Jedziemy na narty do Ryterskiego Raju

 

Zaproszenie

 

          Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi wraz z przewodniczącym  Zarząd Osiedla Falkowa, zaprasza dzieci do lat 15 na bezpłatny wyjazd na narty lub snowboard do Ryterskiego Raju w okresie ferii zimowych.

     Zajęcia będą odbywały się pod opieką instruktora narciarstwa.

      Terminy planowanych wyjazdów:

20.01.2016r. godz.8.00 powrót ok.13.00

22.01.2016r. godz.8.00 powrót ok.13.00

27.01.2016r. godz.8.00 powrót ok.13.00

29.01.2016r. godz.8.00 powrót ok.13.00

 

Ilość miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń

 

Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać u przewodniczącego Zarządu p. Artura Czerneckiego pod numerem telefonu 509 907 001

Wyjazd współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki  

ankieta

Proszę wypełniać rubryki po prawej stronie.

 Nazwisko i Imię
Data urodzenia
Kod pocztowy, miasto
Ulica, numer
Pesel
Telefon kontaktowy rodzica
e- Mail
Poziom zaawansowania
Termin
Czy posiada ? narty buty kije
Czy posiada ? kask narciarski
Czy posiada odpowiednią odzież narciarską
Dodatkowe informacje rodzica
Uwagi**

** Informacje o konieczności przyjmowanie przez dzieci leków, uczuleniach oraz inne istotne informacje.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z2002 r. nr 101, poz 926 z póżn. zm.)

Udzielam Stowarzyszeniu ?Beskidzkie Więzi? nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Stowarzyszenie  działalnością.

 

 

Data i podpis rodzica (opiekuna)

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka …………………………………

w dniu ………………………………… na narty/snowboard do Ryterskiego Raju .

 

                                                     Data i podpis rodzica (opiekuna)