Program „Dobry start, 300 dla ucznia”

Zarząd Osiedla Falkowa  informuje mieszkańców że od 1 lipca można składać wnioski o przyznanie świadczenia z Programu „Dobry start, 300 dla ucznia”.

Wnioski mogą być składane przez internet, za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl. oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy. ul. Żywieckiej 13.

Pieniądze otrzymają wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 20 lat. Świadczenie to przysługuje też uczniom niepełnosprawnym, do ukończenia przez nich 24. roku życia.
Z wyprawki będą mogli skorzystać również uczniowie, którzy ukończyli odpowiednio 20 i 24 lata pod warunkiem, że w tym samym roku kalendarzowym rozpoczną rok szkolny.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa 

Artur Czernecki 

Zaproszenie na nieodpłatne badania profilaktyczne ? bakteria Helicobacter pylori

Zarząd Osiedla Falkowa , informuje mieszkańców, że od poniedziałku tj. 25 czerwca 2018 roku można się rejestrować na bezpłatne badania profilaktyczne, dotyczące zakażenia bakterią Helicobacter pylori.

Rejestracja telefoniczna w godzinach 7:00-17:00 pod numerem: 18 443 78 94 lub osobiście w przychodni NZOZ Diagmed przy ul. Lwowskiej 20 (wejście od ul. Wałowej 11).

Badania będą prowadzone od 2 lipca 2018 r., od poniedziałku do piątku w NZOZ Diagmed Sp. z o.o. w godz. 7:00-10:00, w punkcie pobrań przy ul. Lwowskiej 20 w Nowym Sączu.

Na badania należy przyjść na czczo i trzeba wziąć ze sobą dowód osobisty.

Ilość miejsc jest ograniczona, więc o tym, czy zostanie się przyjętym na badania, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa 

Artur Czernecki 

Festyn Rodzinny ? inauguracja Bezpiecznych Wakacji 2018

Zarząd Osiedla Falkowa zachęca mieszkańców w szczególności dzieci do uczestnictwa w Festynie Rodzinnym na inauguracje Bezpiecznych Wakacji 2018.
Festyn odbędzie się 23 czerwca 2018 roku (sobota) od godziny 10:00 na nowosądeckim rynku.

W imieniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza Pana Ryszarda Nowaka serdecznie zapraszam .

Artur Czernecki 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa 

Na osiedle Falkowa przybyły relikwie św.Antoniego

W dniu dzisiejszym tj.17.06.2018r. Ksiądz Prepozyt , Proboszcz Parafii Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu dr Jerzy Jurkiewicz wprowadził  do kościółka na Falkowej relikwie I stopnia św.Antoniego 

Zarząd Osiedla Falkowa  ,wyraża wdzięczność  Księdzu  Prepozytowi Jerzemu Jurkiewiczowi oraz Księdzu Wikaremu Kazimierzowi Dudzikowi,za dar dla mieszkańców osiedla Falkowa i sprowadzenie relikwii z Padwy na Nasze osiedle 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

                                                                              Artur  Czernecki wraz z zarządem  

Święty Antoni urodził się w roku 1195 w Lizbonie, stolicy Portugalii. Na chrzcie św. otrzymał imię Ferdynand. Według podania, jego rodzicami byli Maria i Marcin Boglioni. Pomiędzy 15. a 20. rokiem życia wstąpił do Kanoników Regularnych Św. Augustyna, którzy mieli swój klasztor na przedmieściu Lizbony. Był tam dwa lata, po czym przeniósł się do klasztoru w Coimbrze, które to miasto – obok Lizbony – było głównym ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego kraju. W roku 1219 otrzymał święcenia kapłańskie.

W rok potem (1220) Ferdynand był świadkiem pogrzebu, jaki Coimbra wyprawiła pięciu franciszkanom, zamordowanym przez mahometan w Maroku. Z tej okazji zapoznał się Święty z duchowymi synami Św. Franciszka z Asyżu i natychmiast wstąpił do nich w Olivanez, gdzie osiedlili się przy kościółku Św. Antoniego Pustelnika. Święty, przy tej okazji, zmienił swoje imię na Antoni.

Św. Antoni, zapalony duchem męczeńskiej ofiary, postanowił udać się do Afryki, by w Maroku oddać swoje życie za Chrystusa. Jednak plany Boże były inne. Święty ciężko zachorował i musiał wracać do ojczyzny. Zastała go jednak na Morzu Śródziemnym burza i zapędziła jego statek na Sycylię. Właśnie w roku 1221 odbywała się w Asyżu kapituła generalna nowego zakonu. Święty udał się tam i spotkał ze Św. Franciszkiem. Po skończonej kapitule oddał się pod władzę brata Gracjana, prowincjała Emilii i Romanii, który wyznaczył mu pustelnię w Montepaolo w pobliżu Forli we Włoszech. Czas wykorzystał na pogłębienie w sobie życia wewnętrznego i dla swoich studiów. Ze szczególnym zamiłowaniem zagłębiał się w Pismo Święte, z którego później tak pełną dłonią korzystał. Równocześnie udzielał się na niwie duszpasterskiej i kaznodziejskiej.

