Głosujemy na Budzet Obywatelski Miejsce Grillowe – Pokochaj Falkową

https://bo.nowysacz.pl/glosowanie

Jak głosować?

Od 1 do 8 października 2020 roku można głosować na projekty do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza.

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować

 1. O wyborze projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego, które zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej miasta, decydują corocznie, w bezpośrednim głosowaniu, mieszkańcy.
 2. Głosowanie trwa 8 dni i rozpoczyna się o godz. 00:01 pierwszego dnia głosowania, a kończy o godzinie 23:59 ostatniego dnia głosowania (czasu UTC (PL)).
 3. Głosować można, jednokrotnie, w wybranej przez głosującego formie, poprzez:
  1. wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu tj. https://bo.nowysacz.pl;
  2. zgłoszenie się osobiście do punktu głosowania, gdzie można oddać głos również elektronicznie, przy stanowisku komputerowym obsługiwanym przez pracownika Urzędu, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL, a w przypadku osoby małoletniej konieczne jest przedłożenie oświadczenia/zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do Budżetu Obywatelskiego (imię, nazwisko, PESEL, podpis).
 4. Głosowanie jest równe i bezpośrednie.
 5. Głosowanie drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza dostępnego za pośrednictwem sieci Internet na stronie https://bo.nowysacz.pl wymagać będzie podania danych osoby głosującej:
  1. PESEL;
  2. numeru telefonu komórkowego;
  3. zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  4. oświadczenia, że jest się mieszkańcem miasta Nowego Sącza;
  5. numeru IP (rejestrowany automatycznie);
  6. zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do Budżetu Obywatelskiego (imię, nazwisko, PESEL, podpis) w formie zeskanowanego dokumentu (załącznik nr 4).
 6. Numer telefonu komórkowego użyty w głosowaniu:
  1. służy do odebrania SMS z kodem weryfikującym, który należy wprowadzić w formularzu głosowania w celu potwierdzenia oddania głosu;
  2. musi pochodzić z polskiej strefy numeracyjnej;
  3. może być użyty maksymalnie 3 razy (co umożliwi np. głosowanie członkom rodziny).
 7. Każdy uprawniony może zagłosować tylko jeden raz, oddając głos na jeden projekt.
 8. Kolejne wprowadzenie tych samych danych głosującego nie powoduje zmiany już raz oddanego głosu.
 9. Mieszkaniec, który w okresie trwania głosowania zameldował się na pobyt stały lub czasowy w Nowym Sączu lub dopisał do rejestru wyborców w Nowym Sączu będzie mógł oddać głos elektronicznie w tym samym dniu po godzinie 18:00.
 10. Wykaz punktów do głosowania, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 wraz z godzinami otwarcia zostanie podany do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania. Dane wprowadza operator stanowiska przy udziale głosującego.
 11. Obliczenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.
 12. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianej przerwy technicznej uniemożliwiającej oddanie głosu, trwającej dłużej niż 1 godzinę, czas głosowania może zostać wydłużony o długość wystąpienia przerwy w działaniu.

Lokalizacja

Obok ścieżki pieszo – rowerowej nad Kamienicą.

Skrócony opis projektu

PROJEKT POŁĄCZONY Z PROJEKTEM  BO 119/2021 pn. KIERUNEK: MIEJSCE GRILLOWE – POKOCHAJ FALKOWĄ.
Budowa zadaszonego stanowiska do grilla oraz plac zabaw dla dzieci.

Opis projektu

PROJEKT POŁĄCZONY Z PROJEKTEM  BO 119/2021 pn. KIERUNEK: MIEJSCE GRILLOWE – POKOCHAJ FALKOWĄ.
Budowa zadaszonego stanowiska do grilla oraz plac zabaw dla dzieci.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Powstanie nowego miejsca do wypoczynku i zabawy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1 Budowa zadaszonego stanowiska do grilla oraz plac zabaw dla dzieci. 155 586 zł

Lokalizacja

Działka na tzw. Skałkach

Skrócony opis projektu

Utworzenie otwartego dla wszystkich mieszkańców bezpiecznego miejsca do grillowania.

Opis projektu

Ciepła kiełbaska z grilla skonsumowana w doborowym towarzystwie i w pięknym otoczeniu – to marzenie wielu mieszkańców bloków mieszkalnych w Nowym Sącz, które nadal jest tylko marzeniem. Jak wiadomo, na balkonach nie można rozpalać grilli. Grozi nawet za to mandat od Straży Miejskiej. W mieście nie przybywa natomiast publicznych miejsc do grillowania, stąd nasza propozycja utworzenia grillowiska na miejskiej działce przy tzw. Skałkach. To uroczy zakątek Nowego Sącza, które jest często odwiedzany przez mieszkańców. Czas stworzyć tam jednak odpowiednią infrastrukturę.
W ramach zadania wykonane zostaną: miejsce do grillowania- dwie zadaszone wiaty do 35 m2 każda, ławo-stoły, metalowy grill, stojak na rowery, kosze na śmieci, urządzenie zabawowe dla dzieci z nawierzchnią bezpieczną.

Proponujemy, aby tworząc projekt tego miejsca wzorować się na grill parku we wsi Czaple w gminie Pielgrzymka na Śląsku. Miejsce utworzono tuż obok trasy rowerowej i jest bardzo często odwiedzane przez miejscowych oraz turystów. W okresie wiosennym i wczesno jesiennym miejsce jest chętnie wykorzystywane przez szkoły do organizacji klasowych ognisk oraz zajęć „Przyrody” w terenie. W przypadku sądeckich Skałek może być podobnie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Skałki to ciekawe miejsce na mapie Nowego Sącza, od lat odwiedzane przez mieszkańców podczas m.in. niedzielnych spacerów. Można tam podziwiać piękną przyrodę i rozpalić ognisko, ale czas na zagospodarowanie tego terenu. Drewnienie wiaty z bali, ławy, ławostoły, huśtawki, a tuż obok grill typu Flinston oraz dodatkowe palenisko do pieczenia kiełbasek na ogniu – chcemy, aby właśnie tak wyglądało to miejsce. Bez wątpienia będzie ono często wykorzystywane na wspólne biwakowanie przez całe rodziny, czy grupy przyjaciół. Dla szkół może to być natomiast idealne miejsca na organizację ognisk klasowych, czy lekcji „Przyrody” w terenie. Prezydent Nowego Sącza wspominał już kiedyś, że zamierza doprowadzić do Skałek ścieżkę rowerową. Utworzenie w tym miejsca terenu rekreacyjnego wpisuje się więc w te plany, uatrakcyjniania tej części naszego miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1 Utworzenia miejsca do grillowania na Skałkach (dwie drewnienie wiaty z bali, ławy, ławostoły, huśtawki, grill typu Flinston, palenisko, stojak na rowery, drewniana szopa na drewno, kosze na śmieci) 120 027,40 zł
2 Kamera monitoringu miejskiego 20 000 zł
3 Wykonania dokumentacji projektowej 15 558,60 zł
Łącznie: 155 586 zł