Boże Ciało na osiedlu Falkowa

Stanisław Śmierciak

Stanisław Śmierciak

Stanisław Śmierciak
zobacz galerię (44 zdjęcia)

Wedle tradycji procesje z okazji Bożego Ciała odbywają się nie tylko w dniu tego święta, ale również w czasie trwania jego oktawy. W tym roku wszystkie takie uroczystości są skromniejsze niż zwykle, gdy obowiązują rygory związane z pandemią koronawirusa. Podporządkowali się im również wierni z dzielnicy Falkowa w Nowym Sączu, w której Zarządowi Osiedla przewodniczy Artur Czernecki. Tamtejsi mieszkańcy od lat manifestują wielkie przywiązanie do swojej lokalnej świątyni – kaplicy pod wezwaniem św. Antoniego, będącej rektoratem sądeckiej bazyliki św. Małgorzaty. W tym roku ich procesje z okazji Bożego Ciała prowadzi ks. Kazimierz Dudzik.
źródło : https://gazetakrakowska.pl/procesje-bozego-ciala-w-falkowej-skromnie-ale-dostojnie-zdjecia/ar/c1-15024914

Mieszkańcy Falkowej przełamali się opłatkiem. Była wieczerza i wspólne kolędowanie. [ZDJĘCIA]

Nowy Sącz. Mieszkańcy Falkowej przełamali się opłatkiem. Była wieczerza i wspólne kolędowanie. [ZDJĘCIA]

Stanisław Śmierciak Gazeta Krakowska

Stanisław Śmierciak
zobacz galerię (71 zdjęć)

Zarząd osiedla Falkowa w Nowym Sączu, któremu przewodzi Artur Czernecki, już tradycyjnie, zorganizował spotkanie opłatkowe mieszkańców tego rejonu miasta, a gościnne progi dla jego uczestników otworzyła Szkołą Podstawowa nr 11. Złożyć życzenia i przełamać się opłatkiem przyszli m.in radni miejscy i przedstawiciele służb mundurowych. Na rozpoczęty rok wszystkim błogosławił ks. Kazimierz Dudzik sprawujący w tej dzielnicy posługę duszpasterską. Miłymi akcentami spotkania były jasełka zaprezentowane przez dzieci, wspólna wieczerza i również wspólne śpiewanie kolęd
ŻRÓDŁO : .https://gazetakrakowska.pl/nowy-sacz-mieszkancy-falkowej-przelamali-sie-oplatkiem-byla-wieczerza-i-wspolne-koledowanie-zdjecia/ar/c1-14736402

Prośba mieszkańców do prezydenta o bezpieczeństwo .

 

 

 

 

 

 

Artur Czernecki Nowy Sącz, 19 listopada 2019 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Nowego Sącza

Szanowny Pan

Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

INTERPELACJA

W imieniu mieszkańców Miasta Nowego Sącza, społeczności uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Juliana Tuwima, mieszkańców dzielnicy Falkowa zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego sposobu docierania do placówki przez uczniów SP Nr 11 w Nowym Sączu. Wykonany w poprzednich latach chodnik zabezpiecza drogę do szkoły jedynie w dolnej części, ponieważ kończy się on na wysokości budynku szkoły. Dzieci docierające na zajęcia szkolne z górnej części Osiedla Falkowa zmuszone są korzystać z pobocza. Wraz z pierwszymi opadami śniegu i tworzonymi przez pługi pryzmami śniegu droga do szkoły w konsekwencji oznaczać będzie konieczność poruszania się po ulicy.

