Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, spotkał się z mieszkańcami osiedla Falkowa w Nowym Sączu

Spotkania w dniu 27.04.2023r., na osiedlu Falkowa z Prezydentem Miasta Nowego Sącza 

Na zaproszenie radnego Artura Czerneckiego oraz Zarządu osiedla Falkowa, Prezydent Miasta Ludomir Handzel wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami, podczas którego zapoznał mieszkańców osiedla z planowanymi w przyszłości inwestycjami, przedstawiając sporządzone projekty ulicy Jamnickiej, Chodnika na ul.Falkowskiej oraz innymi bieżącymi remontami.Spotkanie pomimo ogromu pytań kierowanych do prezydenta przebiegało sprawnie i życzliwej atmosferze. Na końcu Radny Artur Czernecki wraz zarządem i przewodniczącą Klubu Seniora na Falkowej Danuta Góra oraz dyrekcją SP 11 Panią Martą Platą, podziękowali prezydentowi za życzliwość i inwestycje zrealizowane na osiedlu Falkowa.

Nowoczesne, duże wielofunkcyjne boisko sportowe na osiedlu Falkowa

Inni mówią, My działamy!

Tak jak obiecałem, Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Sączu zyskała nowoczesne, duże i wielofunkcyjne boisko sportowe do gry m.in. w koszykówkę i piłkę siatkową.

👉 Zarząd Osiedla Falkowa, któremu mam zaszczyt przewodniczyć wraz z mieszkańcami osiedla, oraz Panią dyrektor SP11 Martą Platą dziękuje Panu Prezydentowi Miasta Ludomirowi Handzlowi za wykonanie długo oczekiwanego nowego zaplecza sportowego.
👉 Podczas ostatniego spotkania z prezydentem, zwróciliśmy się wraz z Panią dyrektor SP11, o wykonanie dodatkowych schodów do obiektu.Pan prezydent zobowiązał się zrealizować naszą prośbę, za co jeszcze raz dziękujemy.

SENIORZE NIE POZWÓL SIĘ OSZUKAĆ ! WYPRZEDŹ OSZUSTA W DZIAŁANIU.

SENIORZE NIE POZWÓL SIĘ OSZUKAĆ !
WYPRZEDŹ OSZUSTA W DZIAŁANIU.

Dziś tj. 27.04.2023r.,na Osiedle Falkowa, na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Falkowa Artura Czerneckiego w SP 11, odbyło się spotkanie mieszkańców osiedla,z funkcjonariuszami z KM Policji w Nowym Sączu, w osobach mł. aspirant Radosław Koział z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii oraz mł. aspirant Artur Goliński z Wydziału Ruchu Drogowego.
W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni szczególni goście w osobach Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzela oraz dyrektor SP11 Marty Platy, której korzystając z okazji, serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji spotkania.
👉 Funkcjonariusze zapoznali mieszkańców osiedla w jaki sposób działają oszuści, by nie dać się nabrać na wnuczka lub Policjanta, oraz jak duże znaczenie daje założenie zwykłego odblasku, poruszając się po zmierzchu po drogach oraz zapoznali seniorów z bezpiecznym poruszaniem się po drogach.
👉 Dziękujemy przybyłym funkcjonariuszom oraz Panu Komendantowi inspektorowi dr. Krzysztofowi Dymurze, za wzorową współpracę z Zarządem Osiedla Falkowa, któremu mam zaszczyt przewodniczyć.
👉 Zapraszam do zapoznania się z treścią zawartą w broszurze edukacyjno – informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa seniorów i zapoznania się z metodami działania przestępców, która każdy uczestnik spotkania otrzymał od KM Policji w Nowym Sączu.

Nowa nawierzchnia na ulicy Obłazy


Szanowni Państwo,

Tak jak obiecałem, płyty i wystające druty zniknęły, ulica Obłazy zyskała nową nawierzchnię.
👉 Zarząd Osiedle Falkowa, któremu mam zaszczyt przewodniczyć wraz mieszkańcami osiedla, dziękuje Panu Prezydentowi Miasta Ludomirowi Handzlowi oraz dyrektorowi MZD Adamowi Konickiemu, za wykonanie długo oczekiwanego remontu ulicy.

z