Ruszamy z przebudową ul. Jamnickiej

Szanowni Państwo!
Drodzy mieszkańcy osiedla Falkowa i Gołąbkowic!

Mam dla Państwa kolejną dobrą wiadomość. Na kolejnej sesji Rady Miasta Nowego Sącza, przekażemy 3.250.000 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę ul. Jamnickiej.

W imieniu własnym oraz mieszkańców osiedli, dziękuję Panu Prezydentowi Miasta Nowego Sącza  Ludomirowi Handzelowi, za bardzo dobrą współpracę i dotrzymanie danego słowa.
Chociaż inwestycja nie zostanie zrealizowana na jednym etapie, to samo rozpoczęcie będzie miało ogromne znaczenie na realizacje całego przedsięwzięcia.
Z wyrazami szacunku
Artur Czernecki- wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza

Zapisy do Dziennego Domu Seniora

Szanowni Państwo, bardzo proszę o przekazanie sąsiadom tą informacje, być może ktoś skorzysta. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki

📢 Nabór na wolne miejsca w Dziennym Domu Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu informuje, że w dniach od 01.08.2023r. do 31.08.2023r. prowadzi nabór na wolne miejsca w Dziennym Domu Seniora w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 37.

🙋‍♂️Zapraszamy osoby w wieku 60+, zamieszkujące na terenie Nowego Sącza, których stan zdrowia nie wymaga całodobowej opieki.

Celem działalności Dziennego Domu Seniora zapewniającego dzienną opiekę i aktywizację osób starszych jest wsparcie poprzez polepszenie funkcjonowania osób starszych i ich rodzin.

🏠 Dzienny Dom Seniora obejmuje wsparciem mieszkańców Miasta Nowego Sącza tj. osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia, w szczególności, gdy dotykają ich takie problemy jak: trudności w codziennym życiu, choroba, niepełnosprawność, pogorszenie sytuacji materialnej, poczucie osamotnienia, trudności w organizacji czasu wolnego, wycofanie, jak również problemy w relacjach z rodziną.

Wsparcie świadczone w placówce:

❤️usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne – możliwość pobytu 8 godzin dziennie w Dziennym Domu Seniora, spełniającym komfortowe i dostosowane do Uczestników warunki lokalowe, gwarantujące prawidłową realizację usług.
❤️usługi aktywizująco – usprawniające – organizacja czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawności i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym, jak również działania prowadzące do usprawnienia psychicznego i fizycznego Uczestników. Zajęcia będą realizowane w formie indywidualnej oraz zajęć grupowych dostosowane do potrzeb i możliwości każdego Uczestnika.
❤️usługi wspomagające – informacja, edukacja, wsparcie i poradnictwo dla Uczestników oraz ich opiekunów faktycznych.

O F E R U J E M Y
❤️pobyt 8 godzin dziennie,
❤️rozwijanie swoich pasji i zainteresowań,
❤️spotkania z muzyką, filmem, sztuką,
❤️spacery, ćwiczenia ruchowe, wycieczki i inne,
❤️zgodnie z zainteresowaniami,
❤️opiekę wykwalifikowanej kadry, która zapewni również organizację czasu wolnego.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT

Telefoniczny pod numerem: tel. 18 540 15 41, 662 006 624

bezpośredni w siedzibie Dziennego Domu Seniora ul. Jagiellońska 37 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 59A, 33-300 Nowy Sącz, Punkt Pierwszego Kontaktu pokój 1.1 na parterze.

Druk Zaświadczenia lekarskiego można pobrać w siedzibie Dziennego Domu Seniora
ul. Jagiellońska 37 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu lub na stronie www.mops.nowysacz.pl

Udział w Dziennym Domu Seniora jest bezpłatny!

Zabawa karnawałowa dla mieszkańców osiedla Falkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023!

Jak ostatki to tylko z osiedlem Falkowa 😄

Szanowni Państwo !
Drodzy mieszkańcy osiedla Falkowa!

👉Zapraszam na ostatnią zabawę karnawałową w ze mną w tym roku, którą organizuje dla Was ramach Budżetu Obywatelskiego pn: Aktywni mieszkańcy „Osiedla Falkowa” poznają się na nowo i zwiedzają Polskę, w dniu 21 lutego(wtorek)- Śledziówka, o godz. 18.00 Chata Zbója

👉 Do północy gra zespół FARELL BAND
👉 Zaproszenie kierowane jest wyłącznie do mieszkańców osiedla Falkowa.
👉 Zapisy u Przewodniczącego Zarządu Osiedla Falkowa Artura Czernecki tel. 509907001 oraz Pani Danuty Góry i Zofii Kościółek.
👉Ilość miejsc ograniczona, każda zapisana osoba otrzyma potwierdzenie uczestnictwa.
👉 Zapisy telefonicznie, SMS, messenger. do 19 lutego włącznie.