Zaproszenie

Zarząd Osiedla Falkowa zaprasza mieszkańców osiedla Falkowa na spotkanie z Prezydentem Miasta Nowego Sącza oraz z przedstawicielami Wydziałów Urzędu Miasta Nowego Sącza :
– Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
– Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
Nowego Sącza
– Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Nowego Sącza
– Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza
– Wydziału Geodezji i Mienia Urzędu Miasta Nowego Sącza
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
– Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Nowego Sącza
– Sądeckie Wodociągi sp.zo.o
– Straż Miejska w Nowym Sączu
-Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
które odbędzie się w dniu 28.05.2018r o godz.18.00
w Szkole Podstawowej nr 11 ul. Długoszowskiego 126