Zaproszenie na spotkanie noworoczne w dniu 10 stycznia 2019r.

Zarząd Osiedla Falkowa wspólnie z Księdzem wikarym Kazimierzem Dudzikiem oraz Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu.

Serdecznie zaprasza mieszkańców osiedla Falkowa na Mszę Świętą w intencji mieszkańców osiedla Falkowa o godz.15.00 w Kaplicy pw. Św. Antoniego w Falkowej oraz na spotkanie noworoczne, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019r. o godz.16.00 w SP nr 11 w Nowym Sączu przy ul. Długoszowskiego 126

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 7 styczeń 2019r. u przewodniczącego Zarządu Osiedla Falkowa Artura Czerneckiego pod numerem 509907001 lub pozostałych członków zarządu oraz Pani Danuty Góry Przewodniczącej Klubu Seniora na Falkowej.