Naboru na wolne miejsca w Dziennym Domu Seniora

Szanowne Państwo,
Drodzy Seniorzy Osiedla Falkowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w załączeniu przesyła informacje dot. naboru na wolne miejsca w Dziennym Domu Seniora przy ul. Jagiellońskiej 37 – ośrodku wsparcia prowadzonym w strukturze organizacyjnej tut. Ośrodka wraz ze wzorem zaświadczenia lekarskiego koniecznego przy naborze.

Zapraszamy osoby w wieku 60+, zamieszkujące na terenie Nowego Sącza, niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, których stan zdrowia nie wymaga całodobowej opieki.

Bardzo proszę o przekazanie informacji zainteresowanym Seniorom z naszego osiedla

W przypadku pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt.

Ewelina Potoczek- Zastępca Dyrektora
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Grunwaldzka 59A

Z pozdrowieniami ;

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki