Lasek Falkowski przechodzi rewitalizację

Szanowni Państwo !

Drodzy mieszkańcy osiedla Falkowa !

Pragnę się podzielić z Wami dobrą wiadomością, właśnie rozpoczęła się rewitalizacja   lasku Falkowskiego a wraz z nią powstanie siłownia pod chmurką o którą od lat dla Was zabiegałem u władz miasta.

Lasek Falkowski w Nowym Sączu jeszcze kilka lat temu był ulubionym miejscem rekreacyjnym mieszkańców, gdzie bardzo chętnie wypoczywali. Teraz jest zdewastowany.

Lasek Falkowski degradował się na oczach sądeczan już od dłuższego czasu, ale pasjonatów, którzy nadal lubią pospacerować po tym terenie, nie brakuje.W ubiegłym roku Nowy Sącz wspólnie z partnerskim miastem Vyšné Ružbachy na Słowacji złożyły wspólny projekt na rewitalizację znajdującej się w Lasku Falkowskim ścieżki przyrodniczej.

W chwili obecnej trwają prace w lasku przed którym zamontowano juz urządzenia do ćwiczeń pod chmurką.

Z poważaniem   Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki

 

Foto.Artur Czernecki

Jeszcze w tym roku rewitalizacja ścieżki „Las Falkowski”

Ścieżka przyrodnicza o długości 1 km w Lasku Falkowskim zmieni się nie do poznania. Miasto Nowy Sącz efektywnie aplikowało o pozyskanie środków finansowych na rewitalizację tego pięknego obszaru. Zostanie wykonana całościowa rewitalizacja tego miejsca, w tym odtworzenie zdewastowanej małej architektury leśnej, dodanie nowych elementów do wypoczynku, ćwiczeń na wolnym powietrzu i zabawy.

Kwota dofinansowania to 60 tysięcy euro.
Rewitalizacja Lasku Falkowskiego ma się odbyć w całości w 2020 roku.

Dokładny zakres rewitalizacji obejmie modernizację obecnej ścieżki pieszej polegającej na: 

  • montażu i budowie fragmentów małej architektury, zmodernizowanie istniejących oraz wykonaniu nowych ławek i stołów dla turystów,
  • instalacji balustrady drewnianej na całej długości istniejących pomostów drewnianych,
  • instalacji tablic informacyjnych oraz oznakowania kierunkowego na palach drewnianych wzdłuż ścieżki,
  • zamontowaniu koszy na śmieci,
  • wzmocnieniu skarp i nasypów balami drewnianymi.
Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej Las Falkowski

Terenowa dydaktyczna ścieżka przyrodnicza „Las Falkowski”

Las Falkowski usytuowany jest w obrębie grzbietu Falkowej, którego wierzchowina w tej części  Nowego Sącza znajduje się na wysokości 380 m n.p.m., a zarazem 80 m ponad dna niedalekich dolin Kamienicy i Łubinki. Fundament tego grzbietu zbudowany jest z grubo ławicowych piaskowców oraz łupków. Ścieżka poprowadzona jest głównie przez teren rozległego osuwiska, pofałdowany z licznymi zagłębieniami lokalnie podmokły.

Las Falkowski zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego podjętą z inicjatywy Ligi Ochrony Przyrody, zaliczony został do kategorii lasu ochronnego, chroniącego środowisko przyrodnicze w granicach miasta Nowego Sącza o powierzchni 42 ha.

Obszar położony jest w umiarkowanie ciepłym piętrze klimatycznym, czyli najcieplejszej części polskich Karpat. Uwidocznione w Lesie Falkowskim są: bory mieszane z udziałem dębu, świerka i brzozy oraz część lasu dębowo-gradowego, na które miał wpływ człowiek.  Podczas marszu ścieżką możemy napotkać unikatowe, mało znane zbiorowisko, które tworzy klon. Trzeba zwrócić uwagę na stanowiska mchu torfowca i bluszczu pospolitego występującego pod ochroną. Pomimo silnych działań człowieka występuje tu zróżnicowana fauna bezkręgowców i kręgowców.

