O inwestycjach na Osiedlu Falkowa


28 maja w Szkole Podstawowej nr 11 na Falkowej odbyło się zebranie mieszkańców, podczas którego zebrani mogli uzyskać informacje na temat inwestycji, jakie będą realizowane na ich osiedlu. Była także okazja do złożenia wniosków do realizacji przez poszczególne Wydziały Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Zebranie rozpoczął przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa, Artur Czernecki, który przywitał wszystkich uczestników zebrania, na czele z zastępcą prezydenta Nowego Sącza Wojciechem Piechem – „Przyjacielem  Osiedla Falkowa”.

Podczas zebrania poruszono kwestie bezpośrednio dotyczące mieszkańców, takie jak: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, oświetlenie ulic: Ziołowej, Obłazy, Kolorowej, Halnej, remonty dróg czy udrażnianie przepustów.

-Omawiana była również budowa chodnika przy ulicy Długoszowskiego. Za tę inwestycję
Podziękowałem w imieniu mieszkańców prezydentowi Ryszardowi Nowakowi, zastępcy prezydenta Wojciechowi Piechowi, dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Grzegorzowi Mirkowi oraz wykonawcy – panu Andrzejowi Szarocie ? mówi Artur Czernecki.

Podczas spotkania została również przedstawiona wizja rewitalizacji Lasku Falkowskiego. Stosowną informacje w tej sprawie, wraz z prezentacją, przedstawiła Dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Marta Wieciech – Kumięga oraz przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa: Beata Kończak, Marcin Głodniak i Łukasz Pierzchała.

Dyskusja przebiegała spokojnie i merytorycznie. Każdy mieszkaniec miał możliwość uzyskać interesujące go informacje. Zebranie trwało do późnych godzin nocnych, frekwencja na zebraniu była imponująca.

– To dowód na dobrą współpracę władz miasta z mieszkańcami naszego osiedla ? podkreśla Artur Czernecki.

-Mieszkańcy liczą, że pan prezydent dotrzyma słowa i na Falkowej powstanie siłownia pod chmurką, która będzie służyć nie tylko mieszkańcom naszego osiedla, ale również innym mieszkańcom miasta, udającym się na pobliskie ogródki działkowe czy do Lasku Falkowskiego ? podsumowuje przewodniczący Osiedla Falkowa.

***

Na spotkaniu zorganizowanym na Osiedlu Falkowa przez Zarząd osiedla Falkowa obecni byli: Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Grzegorz Mirek, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Dorota Goławska, Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich Tomasz Łuczkiewicz, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Marta Wieciech ? Kumięga, Dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia Krzysztof Kurzeja, Dyrektor
Wydziału Zdrowia, Grzegorz Chochla, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Józef Markiewicz. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 Marta Plata ,Spółkę Sądeckie Wodociągi reprezentował Sławomir Rajski, zaś Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu Jarosława Tokarczyka, reprezentowali kierownik referatu, asp. sztab. Zygmunt Pasiut oraz dzielnicowa, asp. Bożena Michalak. Był obecny także prezes Oddziału Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody Tadeusz Ogorzałek. Zespół Świetlic Środowiskowych reprezentowała Wioletta Chapko ? Mieczykowska.