Sprawozdanie Zarządu Osiedla Falkowa z kadencji 2012 – 2016

Sukcesy i porażki Zarządu Osiedla Falkowa w kadencji 2012- 2016

10 października 2012 podczas spotkania sprawozdawczo wyborczego zostałem przez Państwa obdarzony ogromnym zaufaniem. Wraz członkami zarządu Paniami Danutą Bojarczuk, Anną Świder, Barbarą Budzyńską oraz Bożeną Porębą wybraliście mnie na przewodniczącego Zarządu osiedla Falkowa powierzając  swoje codzienne lokalne problemy.

Pełniąc funkcję przewodniczącego Zarządu Osiedla Falkowa starałem się być zawsze blisko Was           i waszych problemów oraz  godnie reprezentować osiedle Falkowa na zewnątrz.

Nie wszystko udało się jeszcze zrealizować, ale też nie można powiedzieć, że nie odnieśliśmy my drobnych i dużych sukcesów poprzez ożywienie społeczności osiedla i zaangażowanie do wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest integracja pokoleń.

Aby móc zrealizować cele, jakie sobie wyznaczyłem, w pierwszej kolejności wystąpiłem do władz miasta o przekazanie do użytku dla mieszkańców oraz zarządu osiedla pomieszczeń znajdujących się przy ulicy Botanicznej 15.(Poprzedni Zarząd Osiedla miał swoją siedzibę w miejscu zamieszkania, przez co był pewien dyskomfort w komunikowaniu się z mieszkańcami z zarządem).

Pan Prezydent Miasta Ryszard Nowak przychylił się do Naszej prośby i decyzją administracyjną przekazał nieruchomość we władanie zarządu, za co mu jeszcze raz dziękuje. W budynku nie było sieci wodno-kanalizacyjnej, więc w pierwszej kolejności poczyniłem starania o doprowadzenie do budynku sieci kanalizacyjno ? wodociągowej, następnie zaadoptowanie jednego pomieszczenia na WC oraz łazienkę.Po wykonaniu wszystkich prac remontowo ? budowlanych pomieszczenia pomalowaliśmy i w tym miejscu składam serdeczne podziękowanie dla Pana Włodzimierza Basiagi, który bez wynagrodzenia pomalował wszystkie pomieszczenia.Chciałbym, aby w przyszłości odbywały się tam cykliczne spotkania mieszkańców osiedla oraz mieszkańców z przedstawicielami władz miasta ( prezydentem, dyrektorami wydziałów, policją, strażą miejską) oraz aby powołać do życia Klub Seniora, Koło Gospodyń Falkowskich, drużynę harcerską, Klub Młodych Sympatyków Osiedla..

W siedzibie Zarządu pomimo prac adaptacyjnych, pełniłem kilkakrotnie swoje dyżury. Wsłuchiwałem się w Państwa propozycje. Wiele  uwag czy problemów udało się nam wspólnie rozwiązać, kilka innych jest  w trakcie realizacji. Cieszę się, że przez te cztery lata udało nam się nawiązać doskonałą współpracę i jestem przekonany, że będzie ona zaowocowała  ona przez kolejne lata.

Przez cztery lata zarząd osiedla, któremu miałem zaszczyt przewodniczyć systematycznie współpracował z organami Miasta w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców osiedla oraz Policją /w tym Panią dzielnicową Bożeną Michalak /.

 Interweniowaliśmy między innymi w sprawie :

 • uzupełnienia dekli na włazach przy studzienkach na ulicy Falkowskiej,
 • rajdów motocyklowych przez ul. Botaniczną ,
 • przycinania drzew szczególnie przy ulicy Jamnickiej skrzyżowaniu ULIC Botanicznej Falkowskiej Podwala,
 • utwardzania rozjeżdżonych poboczy przy ul. Jamnickiej, Halnej, Ziołowej oraz Falkowskiej,
 • oznakowania ulicy przed Szkołą Podstawowa nr 11  znakami pionowymi i poziomymi UWAGA DZIECI,
 • przekazaliśmy odblaski dla uczniów szkoły w ramach akcji odblaskowej,

?  organizowaliśmy spotkania z Policją w sprawie bezpieczeństwa dzieci na Naszym osiedlu.

