Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Nowego Sącza dotyczących zmiany planów sytuacyjnych stanowiących załączniki graficzne do Statutów Osiedli

Osiedle „FALKOWA”
Przebieg granicy:
drogą gruntową od rzeki Kamienica do ul. Gen. Wieniawy-Długoszowskiego pomiędzy nr 84 i 86,wschodnią granicą Skansenu, potokiem Łubinka do granic administracyjnych miasta, granicą administracyjną miasta do torów kolejowych, torami kolejowymi do rz. Kamienicy, rz. Kamienicą do drogi gruntowej od rz. Kamienica do ul. Gen. Wieniawy-Długoszowskiego.ulice: Botaniczna, Gen. Wieniawy-Długoszowskiego numery nieparzyste od nr 83C do końca ulicy oraz numery parzyste od nr 86 do końca ulicy, Falkowska, Halna, Jamnicka numery nieparzyste od nr77 do końca ulicy oraz numery parzyste, Kolorowa, Na Potokach, Obłazy, Podwale, Wrzosowa, Ziołowa.

 

Konsultacje z mieszkańcami będą przeprowadzone w dniach od 18 stycznia 2023
roku do 31 stycznia 2023 roku w sposób i miejscu wyznaczonym w § 4 niniejszego
Zarządzenia.

Konsultacje będą przeprowadzane w formie:

1) przedłożenia projektów planów sytuacyjnych (załączników graficznych) do
Statutów Osiedli przewodniczącym zarządów jednostek pomocniczych celem
przedstawienia ich mieszkańcom jednostki pomocniczej na ogólnym zebraniu
mieszkańców, a w przypadku wystąpienia braku możliwości przeprowadzenia
zebrania w związku ze stanem epidemii lub innym stanem nadzwyczajnym
przekazaniu ich do wiadomości mieszkańców przez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń. Przewodniczący Zarządów Osiedli zobowiązani są do
przedstawienia mieszkańcom projektów planów sytuacyjnych (załączników
graficznych) do Statutów Osiedli w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
2) wyłożenia projektów planów sytuacyjnych (załączników graficznych) do
Statutów Osiedli na okres 14 dni w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.
2. Mieszkańcy jednostek pomocniczych mogą wyrażać opinie i zgłaszać uwagi do
projektów planów sytuacyjnych (załączników graficznych) do Statutów Osiedli na
ogólnych zebraniach mieszkańców osiedli oraz na ręce przewodniczących
jednostek pomocniczych – w tym na wskazany przez Przewodniczącego Zarządu

Osiedla adres do korespondencji lub adres e-mail w terminie określonym w § 3
niniejszego Zarządzenia.

Przewodniczący Zarządów Osiedli zobowiązani są zebrać zgłoszone im opinie i uwagi,
oraz w formie pisemnej przekazać je Przewodniczącemu Rady Miasta Nowego Sącza
i Prezydentowi Miasta Nowego Sącza najpóźniej w trzecim dniu po upływie terminu
wyznaczonego na ich składanie.

ogłoszenie dla Przewodniczącego – konsultacje mapek

OGŁOSZENIE

Zarządu Osiedla Falkowa

Zarząd Osiedla Falkowa na podstawie Statutu Osiedla Falkowa i Zarządzenia Nr 22/2023 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 9stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Nowego Sącza dotyczących zmiany planów sytuacyjnych stanowiących załączniki graficzne do Statutów Osiedli, informuje, że:

dnia 27.01.2023( piątek), o godzinie 16.00
w siedzibie Zarządu Osiedla Falkowa ul Botaniczna 15

odbędzie się ogólne zebranie mieszkańców
Osiedla Falkowa

w celu przeprowadzenia z mieszkańcami Osiedla konsultacji dotyczących zmiany planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik graficzny do Statutu Osiedla Falkowa.

Uczestnicy zebrania powinni mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.

Przewodniczący

Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki

Mamy już swoją Falkowską !

👉 Tradycji stało się zadość.
Pomimo siarczystego mrozu, udało nam się zgodnie z tradycją ustroić naszą Falkowską choinkę otrzymaną od Pana Pawła Szczygieła, dyrektora Lasów Państwowych w Krakowie, któremu w imieniu społeczności Falkowskiej serdecznie dziękujemy.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa Artur Czernecki oraz Przewodnicząca Klubu Seniora na Falkowej Danuta Góra

Inni mówią, My działamy!

