Pomoc dla potrzebujacych mieszkańców osiedla Falkowa

szanowni Państwo,

Zarząd osiedla Falkowa uprzejmie informuje mieszkańców osiedla Falkowa , którzy znajdują się w chwilowej potrzebie, iż jest możliwość otrzymania wsparcia w MOPS w Nowym Sączu . 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu informuje, że wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców miasta Nowego Sącza wydawana jest przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej   – odbioru pomocy przy ul. Tarnowskiej  28 w Nowym Sącz- siedziba Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Kryterium dochodowe, kwalifikujące osoby do korzystania z Programu wynosi:
1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056,00 zł
 dla osoby w rodzinie.

Aby uzyskać skierowanie należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Żywiecka 13,  Punkt pierwszego kontaktu ? pokój  nr 8 na parterze. 

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.