UWAGA! Trwa rekrutacja do Dziennego Domu Seniora.

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa ? Artur Czernecki informuje, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miasto Nowy Sącz prowadzą nabór do Dziennego Domu Seniora przy ul. Jagiellońskiej 37. Rekrutacja rozpoczęła potrwa do 20 maja. Udział w ofercie Dziennego Domu Seniora jest bezpłatny. Placówka zostanie otwarta w maju. 
Dzienny Dom Seniora oferuje 8-godzinny pobyt, dwa posiłki dziennie, transport do i z placówki, spotkania z muzyką, filmem, sztuką, spacery, ćwiczenia ruchowe, wycieczki i inne zajęcia zgodnie z zainteresowaniami a także opiekę wykwalifikowanej kadry, która zapewni również organizację czasu wolnego. 
Do udziału w projekcie zgłaszane mogą być : 
? osoby zamieszkałe na terenie Miasta Nowego Sącza,
? w wieku powyżej 60 lat,
? których stan zdrowia nie wymaga całodobowej opieki, 
? osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Osoby zainteresowane ofertą Dziennego Domu Seniora proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 18 444 36 23, wew. 14, 16 / tel. kom. 604 907 560; bezpośredni kontakt w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żywieckiej 13, 33 ? 300 Nowy Sącz (Punkt pierwszego Kontaktu, pokój nr 8 na parterze.

Pomoc dla potrzebujacych mieszkańców osiedla Falkowa

szanowni Państwo,

Zarząd osiedla Falkowa uprzejmie informuje mieszkańców osiedla Falkowa , którzy znajdują się w chwilowej potrzebie, iż jest możliwość otrzymania wsparcia w MOPS w Nowym Sączu . 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu informuje, że wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców miasta Nowego Sącza wydawana jest przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej   – odbioru pomocy przy ul. Tarnowskiej  28 w Nowym Sącz- siedziba Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Kryterium dochodowe, kwalifikujące osoby do korzystania z Programu wynosi:
1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056,00 zł
 dla osoby w rodzinie.

Aby uzyskać skierowanie należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Żywiecka 13,  Punkt pierwszego kontaktu ? pokój  nr 8 na parterze. 

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Sądeczanie pamiętali o rocznicy zbrodni katyńskiej i katastrofy Smoleńskiej

 

10 kwietnia pod obeliskiem przy kaplicy pw. św. Antoniego w Lasku Falkowskim odbyły się uroczystości rocznicowe upamiętniające 79. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej. W uroczystościach uczestniczył Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz wiceprezydent Magdalena Majka. 


 

Punktualnie o godz. 8.41 zabrzmiały syreny alarmowe. Wartę honorową pełniła Kompania Reprezentacyjna Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Apel poległych odczytał chorąży Straży Granicznej Bartosz Zgorzało. 

Proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty, ks. dr Jerzy Jurkiewicz, odczytał modlitwę w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem oraz ofiar zbrodni katyńskiej. 


 

Następnie wiązanki kwiatów oraz znicze złożyli pod obeliskiem prezydent Ludomir Handzel wraz z wiceprezydent Magdaleną Majką, a także starosta Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski, Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Iwona Mularczyk, przedstawiciele służb mundurowych – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, reprezentanci lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości z posłem Wiesławem Janczykiem na czele, reprezentanci sądeckiej ?Solidarności?, prezes sądeckiego oddziału Klubu Gazety Polskiej a zarazem dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Tomasz Baliczek, delegacja lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego a jednocześnie radny powiatowy Marek Pławiak, wraz z wicedyrektorem MORD, wiceprzewodniczącym Rady Miasta oraz Przewodniczącym Zarządu Osiedla Falkowa Arturem Czerneckim, przedstawiciele Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz uczniowie nowosądeckich szkół. W wydarzeniu wzięła udział również radna miejska Ilona Orzeł. 

Uroczystość poprowadził Janusz Michalik z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.

O godz. 18.00 w Bazylice pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu odbędzie się uroczysta msza święta w intencji ofiar zbrodni katyńskiej oraz katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. 

[POBIERZ ZDJĘCIA]