Budowa dwóch boisk sportowych na osiedlu Falkowa

W imieniu społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 11 na osiedlu Falkowa, dziękuję Panu Prezydentowi Ludomirowi Handzlowi, oraz Pani Dyrektor Wydziału Inwestycji UM Marcie Poremba, za realizację długooczekiwanej inwestycji w postaci boiska sportowego.
Słowa podziękowania kieruję również do radnych popierających inwestycje.
Radny Miasta Nowego Sącza
Przewodniczący zarządu osiedla Falkowa
Artur Czernecki.