Sprawozdanie z kadencji 2018-2024 Radnego Artura Czerneckiego kandydata na radnego miasta Nowego Sącza w kadencji 2024 – 2029

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Falkowa oraz w okręgu numer 2 ( Falkowa, Chruślice, Barskie, Gołąbkowice, Piątkowa, Westerplatte)

Z wielką pokorą zwracam się do Was z prośbą o ponowne udzielenie mi Waszego poparcia jako kandydata na radnego w nadchodzących wyborach samorządowych. Przez ostatnie pięć lat miałem przyjemność służyć naszej społeczności, reprezentując Wasze interesy w Radzie Miasta i chciałbym nadal kontynuować tę służbę dla dobra naszego wspólnego domu.Podczas mojej dotychczasowej kadencji mieliśmy możliwość zrealizować wiele inwestycji i projektów mających na celu poprawę naszego otoczenia oraz jakości życia na naszym osiedlu. Niektóre z osiągnięć, które mieliśmy okazję wspólnie osiągnąć, to:1. Budowa nowych ulic: łącznika ulicy Długoszowskiego z ulicą Jamnicką ( w sąsiedztwie skansenu).Dzięki naszym wspólnym działaniom udało się rozpocząć prace nad ulicą Jamnicką, aby zapewnić lepszą komunikację i dostępność na terenie osiedla.2. Modernizacja infrastruktury: Przeprowadziliśmy remonty istniejącej infrastruktury drogowej, takie jak ulice Halna, Kolorowa oraz Obłazy, Falkowska, aby poprawić stan naszych dróg i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

3. Rozbudowa miejsc rekreacyjnych: Z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach udało się zrealizować budowę nowego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 oraz nowego placu zabaw, aby stworzyć miejsca, gdzie dzieci mogą bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu, a pod skałkami grillowisko, przy lasku Falkowskim siłownia pod chmurką wraz ze ścieżką przyrodniczą w lasku Falkowskim

4. Promowanie integracji społecznej: zorganizowałem różnego rodzaju wydarzenia i spotkania społeczne, takie jak m.in. Dzień Dziecka, biesiady Falkowskie, zabawy andrzejkowe, spotkania świąteczno-noworoczne, wspólne ubieranie choinki Falkowskiej.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się organizowane przeze mnie w ramach budżetu obywatelskiego  wycieczki m.in. Warszawa – 3 dniowa ,Wrocław – 2dniowa, Zatorlandia + Wadowice – 1 dniowa, 2 wycieczki Chochołów Terma + Zakopane – 1 dniowa, SOLINA -Zapora wodna – Jezioro Solińskie – 1 dniowa, Wrocław – 2 dniowa, DOLNY ŚLĄSK Góra Św. Anny – Książ – Świeradów-Zdrój –Wałbrzych – Karkonosze – Osówka – Świdnica – 3 dniowa, Wschodnim Szlakiem„ Leżajsk – Bełżec – Roztocze – Zamość – Lublin – Kozłówka ” – 2 dniowa, aby umożliwić mieszkańcom integrację i budowanie więzi między sobą.

5. Uroczystości patriotyczne: Na skwerze lasku Falkowskiego w sąsiedztwie kościołka pw. św. Antoniego, rokrocznie 10 kwietnia organizuje uroczystości dla upamiętnienia martyrologii narodu Polskiego oraz katastrofy pod Smoleńskiem z udziałem członków rodzin, władz miasta i powiatu, duchowieństwa, służb mundurowych oraz mieszkańców miasta.

6. Bezpieczeństwo: Podczas kadencji podejmowałem działania na rzecz bezpieczeństwa na osiedlu Falkowa m.in. podczas pandemii zabezpieczałem pomoc potrzebującym polegająca na wykupie lekarstw i ich dostarczenie do miejsca zamieszkania, tak również było z zakupami artykułów pierwszej potrzeby, które dla osób chorych, samotnych – dla takich osób robione były zakupy, a następnie dostarczano je do ich miejsca zamieszkania. Organizowałem i koordynowałem bezpłatne dostawy maseczek, przyłbic, rękawiczek, płynów dezynfekujących.

