Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

     Zarząd osiedla Falkowa informuje, iż najbliższy piątek – 19 kwietnia 2013r. odbędzie  się wiosenna zbiórka komunalnych odpadów wielkogabarytowych oraz wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tzw. „wystawka”.

Mieszkańcy mogą pozbyć się starych, niepotrzebnych przedmiotów: mebli, sprzętu AGD, RTV. Wystawione przed posesje przedmioty w dniu zbiórki będą bezpłatnie wywożone przez firmy odpowiedzialne za utrzymanie czystości w mieście.

Celem wystawki jest ułatwienie mieszkańcom pozbycia się, bez ponoszenia dodatkowych kosztów wielkogabarytowych przedmiotów, które nie mieszczą się do pojemników na odpady.

                                          Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

                                                          Artur Czernecki