Festyn Rodzinny ? inauguracja Bezpiecznych Wakacji 2018

Zarząd Osiedla Falkowa zachęca mieszkańców w szczególności dzieci do uczestnictwa w Festynie Rodzinnym na inauguracje Bezpiecznych Wakacji 2018.
Festyn odbędzie się 23 czerwca 2018 roku (sobota) od godziny 10:00 na nowosądeckim rynku.

W imieniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza Pana Ryszarda Nowaka serdecznie zapraszam .

Artur Czernecki 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa