MAMY TO- Zakończyło się głosowanie nad złożonymi projektami w Budżecie Obywatelskim 2022.

❤ MAMY TO- Zakończyło się głosowanie nad złożonymi projektami w Budżecie Obywatelskim 2022.
👉 Nasz projekt nr. 32. Aktywni mieszkańcy Osiedla Falkowa „poznają się” na nowo i zwiedzają Polskę, uzyskał największe poparcie wśród projektów dla mieszkańców osiedla Falkowa, za co serdecznie wszystkim dziękuję.
👉 Projekt 32 zakłada organizacje cyklu wydarzeń – spotkań, wyjazdów, warsztatów integracyjnych dla wszystkich mieszkańców os.Falkowa.
👉 Projekt ten ma na celu umożliwienie wielu osobom wyjścia z izolacji domowej spowodowanej panującą od wielu miesięcy pandemią, a dzięki realizacji tego projektu z Budżetu Obywatelskiego możliwość taka będzie dostępna dla szerokiego grona odbiorców.
👉 W ramach projektu zaplanowaliśmy m. in. organizacja kilku – minimum czterech wyjazdów lokalnych (Małopolska), krajowych (trasa licząca do 1.500 km) dla mieszkańców. Wyjazdy obejmować mają wizyty w wybranych obiektach sakralnych, kulturalnych, historycznych, zwiedzanie wybranych miejsc z przewodnikiem, noclegi, posiłki na czas wyjazdu, ubezpieczenie, bilety wstępów do zwiedzanych miejsc i inne niezbędne opłaty. 👉 Wycieczki integracyjne,
👉 ogniska integracyjne,
👉 wyjazdy na. „gorące źródła”, 👉 spotkania świąteczno – noworoczne,
👉 spotkania andrzejkowe,
👉 cykle spotkań edukacyjno -integracyjnych dla dzieci i młodzieży, osób samotnych, niepełnosprawnych, seniorów, w zależności od potrzeb uczestników, będą dedykowane do wszystkich grup wiekowych.
Zależy nam na integracji uczestników i stworzeniu grup mieszanych – młodzieżowo -seniorskich.
👉 Wspólne organizowanie wyjazdów dla osób w różnym wieku daje szansę na stworzenie międzypokoleniowej platformy do wymiany doświadczeń.
❤ Serdecznie wszystkim uczestnikom głosowania w BO 2022, a w szczególności popierających projekt 32, w imieniu zarządu osiedla oraz mieszkańców osiedla Falkowa dziękuję 🌹