Na andrzejkowy kończący w tym roku nasze integracyjne wyjazdy po Polsce, zaprosiłem mieszkańców osiedla Falkowa, do wspólnej integracji na ponad planową wycieczkę w kierunku Bieszczad.
Na trasie zaplanowaliśmy pobyt w Dukli – miejscu związanym z Św. Janem, Klasztor oo. Bernardynów, dalej przejazd do miejscowości Solina, pobyt na największej zaporze wodnej w Polsce, przejazd kolejką gondolową nad zaporą wodną najnowocześniejszą kolejką w Polsce (należy dodać, że wybudowaną przez sądeckich przedsiębiorców).
W tym miejscu pragnę również podziękować Panu Tomaszowi Kościółkowi, za niespodziankę jaką było zaproszenie grupy na ciepły poczęstunek w hotelu Solina.
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do klasztoru nazaretanek w Komańczy, miejsca internowania Prymasa Tysiąclecia Kardynała bł. Stefana Wyszyńskiego, gdzie w kaplicy podziękowaliśmy za błogosławieństwo i opiekę Bożą podczas naszych wojaży po Polsce.

W imieniu mieszkańców osiedla Falkowa oraz własnym, składam serdeczne podziękowania wspaniałemu przewodnikowi, a zarazem pilotowi naszych wypraw Panu Mariusz Borkowski. Bardzo dziękuję za sposób zorganizowania, i utrzymywania stałego kontaktu, dopięcie za każdym razem, wszystkiego na ostatni guzik oraz okazanie zrozumienia dla nieprzewidzianych sytuacji. Pańska wiedza, kompetencje i osobowość zaczarowały nas wszystkich i zapadną nam głęboko w pamięci .
Serdecznie dziękuję.

Podziękowania kierujemy również dla Pana kierowcy, pełnego taktu, cierpliwości i bardzo dużych umiejętności, który bezpiecznie i w miłej atmosferze dowiózł nas za każdym razem do domu.

Kończąc, dziękuje członkom stowarzyszenia Beskidzkie Więzi, za zaangażowanie się i pomoc w realizacji projektu pn.: Aktywni mieszkańcy Osiedla Falkowa” poznają się na nowo i zwiedzają Polskę w ramach BO Nowego Sącza.

Integracja mieszkańców Osiedla Falkowa w ramach realizacji projektu pn.: Aktywni mieszkańcy Osiedla Falkowa” poznają się na nowo i zwiedzają Polskę w ramach BO Nowego Sącza.

Galeria  poniżej klik zdjęcie

SolinaSolina

 

Andrzejkowa wyprawa nad Solinę

BIESZCZADY – Jezioro Solińskie
wycieczka objazdowa dla mieszkańców Falkowej

realizacja – 26 listopad 2022r

Trasa: Nowy Sącz – Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla – Miejsce Piastowe – Lesko –
Mineralne Uherce – Solina Zapora – Myczkowce – Sanok – Gorlice – Nowy Sącz.
Program :
Zbiórka Falkowa godz. 7.45, wyjazd godz. 8.00 przejazd w kierunku Bieszczad na
trasie pobyt w Dukli – miejsca związane z Św. Janem, Klasztor oo. Bernardynów, dalej
przejazd do miejscowości Solina, pobyt na największej zaporze wodnej w Polsce
przejazd kolejką gondolową nad zaporą wodną / najnowocześniejsza kolejka w
Polsce/. Powrót do Nowego Sącza ok. godz. 18.00.

Zgłoszenia do 24.11.2022 r. przyjmuje Przewodniczący
Zarządu Osiedla Falkowa – pan Artur Czernecki /tel. 509 907 001/, oraz szefowa Klubu Seniora Danuta Góra / tel. 513017858/.

Ilość miejsc ograniczona!

SERDECZNIE ZAPRASZAM
Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa
ARTUR CZERNECKI

Integracja mieszkańców Osiedla Falkowa w ramach realizacji projektu pn.: Aktywni mieszkańcy Osiedla Falkowa” poznają się na nowo i zwiedzają Polskę w ramach, BO Nowego Sącza.