Sława jego kazań dotarła niebawem do brata Eliasza, następcy Św. Franciszka. Ten ustanowił Świętego Antoniego generalnym kaznodzieją zakonu. Odtąd święty przemierzał miasta i wioski nawołując do poprawy życia i pokuty. Dar wymowy, jego język niezwykle obrazowy i plastyczny, ascetyczna postawa, żar i towarzyszące mu cuda gromadziły przy nim tak wielkie tłumy, że musiał głosić kazania na placach, gdyż żaden kościół nie mógł pomieścić słuchaczy.

W latach 1225-1227 Św. Antoni udał się z kazaniami do południowej Francji, gdzie z całą mocą zwalczał szerzącą się tam herezje katarów (albigensow). Kiedy powrócił do Italii, na kapitule generalnej, został wybrany prowincjałem Emilii i Mediolanu. W roku 1228 udał się do Rzymu, by załatwić pilne sprawy swojej prowincji. Z tej okazji papież Grzegorz IX, który o nim wiele słyszał, zaprosił Św. Antoniego z okolicznościowym kazaniem. Wywarło ono na papieżu tak silne wrażenie, że nazwał Świętego „Arką Testamentu”. Papież polecił Świętemu, by wygłaszał kazania do tłumów pielgrzymów, którzy przybywali do Rzymu. Na prośbę kardynała Ostii, Rajnolda Conti, późniejszego papieża Aleksandra IV, Święty napisał Kazania na święta. Wygłosił tam też kazania wielkopostne.

Po powrocie do swojej prowincji udał się do Werony, gdzie władcą był, znany z okrucieństw i tyranii, Książe Ezelin III. Był on zwolennikiem cesarza i w sposób szczególnie okrutny mścił się na zwolennikach papieża. Do niego należała też wówczas Padwa. Święty zdawał sobie sprawę, że naraża własne życie. Miał jednak odwagę powiedzieć władcy prawdę. Ku zdumieniu wszystkich, tyran nie śmiał go tknąć i wypuścił cało.

W roku 1230, na kapitule generalnej, Św. Antoni zrzekł się urzędu prowincjała i udał się do Padwy. Skutkiem nadmiaru obowiązków był całkowicie wycieńczony. Nadto zachorował na wodną puchlinę. Opadając z sił, zatrzymał się w niewielkim klasztorze w Arcella, gdzie w piątek wieczorem, 13. czerwca 1231 roku oddał Bogu ducha, mając zaledwie 36 lat. Pochowano go w Padwie, w kościółku Matki Bożej. W niecały rok, dnia 30. maja 1232, papież Grzegorz IX zaliczył go w poczet świętych. O tak rychłej kanonizacji zadecydowały liczne cuda i łaski, jakich wierni doznawali na grobie Św. Antoniego.

Św. Antoni jest patronem rzeczy zagubionych.

źródło: http://www.gosprzydowa.pl/swieci/antoni.html 

Modlitwa o opiekę Świętego Antoniego :
„Święty Antoni, wielki nasz Patronie, proszę Cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na mnie i przyszedł mi z pomocą.

Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i moich ufnych próśb, ale wspomagaj mnie w moich troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagam, spraw, abym dzięki Twej opiece miał zawsze silną wiarę, pracował nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej.

Polecaj mnie Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słaby i nędzny jestem, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd mnie otacza i jak bardzo potrzebuję Twej pomocy.

Proszę Cię, święty Antoni, abyś mnie wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.”

Akcja Lwów 2018 z serca Wam dziękuje !


Stowarzyszenie któremu mam zaszczyt przewodniczyć „Beskidzkie Więzi” wraz z Zarządem Osiedla Falkowa włączyło się do akcji charytatywnej zorganizowanej przez Fundacje „Bratnia Dusza” z Panią Prezes Iwona Romaniak na rzecz sierocińców i domów dziecka oraz podopiecznych hospicjum we Lwowie.
Akcja charytatywna LWÓW 2018 to kolejny przykład jak wiele można zrobić razem!!!. Dziękuje wszystkim dotyczasowym i przyszłym ofiarodawcą zwłaszcza mieszkańcom osiedla Falkowa w Nowym Sączu, że zawsze możemy na Was liczyć .Jesteście poprostu najwspanialszymi ludźmi jakich w życiu poznałem ❤ .W imieniu dzieci z korzeniami polskim z serca Wam bardzo dziękuje !