Interpelacja w sprawie remontu ulicy Obłazy

Artur Czernecki                                                              Nowy Sącz, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Radny Miasta Nowego Sącza

Szanowny Pan

Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Szanowny Panie Prezydencie

W imieniu mieszkańców miasta Nowego Sącza w szczególności ulicy Obłazy oraz Zarządu Osiedla Falkowa zwracam się z prośbą, o pilne podjęcie działań zmierzających do dokończenia remontu nawierzchni ulicy Obłazy, na które zadanie są zabezpieczone środki budżecie miasta na 2021 r.
Jednocześnie nadmienię, iż 2018 roku został wykonany remont części ulicy Obłazy, pozostawiając jako etap II, część niewyremontowanej ulicy, która w obecnym stanie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców poprzez wystające ostre pręty z płyt betonowych, które przebiły dzieciom udającym się do szkoły podeszwę obuwia, nie wspominając o ilości uszkodzonych opon w samochodach. Pragnę dodać, iż 2020 r. grunty znajdujące się pod ulicą Obłazy zostały przejęte na rzecz miasta i zostało wypłacone odszkodowanie.
Mając na uwadze deklaracje Pana Prezydenta o likwidowaniu na terenie Miasta Nowego Sącza miejsc szczególnie niebezpiecznych, a do takich miejsc należy obecny stan ulicy Obłazy, zwracam się z prośbą o jak najszybszy jej remont.

W załączeniu dołączam fotografie obrazujące stan nawierzchni stwarzającej poważne zagrożenie dla utraty zdrowia i życia szt. 5

Z poważaniem,

                      Artur Czernecki