Prośba mieszkańców do prezydenta o bezpieczeństwo .

 

 

 

 

 

 

Artur Czernecki Nowy Sącz, 19 listopada 2019 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Nowego Sącza

Szanowny Pan

Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

INTERPELACJA

W imieniu mieszkańców Miasta Nowego Sącza, społeczności uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Juliana Tuwima, mieszkańców dzielnicy Falkowa zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego sposobu docierania do placówki przez uczniów SP Nr 11 w Nowym Sączu. Wykonany w poprzednich latach chodnik zabezpiecza drogę do szkoły jedynie w dolnej części, ponieważ kończy się on na wysokości budynku szkoły. Dzieci docierające na zajęcia szkolne z górnej części Osiedla Falkowa zmuszone są korzystać z pobocza. Wraz z pierwszymi opadami śniegu i tworzonymi przez pługi pryzmami śniegu droga do szkoły w konsekwencji oznaczać będzie konieczność poruszania się po ulicy.

Łączące się ze sobą ulica Generała Wieniawy Długoszowskiego i ulica Falkowska
w Nowym Sączu są bardzo niebezpiecznymi, wąskimi ulicami, po których porusza się coraz więcej samochodów. Brak chodnika oznacza brak możliwości bezpiecznego poruszania się nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych i seniorów, którzy w większości sytuacji korzystają z tej drogi jako piesi. Jak widać na załączonej dokumentacji fotograficznej jakość pobocza pozostawia również wiele do życzenia, trudno zatem proponować pieszym, szczególnie dzieciom i osobom starszym, aby drogę do szkoły, do Kościoła, do ogródków działkowych czy do sklepu pokonywali po wyboistym, pełnym dziur i nierówności poboczu. Spacer po takiej nawierzchni skutkować może kontuzjami, złamaniami, a w najlepszym razie znaczącym dyskomfortem, szczególnie dla osób starszych. Kto weźmie na siebie ból i cierpienie tych osób w przypadku zaistnienia takiej sytuacji?

Nie wyobrażam sobie, aby na terenie Miasta Nowego Sącza możliwe byłoby wydawanie środków finansowych z pominięciem projektów o tak kardynalnym znaczeniu dla mieszkańców. Potrzeba bezpieczeństwa, a taką jest zapewnienie bezpiecznego poruszania się po miejscu swojego zamieszkania, jest jednym z podstawowych oczekiwań społecznych każdego człowieka. Dlatego ponawiam swoją prośbę o bezstronne, wolne od podziałów rozpatrzenie i bezzwłoczne zrealizowanie projektu budowy chodnika na ulicy Wieniawy Długoszowskiego i Falkowskiej w Nowym Sączu, na odcinku powyżej Szkoły Podstawowej
nr 11, który uzupełni brakujący element tej tak ważnej dla mieszkańców infrastruktury.
Nowoczesne rozwiązania technologiczne dostępne w tym zakresie, z pewnością pozwolą na dostosowanie technologii wykonania chodnika do trudnych warunków i niełatwego ukształtowania terenu, jaki tam występuje.

Jestem pewien, iż deklarowana przez Pana Prezydenta troska o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Nowego Sącza przełoży się na podjęcie stosownych działań i zabezpieczenie środków finansowych na jak najszybsze rozpoczęcie prac zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i wybudowania brakującego odcinka chodnika na ulicy Wieniawy Długoszowskiego i Falkowskiej w Nowym Sączu.

Z poważaniem

Artur Czernecki

Załączniki:

– dokumentacja fotograficzna ? szt. 2