Będzie bezpieczniej i wygodniej na ulicy Halnej

Na ulicy Halnej na osiedlu Falkowa w Nowym Sączu, powstaje nowe oświetlenie o co od kilku lat wnioskowałem jako radny wraz Zarządem Osiedla Falkowa, któremu mam zaszczyt również przewodniczyć. Dziękuję władzom miasta na czele z Prezydentem, za realizację składanego wniosku przeze mnie oraz mieszkańcom wyrażającym zgodę na montaż słupów oświetleniowych na ich posesjach, co w znaczny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i wygodę mieszkańców osiedla Falkowa.

Pozdrawiam serdecznie Artur Czernecki

Przewodniczący Zarzadu Osiedla Falkowa

#OsiedleFalkowa
Zdjęcia Artur Czernecki