 2020r. na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla, wzrosła opłata za odbioru nieczystości stałych z 7.50 zł/os do 19.00 zł/os.

Obecna opłata  wynosi 19 zł/os, która może zostać pomniejszona po złożeniu nowej deklaracji do dnia 10 października 2020r., dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – 2 zł./os, oraz za posiadanie kompostownika – 2 zł./os .

NOWE STAWKI

NOWE UCHWAŁY OD 01 WRZEŚNIA 2020 r.

 

 

W razie pytań proszę o telefon, chętnie udzielę więcej informacji.

Pozdrawiam Artur Czernecki

Jeszcze w tym roku rewitalizacja ścieżki „Las Falkowski”

Ścieżka przyrodnicza o długości 1 km w Lasku Falkowskim zmieni się nie do poznania. Miasto Nowy Sącz efektywnie aplikowało o pozyskanie środków finansowych na rewitalizację tego pięknego obszaru. Zostanie wykonana całościowa rewitalizacja tego miejsca, w tym odtworzenie zdewastowanej małej architektury leśnej, dodanie nowych elementów do wypoczynku, ćwiczeń na wolnym powietrzu i zabawy.

Kwota dofinansowania to 60 tysięcy euro.
Rewitalizacja Lasku Falkowskiego ma się odbyć w całości w 2020 roku.

Dokładny zakres rewitalizacji obejmie modernizację obecnej ścieżki pieszej polegającej na: 

 • montażu i budowie fragmentów małej architektury, zmodernizowanie istniejących oraz wykonaniu nowych ławek i stołów dla turystów,
 • instalacji balustrady drewnianej na całej długości istniejących pomostów drewnianych,
 • instalacji tablic informacyjnych oraz oznakowania kierunkowego na palach drewnianych wzdłuż ścieżki,
 • zamontowaniu koszy na śmieci,
 • wzmocnieniu skarp i nasypów balami drewnianymi.
Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej Las Falkowski

Terenowa dydaktyczna ścieżka przyrodnicza „Las Falkowski”

Las Falkowski usytuowany jest w obrębie grzbietu Falkowej, którego wierzchowina w tej części  Nowego Sącza znajduje się na wysokości 380 m n.p.m., a zarazem 80 m ponad dna niedalekich dolin Kamienicy i Łubinki. Fundament tego grzbietu zbudowany jest z grubo ławicowych piaskowców oraz łupków. Ścieżka poprowadzona jest głównie przez teren rozległego osuwiska, pofałdowany z licznymi zagłębieniami lokalnie podmokły.

Las Falkowski zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego podjętą z inicjatywy Ligi Ochrony Przyrody, zaliczony został do kategorii lasu ochronnego, chroniącego środowisko przyrodnicze w granicach miasta Nowego Sącza o powierzchni 42 ha.

Obszar położony jest w umiarkowanie ciepłym piętrze klimatycznym, czyli najcieplejszej części polskich Karpat. Uwidocznione w Lesie Falkowskim są: bory mieszane z udziałem dębu, świerka i brzozy oraz część lasu dębowo-gradowego, na które miał wpływ człowiek.  Podczas marszu ścieżką możemy napotkać unikatowe, mało znane zbiorowisko, które tworzy klon. Trzeba zwrócić uwagę na stanowiska mchu torfowca i bluszczu pospolitego występującego pod ochroną. Pomimo silnych działań człowieka występuje tu zróżnicowana fauna bezkręgowców i kręgowców.

Edukacja ekologiczna jest dokonywana w trakcie aktywnej formy poznawania przyrody.

Ścieżka przyrodnicza Las Falkowski

Żródło: Rewitalizacja – Nowy Sącz

Będzie realizacja budowy kolejnego odcinka chodnika na osiedlu Falkowa

Szanowny Państwo

Dobra wiadomość dla mieszkańców osiedla Falkowa. W dniu dzisiejszym rostrzygnięty został przetarg na budowę kolejnego odcinka chodnika na osiedlu Falkowa w Nowym Sączu, o którego budowę wraz zarządem i mieszkańcami osiedla Falkowa, zwróciłem się z prośbą do Pana Prezydenta. Pan Prezydent Ludomir Handzel dał słowo, że jeszcze w tym roku ogłosi przetarg na budowę chodnika i słowa dotrzymał. Dziękujemy wszystkim radnym oraz lokalnym mediom, którzy od początku wspierali nas poprzez poparcie uzasadniania o celowości tej inwestycji, która będzie miała znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko osiedla Falkowa, lecz pozostałych mieszkańców miasta. Dziękujemy za dotrzymanie słowa Panie Prezydencie !!!

Z poważaniem Artur Czernevki