Interpelacja o przejecie działek pod budowę ul.Falkowskiej

Artur Czernecki

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza 

Nowy Sącz, dnia 19.04.2021 r.

 

 

Szanowny Pan

Ludomir Handzel

Prezydent Miasta

Nowego Sącza

Interpelacja

                   W ślad za otrzymanym pismem od mieszkańców z osiedla Falkowa  ( zał. szt.2), zwracam się wraz z Zarządem Osiedla Falkowa z prośbą o przejęcie działek 93 i 95 /16 obr.177 w Nowym Sączu, znajdujących  pod drogą w zarządzie MZD w Nowym Sączu. Jednocześnie zwracam się z prośbą o wykonanie remontu drogi, która w obecnym, stanie wynikającym z wieloletnich zaniedbań w tym zakresie  uniemożliwia mieszkańcom oraz służbom ratunkowym bezpieczny i szybki dojazd do zabudowań znajdujących się w tym obrębie miasta Nowego Sącza.

                                                            Z poważaniem,

                                                                                                             Artur Czernecki

Do wiadomości :

  1. Adresat
  2. Pan Leszek Podgórski – upoważniony do reprezentowania mieszkańców.
  3. a/a