Nowe pomieszczenia dla mieszkańców osiedla Falkowa

 

Prezydent Ryszard Nowak wziął udział w uroczystym otwarciu nowych poszczeń w siedzibie Zarządu Osiedla Falkowa. Oprócz prezydenta miasta przecięcia wstęgi dokonali: ks. Ryszard Kudroń – wieloletni duszpasterz kaplicy w Falkowej i ks. Kazimierz Dudzik – obecny opiekun świątyni, Bożena Poręba – członek zarządu osiedla, Artur Czernecki – przewodniczący zarządu osiedla, a także przedstawicielka mieszkańców osiedla.

 

– To bardzo atrakcyjne miejsce i trzeba zrobić wszystko aby pełniło funkcję swoistego centrum dla mieszkańców osiedla Falkowa. Niech to będzie miejsce spotkań, gdzie w sposób bezpieczny można spędzać wolny czas. Zadeklarowałem panu przewodniczącemu i pomogę zmienić to miejsce, aby stało się jeszcze piękniejsze – powiedział prezydent Ryszard Nowak, zapewniając że w przyszłości pojawią się kolejne elementy służące wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców Falkowej.

Jak zapewnił przewodniczący zarządu osiedla Falkowa Artur Czernecki, wyremontowane pomieszczenia w siedzibie zarządu będą teraz służyć jako miejsce spotkań dzieci, młodzieży i seniorów, a także organizacji imprez okolicznościowych.
– Bardzo dziękuję prezydentowi miasta Nowego Sącza, że pomimo tak wielu obowiązków znalazł czas aby spotkać się z nami w tym ważnym dla nas dniu. To wielka zasługa pana prezydenta Ryszarda Nowaka, który wspierał działania mieszkańców, zarządu osiedla oraz ks. Ryszarda Kudronia i dzisiaj możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy cel – mówił Artur Czernecki.

Dotychczasowy opiekun duchowy kaplicy w Falkowej ks. Ryszard Kudroń wyraził zadowolenie, że udało się pomieszczenia w siedzibie zarządu osiedla zaadaptować dla wspólnoty osiedlowej. – Dzisiaj ludzie uciekają od wspólnoty, są anonimowi, często nie znają się po sąsiedzku. Dlatego wspaniałym jest to, do czego państwo dążycie, czyli tworzenie wspólnoty na terenie osiedla Falkowa – zaznaczył ks. Kudroń.
Obecny duszpasterz mieszkańców osiedla Falkowa ks. Kazimierz Dudzik podkreślił, że w pojedynke niewiele można zrobić. – Ale jeśli działa grupa dwóch, trzech i więcej osób, to można więcej zrobić, można zmieniać innych ludzi. Człowiek, kiedy widzi że zmienia się coś wokół niego, to i jego serce się zmienia. 

W spotkaniu oprócz mieszkańców osiedla Falkowa wzięli również udział prezes Sądeckich Wodociągów Janusz Adamek, dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Grzegorz Chochla, a także przedstawiciele Straży Miejskiej, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. O stronę artystyczną wydarzenia zadbał Zespół Regionalny „Sądeczoki” z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

[POBIERZ ZDJĘCIA]

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze osiedla Falkowa

Uprzejmie informuję iż zebranie sprawozdawczo – wyborcze Zarządu Osiedla Falkowa odbędzie się 24 października 2016r. o godz.17.00 w szkole Podstawowej nr 11

Uczestnicy zebrania powinni mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

Wkrótce zostanie opublikowane na stronie www.falkowa.pl sprawozdanie z moich oraz zarządu dokonań w latach 2012 -2016 .

Za  Zarząd Osiedla Falkowa

Przewodniczący

Artur Czernecki

ZAPROSZENIE

8 października 2016r.

Szanowni Państwo

Drodzy Mieszkańcy Osiedla Falkowa

W imieniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza Pana Ryszarda Nowaka oraz Zarządu Osiedla Falkowa, mam zaszczyt zaprosić Państwa w dniu 19 października 2016 roku o godz.14.30 na uroczystość poświęcenia przez ks. Kazimierza Dudzika i ks. Ryszarda Kudronia pomieszczeń przeznaczonych na cele statutowe Zarządu Osiedla Falkowa. W uroczystości weźmie udział Prezydent Miasta Nowego Sącza ? Ryszard Nowak.

Pragnę Państwa poinformować, że wyremontowane pomieszczenia w budynku przy ulicy Botanicznej 15 /w sąsiedztwie ogródków działkowych na Falkowej/ będą do Państwa dyspozycji. Przeznaczymy je na Klub Seniora, Koło Gospodyń Falkowskich, Drużynę Harcerską, Koło Młodych Sympatyków Osiedla .

Dla wszystkich przybyłych gości przygotowaliśmy słodki poczęstunek.

Za Zarząd Osiedla Falkowa

Przewodniczący Zarządu

Artur Czernecki

Prośba o inwestycje na osiedlu Falkowa w roku 2017

Sza­nowni Pań­stwo,

Peł­niąc dyżury wraz z Zarzą­dem Osie­dla Fal­kowa w sie­dzi­bie przy ulicy Bota­nicz­nej 15, zgła­sza­li­ście Pań­stwo swoje pro­po­zy­cje jako naj­waż­niej­sze inwe­sty­cje na Naszym osie­dlu.

W związku z pra­wem jaki przy­słu­guje zarzą­dom osie­dla, zło­ży­łem wnio­sek do budżetu mia­sta na rok 2017, uzu­peł­nia­jąc go a wnio­ski człon­ków zarządu.

Z poważaniem

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki

Poniżej skan wniosku na rok 2017

wniosek-budzet-2017-1wniosek-bgudzet-2017-2