Wnioskowaliśmy rokrocznie przy planowaniu budżetu miasta o inwestycje na Naszym osiedlu m.in. o:

 • budowę chodnika od skansenu do szkoły ,
 • zagospodarowanie terenu przylegającego do skałek,
 • budowę sieci wodnokanalizacyjnej na osiedlu  Falkowa,
 • budowę nowej ulicy Jamnickiej wraz z chodnikiem i alejkami rowerowymi  ,uzupełnienie brakującego oświetlenia ul.Jamnickiej,
 • budowę boiska sportowego wraz z nowym ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 11,

?  rozbudowę placu zabaw znajdującego się przy szkole ,

budowę siłowni pod chmurką na terenie osiedla Falkowa ( niestety nie uzyskaliśmy zgody od Pani Dyrektor na wydzielenie z terenu przylegającego do szkoły z przeznaczeniem na siłownie,Jeżeli Ktoś z obecnych na zebraniu ma inną propozycję to bardzo proszę o wskazanie miejsca gdzie bezpiecznie mogłoby dość do takiej inwestycji. Jednocześnie  chciałbym poinformować Państwa , iż środki przeznaczone na ten cel nie mogą być spożytkowanie na wykonanie kolejnego placu zabaw czy remontu boiska i ogrodzenia przy Szkole Podstawowej  nr 11 lub przeznaczonych na budowę chodników czy ulic .

 • budowę altany rekreacyjno ? grillowej dla  mieszkańców osiedla,
 • wykonanie oświetlenia ul.Falkowskiej ,ul.Kolorowej,Ziołowej,Halnej ,Obłazy,
 • wykonanie dokumentacji oraz budowę ulicy Obłazy ,
 • wykonanie brakujących odwonień części ulicy Obłazy poprzez wykonanie rowów melioracyjnych w dzielnicy Falkowa,
 • wykonanie remontu oraz połączenie dwóch odcinków ulicy Halnej,
 • przebudowa i remont ulicy Falkowskiej wraz z budową chodnika ,

?  remont nawierzchni łącznika ul. Długoszowskiego z ulicą Jamnicką znajdującego się przy skansenie ( o który od kilku lat dopomina się od władz miasta mieszkaniec Roman Mikusz ).

W związku z pracami prowadzonymi przez Urząd Gminy Chełmiec  nad dokumentacją w sprawie wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla sołectwa Kunów gm. Chełmiec wnosiliśmy o partycypacje w kosztach przez  UM Nowego Sącza w celu umożliwienia przyłącza do nowopowstałej sieci dla mieszkańców osiedla ,odbudowę rowów melioracyjnych na usuwisku znajdującym się na wzgórzach Falkowej, wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych na wszystkich ulicach znajdujących się na osiedlu Falkowa, wnioskowaliśmy do władz o podjęcie współpracy i realizacji regulacji potoku Łubinka  . Zarząd dwukrotnie składał wniosek do budżetu obywatelskiego w sprawie ulicy Halnej ( wnioski zostały odrzucone z powodu barku własności gruntu) oraz dwukrotnie zaangażowaliśmy się w promocje złożonego wniosku w sprawie budowy boiska wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 11 na Falkowej (niestety bez sukcesu).Podczas rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Nowy Sącz  wnioskowałem wspólnie z zarządem o uwzględnienie próśb mieszkańców Naszego osiedla Falkowa tj.ul. Falkowskiej ,Obłazy, Halnej, oraz Kolorowej . Wnioskowałem o zamontowanie wiat na przystankach które zostały zamontowane  oraz montaż tablic ogłoszeniowych  co uprościło mi docieranie z informacjami do państwa np.o zbiórce odpadów wielkogabarytowych  oraz zużytego sprzętu elektronicznego,

Zapraszaliśmy Państwa na osiedlowe zebrania podczas których niejednokrotnie zgłaszaliście Państwo  do przedstawicieli Pana Prezydenta swoje wnioski oraz propozycje dotyczące naszej małej Ojczyzny jaką jest osiedle Falkowa. Wiem, że  nie wszystkie zostały zrealizowane, ale trudno się dziwić skoro przez poprzednie lata było zbyt dużo zaniedbań, aby można było w ciągu czterech lat je zrealizować.Jestem przekonany, że w latach kolejnych część Państwa wniosków oraz propozycji zostanie zrealizowanych.Jestem przekonany gdyż w ostatnim czasie zaprosiłem Pana Prezydenta Miasta na osiedle Falkowa i wspólnie zapoznawaliśmy się z zaległościami inwestycyjnymi na Naszym osiedlu.

Mając na uwadze położenie oraz ukształtowanie osiedla Falkowa i związaną tym faktem komunikację, założyliśmy po raz pierwszy w historii stronę internetową www.falkowa.pl  gdzie w miarę możliwości zamieszczałem skany pism, ogłoszeń czy kopii z lokalnych mediów piszących o Naszym osiedlu.To właśnie z tej strony, co niektórzy mieszkańcy zaczerpnęli informacje o planowanych wycieczkach, zbiórce śmieci o dużych gabarytach czy kolejności odśnieżania poszczególnych ulic naszego osiedla.

