Bezpłatna jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Uprzejmie informuję iż:

Od 7 października 2013 r. rozpoczęła  się jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tzw. „wystawka”.
Zbiórka  potrwa do 18 października.

Niepotrzebne rzeczy, wszyscy zainteresowani powinni wystawić w dniu odbioru do godziny 8.00 przed swoje posesje.

Następnie wystawione rzeczy zostaną odebrane i przekazane do przetworzenia.

Celem wystawki jest ułatwienie mieszkańcom pozbycia się, bez ponoszenia dodatkowych kosztów wielkogabarytowych przedmiotów, które nie mieszczą się do pojemników na odpady

Osiedla                     Terminy jesiennej  „wystawki” odpadów

Gołąbkowice   :                       18.10.2013.

 

Falkowa          :                        18.10.2013.

 

Piątkowa         :                        18.10.2013.

                           Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

                                         /-/ Artur Czernecki