W celu ostrzeżenia mieszkańców przed działającymi oszustami na tak zwanego „wnuczka”,  organizowałem spotkania mieszkańców w tym seniorów z osiedla Falkowa z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji, budowę chodnika do przystanku przy ulicy Falkowskiej od szkoły, utwardzanie poboczy, instalację nowego oświetlenia ulic, montaż radarowych pomiarów prędkości, montaż progów zwalniających, budowa bezpiecznych przejść dla pieszych przy skansenie oraz łączące ulicę Obłazy z ścieżką rowerowo – pieszą na osiedlu Piątkowa,

7.  W cele polepszenia funkcjonowania  dotychczasowej formy komunikacji z mieszkańcami założyłem stronę www.falkowa.pl i utrzymuję serwer wraz z domeną, na portalu Facebook zastała założona grupa mieszkańców osiedla Falkowa, gdzie na bieżąco informuję mieszkańców o wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i ogłoszeniach Zarządu Osiedla Falkowa. Dla poprawy komunikacji zadbałem o montaż 5 tablic informacyjnych zainstalowanych w różnych częściach osiedla Falkowa, gdzie osoby nie korzystające z internetu mogą zapoznać się z ogłoszeniami i informacjami o ważnych wydarzeniach z dla wszystkich mieszkańców.

Wierzę, że nasza praca nie została jeszcze zakończona, i mam wiele planów na kolejną kadencję. Chcę kontynuować nasze wspólne wysiłki na rzecz rozwoju naszego osiedla, tworząc miejsce, w którym każdy z nas może czuć się bezpiecznie i szczęśliwie. Jestem gotów do dalszej służby i reprezentowania Waszych interesów w Radzie Miasta.

Dziękuję Wam za dotychczasowe wsparcie i zaufanie. Proszę o ponowne zaufanie i Wasze głosy w nadchodzących wyborach. Razem możemy kontynuować naszą wspólną pracę nad rozwojem i poprawą zarówno naszego cudownego osiedla Falkowa jak i okolicznych osiedli.

Z poważaniem, Artur Czernecki

Chcesz poprawić osiedla los, na Artura Czerneckiego oddaj głos !

Okręg 2 Lista nr. 11  KN Pozycja 3


Odpowiedzi Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla, na moje interpelacje.

Szanowni Państwo

Drodzy Mieszkańcy Osiedla Falkowa

Poniżej zamieszczam odpowiedzi Prezydenta na zgłoszone w imieniu Was moje interpelacje.

Z poważaniem;  Artur Czernecki

Propozycje do Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2022 rok

Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy os. Falkowa

Poniżej publikuje wniosek skierowany do Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla, z propozycjami do opracowywanego budżetu miasta na 2022r.

Jeżeli macie Państwo dodatkowo jakieś propozycje, to proszę o kontakt do dnia 27.07.2021r.

Pozdrawiam Artur Czernecki Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

 

Artur Czernecki – Radny Miasta Nowego Sącza       Nowy Sącz 23.07.2021r.

Zarząd Osiedla Falkowa

Szanowny Pan

Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Rynek 1

33 300 Nowy Sącz

Dotyczy : Zarządzenie Nr306/2021 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2021r.

W związku z przygotowaniem projektu Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2022r., Zarząd Osiedla Falkowa w imieniu mieszkańców oraz własnym, zwracam się do Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza, o uwzględnienie w projekcie długo oczekiwanych inwestycji przez mieszkańców.

Zdajemy sobie sprawę, że wszystkich propozycji nie jest Pan wstanie zrealizować, lecz w miarę możliwości prosimy o realizację tych inwestycji, które wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców.