Edukacja ekologiczna jest dokonywana w trakcie aktywnej formy poznawania przyrody.

Ścieżka przyrodnicza Las Falkowski

Żródło: Rewitalizacja – Nowy Sącz

Prośba mieszkańców do prezydenta o bezpieczeństwo .

 

 

 

 

 

 

Artur Czernecki Nowy Sącz, 19 listopada 2019 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Nowego Sącza

Szanowny Pan

Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

INTERPELACJA

W imieniu mieszkańców Miasta Nowego Sącza, społeczności uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Juliana Tuwima, mieszkańców dzielnicy Falkowa zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego sposobu docierania do placówki przez uczniów SP Nr 11 w Nowym Sączu. Wykonany w poprzednich latach chodnik zabezpiecza drogę do szkoły jedynie w dolnej części, ponieważ kończy się on na wysokości budynku szkoły. Dzieci docierające na zajęcia szkolne z górnej części Osiedla Falkowa zmuszone są korzystać z pobocza. Wraz z pierwszymi opadami śniegu i tworzonymi przez pługi pryzmami śniegu droga do szkoły w konsekwencji oznaczać będzie konieczność poruszania się po ulicy.

Łączące się ze sobą ulica Generała Wieniawy Długoszowskiego i ulica Falkowska
w Nowym Sączu są bardzo niebezpiecznymi, wąskimi ulicami, po których porusza się coraz więcej samochodów. Brak chodnika oznacza brak możliwości bezpiecznego poruszania się nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych i seniorów, którzy w większości sytuacji korzystają z tej drogi jako piesi. Jak widać na załączonej dokumentacji fotograficznej jakość pobocza pozostawia również wiele do życzenia, trudno zatem proponować pieszym, szczególnie dzieciom i osobom starszym, aby drogę do szkoły, do Kościoła, do ogródków działkowych czy do sklepu pokonywali po wyboistym, pełnym dziur i nierówności poboczu. Spacer po takiej nawierzchni skutkować może kontuzjami, złamaniami, a w najlepszym razie znaczącym dyskomfortem, szczególnie dla osób starszych. Kto weźmie na siebie ból i cierpienie tych osób w przypadku zaistnienia takiej sytuacji?

Nie wyobrażam sobie, aby na terenie Miasta Nowego Sącza możliwe byłoby wydawanie środków finansowych z pominięciem projektów o tak kardynalnym znaczeniu dla mieszkańców. Potrzeba bezpieczeństwa, a taką jest zapewnienie bezpiecznego poruszania się po miejscu swojego zamieszkania, jest jednym z podstawowych oczekiwań społecznych każdego człowieka. Dlatego ponawiam swoją prośbę o bezstronne, wolne od podziałów rozpatrzenie i bezzwłoczne zrealizowanie projektu budowy chodnika na ulicy Wieniawy Długoszowskiego i Falkowskiej w Nowym Sączu, na odcinku powyżej Szkoły Podstawowej
nr 11, który uzupełni brakujący element tej tak ważnej dla mieszkańców infrastruktury.
Nowoczesne rozwiązania technologiczne dostępne w tym zakresie, z pewnością pozwolą na dostosowanie technologii wykonania chodnika do trudnych warunków i niełatwego ukształtowania terenu, jaki tam występuje.

Jestem pewien, iż deklarowana przez Pana Prezydenta troska o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Nowego Sącza przełoży się na podjęcie stosownych działań i zabezpieczenie środków finansowych na jak najszybsze rozpoczęcie prac zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i wybudowania brakującego odcinka chodnika na ulicy Wieniawy Długoszowskiego i Falkowskiej w Nowym Sączu.

Z poważaniem

Artur Czernecki

Załączniki:

– dokumentacja fotograficzna ? szt. 2