Bezpieczne wakacje 2013 na osiedlu Falkowa za nami

Tegoroczna akcja ,, Bezpieczne wakacje 2013? cieszyła się jak co roku bardzo dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży z osiedla Falkowa. Dzieci mogły uczestniczyć w  zajęciach przygotowanych przez Urząd Miasta.

Bardzo chętnie i licznie korzystały z zajęć według harmonogramu takich jak : wyjście na basen, ściankę wspinaczkową, strzelnica Lok , spektakl teatralny w MOK , kino, wycieczki do Muszyny i Niedzicy jak i wielu innych. W dniach wolnych od wyjść dzieci miały zajęcia zorganizowane w świetlicy od 10-14.

W trakcie zajęć panowała miła i ciepła atmosfera. Wszystkie wyjścia odbyły się zgodnie z planem. Jak co roku dzieci mogły ciekawie i bezpiecznie spędzać wolny czas oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Podczas wyjść poza świetlicę mogłam liczyć na pomoc rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia a w szczególności Panu Tomaszowi Kapturkiewiczowi oraz Pani Annie Uroda, Pani Halinie Ligęza, Pani Edycie Miczołek i Pani Bożenie Poręba. Wszystkie panie wykazały się nieocenionym wsparciem, życzliwością i bezinteresowną pomocą. Szczególnym zainteresowaniem i  nieocenioną pomocą wykazał się Pan Artur Czernecki Przewodniczący Zarządu Osiedla który przez całe wakacje wspierał naszą świetlicę oraz kilkakrotnie sam uczestniczył w wyjściach jako opiekun. Tegoroczna akcja ,,Bezpieczne Wakacje 2013r ?? zakończyła się pełnym sukcesem.

          Koordynatorka Bezpiecznych Wakacji 2013 na osiedlu Falkowa

                                 mgr Katarzyna Gawron