Proszę o zaufanie i poparcie mojej kandydatury w dniu 21 pażdziernika 2018r

        ?Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem?                                                                                 (Kardynał Stefan Wyszyński).

Wybory samorządowe, w których wkrótce będziemy uczestniczyć, wyłonią nowe władze miasta z prezydentem na czele.Będziemy wybierać między ludźmi, programami i wizjami Nowego Sącza a w nim Naszego osiedla na przyszłość. To niezwykłe ważne decyzje, które zdecydują o tym, czy miasto we właściwy sposób będzie się rozwijać a co za tym idzie czy wykorzystamy szanse na poprawę istniejącego stanu rzeczy Naszego osiedla. W tym okresie w naszych domach pojawia się mnóstwo ulotek i folderów ,każdy kandydat zabiega o głos dla siebie, ale czy ostanie lata nie udowodniły, że po wyborach zapomniano o swoich wyborcach na osiedlu Falkowa? Czy udzielone przez Państwa poparcie dla byłych kandydatów a w późniejszym czasie radnych zaowocowało inwestycjami na naszym osiedlu? W tym miejscu muszę przyznać, iż nigdy nikt z obecnych radnych nie zapytał mnie o potrzeby naszego osiedla, jako przewodniczącego osiedla Falkowa, którego funkcje będę pełnił nadal pomimo ewentualnego wyboru mnie na funkcje radnego miasta.

Doskonale rozumiem niechęć Państwa, żyję przecież w tej społeczności. Środowisko lokalne nie jest mi obce.Integruję się z nim od dawna, znam jego potrzeby i problemy. Niech moja praca społeczna będzie tego dowodem.

Przez ostanie lata pełniąc funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla Falkowa starałem się wykorzystywać moją wiedzę i doświadczenie do pracy na rzecz mieszkańców osiedla Falkowa.

Wiem, czego oczekują jego mieszkańcy i tak jak w ubiegłych latach pomimo nie dowierzania mi, udało się mi zrealizować złożoną obietnicę, iż ul Długoszowskiego zostanie przebudowana i że będą na niej po obu stronach chodniki także ze powstaną nowe nawierzchnie bitumiczne na ul. Halnej, Obłazy czy Falkowskiej tak mogę Państwu zobowiązać się, gdy zostanę przez Państwa obdarzony mandatem zaufania, zostanie przebudowana ulica Jamnicka i powstaną przy niej chodniki wraz z alejkami rowerowymi, jako przewodniczący osiedla dołożę wszelkich starań, aby zostało zamontowane oświetlenie uliczne na całym osiedlu Falkowa, aby budynek przy ulicy Botanicznej był w pełni wykorzystywany do organizacji np. białych niedziel, Badań profilaktycznych czy realizującego zadania własne takie jak organizacja świetlisk środowiskowych

Poprzez pełnienie dyżurów czy uczestniczenie w różnych spotkaniach starałem się na bieżąco poznawać problemy mieszkańców osiedla. Niejednokrotnie podczas próby rozwiązywania ich korzystałem z Państwa sugestii i propozycji, za co pragnę gorąco podziękować.

Proponując Państwu swoją kandydaturę pragnę zapewnić, że chociaż w części będę starał się rozwiązywać nurtujące nas wszystkich problemy. Drodzy Państwo! Liczę na Państwa głosy, bo tylko wspólnie możemy zapewnić sobie i naszym dzieciom lepszą przyszłość.    

Z wyrazami szacunku

Artur Czernecki