ZAPROSZENIE

Zarząd Osiedla Falkowa

Fundacja ?BĘDZIE DOBRZE?

Stowarzyszenie ?BESKIDZKIE WIĘZI?

  ZAPRASZAJĄ

Mieszkańców Falkowej

NA

INTEGRACYJNO-SPORTOWY

DZIEŃ DZIECKA

na Osiedlu Falkowa

w dniu 8 czerwca 2019 r.

w godzinach 10.00-14.00

ul. Botaniczna 15, obok siedziby Zarządu Osiedla

w programie:

konkursy przeprowadzone przez Fundację ?BĘDZIE DOBRZE?, Straż Pożarną, Policję, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

Na zakończenie słodki poczęstunek oraz grill dla wszystkich uczestników.

Serdecznie zapraszamy!!!!

( Szczegółowe informacje można uzyskać u Przewodniczącego Zarządu Osiedla Falkowa, p. Artura Czerneckiego pod numerem telefonu 509 907 001)

Jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks.kan.Ryszarda Kudronia

W dniu 26 maja 2019r.,mieszkańcy osiedla Falkowa i Kunowa na czele z przewodniczącym ZO Falkowa Arturem Czerneckim, uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej w Czyrnej  koncelebrowanej przez ks. Dziekana Jana Wnęka i Jubilata ks. kan. Ryszarda Kudronia z okazji Jubileuszu 40-lecia jego kapłaństwa .

Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa Artur Czernecki zachęca mieszkańców do skorzystania z możliwości wykorzystania we własnych gospodarstwach domowych instalacji odnawialnych źródeł energii. Miasto Nowy Sącz oferuje możliwość dofinansowania do montażu następujących typów instalacji OZE:
?Instalacja fotowoltaiczna;

?Instalacja kolektorów słonecznych;

?Instalacja kotła na biomasę;

?Instalacja pompy ciepła.

Wszelkie informacje uzyskać można w:
Biuro Obsługi Mieszkańców, Rynek 1
Wydział Pozyskiwania Funduszy, ul. Narutowicza 6
Centrum Informacji Turystycznej, ul. Szwedzka 2

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w Projekcie muszą złożyć uzupełnioną o niezbędne dane i podpisaną przez wszystkich właścicieli/współwłaścicieli budynku umowę użyczenia w terminie od 29 kwietnia do 14maja w wyżej wymienionych punktach.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Nowego Sącza, pod numerem telefonu: 18 471 00 10, e-mail: wprfundusze@nowysacz.pl

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Opaski bezpieczeństwa – trwa nabór do projektu Małopolski Tele – Anioł.

\.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa ? Artur Czernecki informuje, że trwa nabór do Małopolskiego Projektu Tele-Anioł.

Uczestnicy projektu bezpłatnie zostaną wyposażeni w opaski bezpieczeństwa z przyciskiem SOS i kartą SIM oraz możliwością całodobowego połączenia głosowego z Centrum Teleopieki. W Centrum tym dostępni będą ratownicy medyczni, wykwalifikowani asystenci teleopieki oraz psychologowie.

Osoby spełniające kryteria wymienione w regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie, chcące przystąpić do programu, muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie projektu lub w Agendzie Urzędu Marszałkowskiego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52.

Wypełniony wniosek należy:

– wysłać bezpośrednio na adres: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56,30-017 Kraków z dopiskiem ?Rekrutacja – Małopolski Tele-Anioł?
– lub złożyć osobiście w ww. Agendzie Urzędu Marszałkowskiego w Nowym Sączu.

Pełne informacje o Programie i warunkach rekrutacji dostępne są na stronie internetowej:
www.malopolska.pl/teleaniol

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba