Będzie realizacja budowy kolejnego odcinka chodnika na osiedlu Falkowa

Szanowny Państwo

Dobra wiadomość dla mieszkańców osiedla Falkowa. W dniu dzisiejszym rostrzygnięty został przetarg na budowę kolejnego odcinka chodnika na osiedlu Falkowa w Nowym Sączu, o którego budowę wraz zarządem i mieszkańcami osiedla Falkowa, zwróciłem się z prośbą do Pana Prezydenta. Pan Prezydent Ludomir Handzel dał słowo, że jeszcze w tym roku ogłosi przetarg na budowę chodnika i słowa dotrzymał. Dziękujemy wszystkim radnym oraz lokalnym mediom, którzy od początku wspierali nas poprzez poparcie uzasadniania o celowości tej inwestycji, która będzie miała znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko osiedla Falkowa, lecz pozostałych mieszkańców miasta. Dziękujemy za dotrzymanie słowa Panie Prezydencie !!!

Z poważaniem Artur Czernevki

W Falkowej uhonorowano przyjaciół i sympatyków tego osiedla

Nowy Sącz. W Falkowej uhonorowano przyjaciół i sympatyków tego osiedla

Stanisław Śmierciak

Stanisław Śmierciak
zobacz galerię (27 zdjęć)

Miłą tradycją dzielnicy Falkowa w Nowym Sączu jest wykorzystywanie noworocznego spotkania mieszkańców nie tylko do składania życzeń i przełamywania się opłatkiem. To także okazja do wyrażenia podziękowań osobom, które najefektywniej wspierają rozwój tego peryferyjnego rejonu miasta. Tytułem” Przyjaciela Osiedla Falkowa”, a także statuetką potwierdzającą jego nadanie, honorowana jest osoba mieszkająca w tej dzielnicy. Medale „Sympatyka Osiedla Falkowa” otrzymują osoby spoza tej dzielnicy.
reklama

Medal Sympatyka Osiedla Falkowa, którego laureatem przed laty została „Gazeta Krakowska” nadany został prezydentowi Nowego Sącza Ludomirowi Handzlowi.

Medalami takimi zaszczyceni zostali również: aspirant Bożena Michalak, funkcjonariuszka Miejskiej Komendy Policji będąca dzielnicową w tym rejonie miasta, a także Marta Poremba, dyrektorka Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Nowym Sączu.

źródło:https://gazetakrakowska.pl/nowy-sacz-w-falkowej-uhonorowano-przyjaciol-i-sympatykow-tego-osiedla/ga/c1-14738744/zd/41551980

 

Budżet Obywatelski został podzielony na osiedla. Dlaczego?

żródło : Janusz Bobrek Gazeta Krakowska
Skarbnik miasta Renata Seruga-Tokarz i prezydent Ludomir Handzel przedstawiają szczegóły budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2020 rok
Skarbnik miasta Renata Seruga-Tokarz i prezydent Ludomir Handzel przedstawiają szczegóły budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2020 rok Janusz Bobrek
W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza (realizowanego w 2020 r.) 2 mln zł zostanie podzielone na 25 osiedli. Komisja powołana przez prezydenta Ludomira Handzla rozdysponowała pieniądze według dwóch kryteriów: liczby mieszkańców i powierzchni osiedla.

reklama

Nabór projektów na 2020 rok ruszy od 1 lipca 2019 roku, a głosować będzie można przez pierwszy tydzień października. Prezydent Nowego Sącza, po konsultacjach z zarządami osiedli i po doświadczeniach z ubiegłych edycji zdecydował, że 2 mln zł przeznaczone na projekty obywatelskie powinny być równo rozdysponowane między mieszkańców osiedli, tak aby wszystkie z dwudziestu pięciu miały szansę na realizację projektu bez względu na liczbę mieszkańców, którzy wzięliby udział w głosowaniu. Na największą sumę mogą liczyć mieszkańcy os. Zawada, najmniej przypadnie małemu osiedlu Kilińskiego.

– Jako prezydent miasta jestem zwolennikiem tego, aby to mieszkańcy decydowali o tym, jak wydatkowane są ich środki. Wywodzę się z ruchu miejskiego, wychowałem się na osiedlach i wiem, że ludzie na tych osiedlach najlepiej wiedzą, jak wydać swoje pieniądze, dlatego postanowiliśmy o podziale tego budżetu, czyli kwoty dwóch milionów, na dwadzieścia pięć osiedli ? zaznacza prezydent Ludomir Handzel.