Łączące się ze sobą ulica Generała Wieniawy Długoszowskiego i ulica Falkowska
w Nowym Sączu są bardzo niebezpiecznymi, wąskimi ulicami, po których porusza się coraz więcej samochodów. Brak chodnika oznacza brak możliwości bezpiecznego poruszania się nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych i seniorów, którzy w większości sytuacji korzystają z tej drogi jako piesi. Jak widać na załączonej dokumentacji fotograficznej jakość pobocza pozostawia również wiele do życzenia, trudno zatem proponować pieszym, szczególnie dzieciom i osobom starszym, aby drogę do szkoły, do Kościoła, do ogródków działkowych czy do sklepu pokonywali po wyboistym, pełnym dziur i nierówności poboczu. Spacer po takiej nawierzchni skutkować może kontuzjami, złamaniami, a w najlepszym razie znaczącym dyskomfortem, szczególnie dla osób starszych. Kto weźmie na siebie ból i cierpienie tych osób w przypadku zaistnienia takiej sytuacji?

Nie wyobrażam sobie, aby na terenie Miasta Nowego Sącza możliwe byłoby wydawanie środków finansowych z pominięciem projektów o tak kardynalnym znaczeniu dla mieszkańców. Potrzeba bezpieczeństwa, a taką jest zapewnienie bezpiecznego poruszania się po miejscu swojego zamieszkania, jest jednym z podstawowych oczekiwań społecznych każdego człowieka. Dlatego ponawiam swoją prośbę o bezstronne, wolne od podziałów rozpatrzenie i bezzwłoczne zrealizowanie projektu budowy chodnika na ulicy Wieniawy Długoszowskiego i Falkowskiej w Nowym Sączu, na odcinku powyżej Szkoły Podstawowej
nr 11, który uzupełni brakujący element tej tak ważnej dla mieszkańców infrastruktury.
Nowoczesne rozwiązania technologiczne dostępne w tym zakresie, z pewnością pozwolą na dostosowanie technologii wykonania chodnika do trudnych warunków i niełatwego ukształtowania terenu, jaki tam występuje.

Jestem pewien, iż deklarowana przez Pana Prezydenta troska o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Nowego Sącza przełoży się na podjęcie stosownych działań i zabezpieczenie środków finansowych na jak najszybsze rozpoczęcie prac zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i wybudowania brakującego odcinka chodnika na ulicy Wieniawy Długoszowskiego i Falkowskiej w Nowym Sączu.

Z poważaniem

Artur Czernecki

Załączniki:

– dokumentacja fotograficzna ? szt. 2

 

Kaplica pw. św. Antoniego w Falkowej ma 25 lat. Jubileuszową mszę odprawił bp Andrzej Jeż [ZDJĘCIA]

Alicja Fałek

Alicja Fałek

Artur Czernecki
zobacz galerię (27 zdjęć)

Kościół pw. świętego Antoniego Padewskiego na osiedlu Falkowa w Nowym Sączu ma już 25 lat. Z tej okazji, w niedzielę (29 września) odprawiona została uroczysta msza święta, której przewodniczył bp Andrzej Jeż, ordynariusz diecezji Tarnowskiej wraz z ks. Jerzym Jurkiewiczem, proboszczem Bazyliki św. Małgorzaty, ks. Ryszardem Kudroniem oraz wszystkimi kapłanami posługującymi w tym kościele. W podziękowaniu za 25 lat posługi duszpasterskiej na osiedlu Falkowa, zarząd dzielnicy wraz z Klubem Seniora i mieszkańcami złożyli Dar Ołtarza – kielich, hostię, wino mszalne, ornat, stułę, alby, bieliznę kielichową oraz dar pieniężny na remont bazyliki.
żródło: https://gazetakrakowska.pl/kaplica-pw-sw-antoniego-w-falkowej-ma-25-lat-jubileuszowa-msze-odprawil-bp-andrzej-jez-zdjecia/ar/c1-14462637

Zaproszenie na jubileusz poświęcenia kościoła na Falkowej

Z okazji 25 rocznicy poświęcenia kościoła pw. świętego Antoniego na Falkowej, zapraszam na uroczystą Mszę świętą celebrowaną dnia 29 września 2019 roku o godz.12.00 przez Ks. Bpa Andrzeja Jeża.

Z pozdrowieniami w nadziei wspólnego spotkania Artur Czernecki

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa