Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, spotkał się z mieszkańcami osiedla Falkowa w Nowym Sączu

Spotkania w dniu 27.04.2023r., na osiedlu Falkowa z Prezydentem Miasta Nowego Sącza 

Na zaproszenie radnego Artura Czerneckiego oraz Zarządu osiedla Falkowa, Prezydent Miasta Ludomir Handzel wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami, podczas którego zapoznał mieszkańców osiedla z planowanymi w przyszłości inwestycjami, przedstawiając sporządzone projekty ulicy Jamnickiej, Chodnika na ul.Falkowskiej oraz innymi bieżącymi remontami.Spotkanie pomimo ogromu pytań kierowanych do prezydenta przebiegało sprawnie i życzliwej atmosferze. Na końcu Radny Artur Czernecki wraz zarządem i przewodniczącą Klubu Seniora na Falkowej Danuta Góra oraz dyrekcją SP 11 Panią Martą Platą, podziękowali prezydentowi za życzliwość i inwestycje zrealizowane na osiedlu Falkowa.