 1. Adaptacja budynku przy ulicy Botanicznej 15 dla świetlicy środowiskowej oraz miejsca spotkań dla klubu seniora, mieszkańców osiedla. (wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie budynku, wykonanie zaplecza sanitarnego dla dzieci, że świetlicy, wykonanie wylewek na podłodze, malowanie ścian i ułożenie płytek, ogrodzenie budynku)
 2. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Jamnickiej.
 3. Budowa nowej ulicy Jamnickiej wraz z chodnikiem i parkingami dla mieszkańców korzystających ze ścieżki pieszo-biegowo-rowerowej wzdłuż rzeki Kamienica.
 4. Przejęcie gruntów części ulicy Falkowskiej od. nr. 142 do nr. 150 na własność Miasta Nowego Sącza i modernizację tego odcinka.
 5. Dokończenie przebudowy, remontu ulicy Obłazy.
 6. Przebudowa – Remont ulicy Ziołowej
 7. Budowa chodnika przy ulicy Falkowskiej do granicy miasta.
 8. Remont ulicy Kolorowej w tym przy numerach Kolorowa 20,22,24
 9. Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy lasku Falkowskim w sąsiedztwie kaplicy i na Falkowej
 10. Wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej na osiedlu Falkowa w tym ul. Obłazy, Kolorowa, Halna, Falkowska. Jamnicka.
 11. Wykonanie oświetlenia ulic Ziołowej, Obłazy. Kolorowej i końcówki Falkowskiej
 12. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 na osiedlu Falkowa.
 13. Uregulowanie własności oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod ulice na osiedlu Falkowa.
 14. Wykonanie połączenia nowo wybudowanej ścieżki pieszo – biegowo – rowerowej przy rzece Kamienica z Miasteczkiem Galicyjskim – wykup i wykonanie ścieżki pieszo – biegowo – rowerowej poprzez istniejące drogi dojazdowe do posesji znajdujących się przy ul. Długoszowskiego oraz ul. Jamnickiej według załączonej mapki zał.1.
 15. Budowa II etapu ścieżki rowerowo-pieszej przy ulicy Lwowskiej os, Piątkowa do granic miasta.
 16. Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku przy rzece Kamienica w sąsiedztwie skałek.
 17. Wykonanie połączenia dwóch odcinków ulicy Halnej.
 18. Zagospodarowanie Lasku Falkowskiego dla mieszkańców miasta Nowego Sącza poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku np. budowa wieży widokowej.
 19. Oświetlenie ścieżki pieszo-biegowo-rowerowej wzdłuż rzeki Kamienica wraz kładkami wiszącymi.
 20. Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego całe osiedle Falkowa.
 21. Wykonanie remontu alejek dojazdowych do kaplicy cmentarnej oraz oświetlenia alejek cmentarnych i schodów od parkingu przy Galerii na cmentarzu komunalnym „Gołąbkowice”
 22. Wybudowanie lub adaptacja pomieszczenia w centrum miasta w celu zapewnienia dostępu do publicznej, miejskiej toalety dla osób niepełnosprawnych, turystów oraz mieszkańców miasta.
 23. Remont chodnika przy ulicy Samotnej
 24. Remont nawierzchni ulic Fabrycznej i Stolarskiej zwłaszcza w okolicy świetlicy Osiedlowej dla osiedla Kilińskiego.
 25. Remont nawierzchni ulicy Westerplatte oraz Armii Krajowej
 26. Montaż ekranów dźwiękochłonnych tłumiących hałas od ulicy Nowochruślickiej
 27. Wykonanie kompleksowej wymiany nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Lwowska, ul Beliny Prażmowskiego i Nowochruślickiej, jego przebudowa na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.
 28. Wykonanie zmiany skrzyżowania z wyspą centralną na typowe rondo, poprzez gruntowną przebudowę „Ronda Solidarności” zlokalizowanego u zbiegu ul. Królowej Jadwigi, Al. Józefa Piłsudskiego, ul. Prażmowskiego.
 29. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana oraz Gołąbkowicach.
 30. Podjęcie działań zmierzających do udostępnienia dla mieszkańców i turystów wieży ratusza.
 31. Budowa nowej przeprawy przez potok Łubinka do posesji za Miasteczkiem Galicyjskim przy ul. Lwowskiej 244, 244a

 

Z poważaniem Artur Czernecki