Na ile dokładnie mogą liczyć poszczególne osiedla? Barskie – 77 890 zł, Biegonice – 125 910 zł, Centrum – 27 610 zł, Chruślice – 26 351 zł, Dąbrówka – 94 210, Falkowa – 97 741 zł, Gołabkowice – 84 962 zł, Gorzków – 71 897 zł, Helena – 131 927 zł, Kaduk – 65692 zł, Kilińskiego – 15902 zł, Kochanowskiego – 136 063 zł, Milenium – 55 325 zł, Nawojowska -99 800 zł, Piątkowa – 57 502 zł, Poręba Mała – 120 862 zł, Przetakówka – 92 998 zł, Przydworcowe – 47 389 zł, Stare Miasto – 41 372 zł, Szujskiego – 63 877 zł, Westerplatte – 44 443 zł, Wojska Polskiego – 98 631 zł, Wólki – 98 597 zł, Zabełcze – 76 459 zł i Zawada – 146 608 zł.

 

W ubiegłej edycji BO Nowego Sącza do dyspozycji było 2 mln zł do podziału na: zadania ogólnomiejskie wyłącznie o charakterze ?miękkim? (400 tys. zł przypadło projektowi ?Sandecja to My!? – za karnetami za złotówkę na mecze Sandecji było 2430 osób) oraz osiedlowe, gdzie 1 mln 600 tys. zł podzielono na cztery grupy sąsiadujących ze sobą osiedli. W przypadku tej części budżetu obywatelskiego realizować można było projekty ?twarde?.

W głosowaniu na cztery projekty dzielnicowe największą liczbę głosów zdobyły: ?Aby w Nowym Sączu chciało się żyć? (m.in. budowa siłowni), ?Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSIR ?Piątkowa? przy ul. Lwowskiej?, ?Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłów?, ?Nowoczesna infrastruktura miejska – przyjazna wszystkim mieszkańcom?.

Ulice Jamnicka i Długoszowskiego zostaną połączone

Szanowni Państwo ,

Miło mi poinformować, iż długo oczekiwana inwestycja na naszym osiedlu zostanie zrealizowana . W imieniu mieszkańców osiedla Falkowa dziękuję Panu Prezydentowi Ludomirowi Handzlowi oraz Radzie Miasta za poparcie naszej prośby.

Mieszkańcy ulic Jamnickiej i Długoszowskiego jeszcze w tym roku będą mogli korzystać z łącznika. Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu ogłosił właśnie przetarg na budowę nowej drogi.

– Zmodyfikowaliśmy zadanie o wykonanie nawierzchni, która będzie wykonywana w technologii betonowej. Zakres pozostałych prac się nie zmienia ? mówi Adam Konicki, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

Rozbudowa drogi polegać będzie na budowie chodnika, budowie jezdni o nawierzchni betonowej, rozbudowie systemu kanalizacji zamkniętej oraz budowie wodociągu. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę, to łącznik ulic Długoszowskiego i Jamnickiej powstanie do 30 listopada tego roku.

żródło: https://gazetakrakowska.pl/nowy-sacz-ulice-jamnicka-i-dlugoszowskiego-zostana-polaczone/ar/c1-14237533

Z wyrazami szacunku Artur Czernecki – Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Sądeczanie pamiętali o rocznicy zbrodni katyńskiej i katastrofy Smoleńskiej

 

10 kwietnia pod obeliskiem przy kaplicy pw. św. Antoniego w Lasku Falkowskim odbyły się uroczystości rocznicowe upamiętniające 79. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej. W uroczystościach uczestniczył Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz wiceprezydent Magdalena Majka. 


 

Punktualnie o godz. 8.41 zabrzmiały syreny alarmowe. Wartę honorową pełniła Kompania Reprezentacyjna Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Apel poległych odczytał chorąży Straży Granicznej Bartosz Zgorzało. 

Proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty, ks. dr Jerzy Jurkiewicz, odczytał modlitwę w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem oraz ofiar zbrodni katyńskiej. 


 

Następnie wiązanki kwiatów oraz znicze złożyli pod obeliskiem prezydent Ludomir Handzel wraz z wiceprezydent Magdaleną Majką, a także starosta Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski, Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Iwona Mularczyk, przedstawiciele służb mundurowych – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, reprezentanci lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości z posłem Wiesławem Janczykiem na czele, reprezentanci sądeckiej ?Solidarności?, prezes sądeckiego oddziału Klubu Gazety Polskiej a zarazem dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Tomasz Baliczek, delegacja lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego a jednocześnie radny powiatowy Marek Pławiak, wraz z wicedyrektorem MORD, wiceprzewodniczącym Rady Miasta oraz Przewodniczącym Zarządu Osiedla Falkowa Arturem Czerneckim, przedstawiciele Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz uczniowie nowosądeckich szkół. W wydarzeniu wzięła udział również radna miejska Ilona Orzeł. 

Uroczystość poprowadził Janusz Michalik z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.

O godz. 18.00 w Bazylice pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu odbędzie się uroczysta msza święta w intencji ofiar zbrodni katyńskiej oraz katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. 

[POBIERZ ZDJĘCIA]