SENIORZE NIE POZWÓL SIĘ OSZUKAĆ ! WYPRZEDŹ OSZUSTA W DZIAŁANIU.

SENIORZE NIE POZWÓL SIĘ OSZUKAĆ !
WYPRZEDŹ OSZUSTA W DZIAŁANIU.

Dziś tj. 27.04.2023r.,na Osiedle Falkowa, na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Falkowa Artura Czerneckiego w SP 11, odbyło się spotkanie mieszkańców osiedla,z funkcjonariuszami z KM Policji w Nowym Sączu, w osobach mł. aspirant Radosław Koział z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii oraz mł. aspirant Artur Goliński z Wydziału Ruchu Drogowego.
W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni szczególni goście w osobach Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzela oraz dyrektor SP11 Marty Platy, której korzystając z okazji, serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji spotkania.
👉 Funkcjonariusze zapoznali mieszkańców osiedla w jaki sposób działają oszuści, by nie dać się nabrać na wnuczka lub Policjanta, oraz jak duże znaczenie daje założenie zwykłego odblasku, poruszając się po zmierzchu po drogach oraz zapoznali seniorów z bezpiecznym poruszaniem się po drogach.
👉 Dziękujemy przybyłym funkcjonariuszom oraz Panu Komendantowi inspektorowi dr. Krzysztofowi Dymurze, za wzorową współpracę z Zarządem Osiedla Falkowa, któremu mam zaszczyt przewodniczyć.
👉 Zapraszam do zapoznania się z treścią zawartą w broszurze edukacyjno – informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa seniorów i zapoznania się z metodami działania przestępców, która każdy uczestnik spotkania otrzymał od KM Policji w Nowym Sączu.