Spotkanie mieszkańców osiedla Falkowa

                                        Zarząd Osiedla  Falkowa

                             zaprasza mieszkańców osiedla Falkowa

                               Na spotkanie z przedstawicielami

  •    Miejskiego  Zarządu Dróg
  • Wydział Gospodarki Komunalnej (odbiór nieczystości stałych)
  • Wydział Wymiaru i Księgowości Podatków( opłaty związane z odbiorem odpadów segregowanych i niesegregowanych), 
    które odbędzie się w dniu 27.05.2013 r. o godz. 1700w Szkole Podstawowej nr 11  ul. Długoszowskiego  126

Za zarząd: Przewodniczący Zarządu

Artur Czernecki