Bezpieczeństwo Naszych Seniorów Jest Najważniejsze

Dzięki współpracy Zarządu Osiedla Falkowa, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, z Komendantem Miejskim Policji
w Nowym Sączu – mł. insp. dr Krzysztofem Dymurą, w dniu 15.12.2021r. w siedzibie Zarządu zorganizowane zostało spotkanie dla członków Klubu Seniora na Falkowej. W spotkaniu uczestniczyli oddelegowani przez Pana Komendanta funkcjonariusze mł. asp. Artur Goliński oraz mł. asp. Radosław Koział i obejmowało zagadnienia związane z faktem, iż w okresie świąteczno-noworocznym, zaobserwować można zwiększony ruch na drogach naszego miasta, a także nasilają się zjawiska związane
z oszukiwaniem i wykorzystywaniem seniorów.

Podczas spotkania omówiono zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz przekazano informacje dotyczące wyłudzeń, wymuszeń, kradzieży na jakie mogą być narażone osoby starsze, aby uchronić ich przed działalnością oszustów w przyszłości. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał materiały odblaskowe oraz ulotki informacyjne dotyczące omawianych tematów. Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi oraz Zarząd Osiedla Falkowa obdarowali upominkami wszystkich przybyłych seniorów, a nieobecnym na spotkaniu dostarczono paczki do domów.