Podejmowaliśmy inicjatywy w zakresie spraw :

Socjalno ? bytowych –  pomoc udzielana z MOPS), kulturalnych , wyjście do kina dla dzieci oraz seniorów, udział dzieci z osiedla w balu karnawałowym Radość Wasza ? Radość Nasza, finansowaliśmy orkiestrę na zabawach organizowanych przez szkołę,

Opieki zdrowotnej – ( pomoc w dostaniu się do specjalisty mieszkańca, którzy najbardziej tej pomocy potrzebował),

Sportowych – ( strzelanie sportowe wspólnie z Klubem Sportowym Snajper prowadzonym przez Pana Józefa Fiuta, mecze piłkarskie z VIP( Parlamentarzyści, księża, Komendanci Policji, Straży Pożarnej, Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowej, wyjazdy bezpłatne na narty dla wszystkich chętnych z osiedla, jazdy konnej w stadninie TARA, gra w kręgle, ścianka wspinaczkowa, basen, bajkoland)

Wypoczynku ( wycieczki turystyczno ? krajoznawcze do Wadowic, Zakopanego, Łańcuta, Krynicy, Powroźnika, Muszyny oraz pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej, Łagiewnik, Ludźmierza, Czyrnej) dla dzieci w ramach akcji Bezpieczne Wakacje ? Bezpieczne Zimowe Ferie wspólnie z Świetlicą Środowiskową organizowaliśmy bezpłatne wyjścia m.in. Strzelnice LOK, Spektakl teatralny MOK, Wycieczki ( Muszyna, Niedzica, Kino MOK, Ufoland, Basen, Ścianka wspinaczkowa, Bajkoland, Kręgielnia ATOM, Mały Robinson, wyjazdy na kuligi do Rytra i Barcic, i wiele innych atrakcji).

Kierowany przez zemnie Zarząd Osiedla Falkowa podejmował również wiele nowych inicjatyw, których nikt do tej pory nie podejmował  m.in.

Organizowanie  imprez integracyjnych dla mieszkańców :

Integracyjnego  Dnia Dziecka, Zabawy Andrzejkowej, Spotkania Wigilijnego poprzedzającego Boże Narodzenie( składanie sobie życzeń wraz z połamaniem opłatkiem), Spotkania Noworocznego dla Seniorów,  podczas którego w ramach podziękowania  przyznawaliśmy statuetki ?Przyjaciela Osiedla Falkowa? ( 1.Ks.kan, Ryszard Kudroń,2.Dyrektor Marta Plata,3.Janusz Czerwiński,4.Janusz Adamek 5.Janusz Komurkiewicz  oraz wyróżnienia w postaci medalu Sympatyka Osiedla Falkowa który otrzymali : Pan Ryszard Nowak ? Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Jerzy Gwiżdż ? zastępca prezydenta ,Bożena Jawor ? zastępca prezydenta ,Pan Wojciech Piech ? zastępca prezydenta ,Agata Jasińska ? dyrektor wydziału organizacyjnego, Maria Wacławek , Roman Mikusz, Daria Poręba  ,Irena Rolka ,Anna Uroda ,Zofia Kościółek, Katarzyna Gawron.

Organizowaliśmy również  Świętego  Mikołaja który obdarowywał symbolicznymi słodyczami nie tylko uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 11 dzieci ale również mieszkańców  osiedla .

Dużym powodzeniem cieszył się  organizowany przez Zarząd Osiedla Falkowa ,Świetlice Środowiskową oraz Kawalera Orderu Uśmiechu Pana Stanisława Szarka    konkurs plastyczny pt. ?Falkowa Moich Marzeń ? w którym  dzieci osiedla poprzez rysunek przedstawiały wizje swojego osiedla i wszyscy  otrzymali nagrody ufundowane przez przewodniczącego ZO Falkowa.

Z inicjatywy przewodniczącego  wraz z Zarządem Osiedla Falkowa organizowane były przy obeliskach  przy kaplicy św. Antoniego ,uroczystości związane z upamiętnieniem katastrofy pod Smoleńskiem przy udziale  duchowieństwa ,  władz miasta ,Kompanii Reprezentacyjnej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej  ,służb mundurowych ,sądeckich szkół oraz mieszkańców osiedla Falkowa i zaproszonych gości.

Z spraw bieżących rok rocznie wnioskowaliśmy do Prezydenta Miasta zakres niezbędnych prac do wykonania na osiedlu w ramach zgłaszanych propozycji oraz do budżetu miasta na lata kolejne .

W imieniu mieszkańców w ramach swoich kompetencji interweniowałem   w sprawie regulacji potoku Łubinka jak również wnosiłem   o zabezpieczenie koryta potoku przed podbieraniem przez potok nieruchomości będących własnością mieszkańców ulicy Obłazy ( p.Gruca) . Wnosiłem również o pogłębienie rowów melioracyjnych na usuwisku Falkowskim oraz przy ulicy Obłazy gdzie została wykonana odbudowa rowów czy pielęgnację drzew przy ulicy Jamnickiej  .

Na terenie osiedla zostały zainstalowane tablice informacyjne ,wiaty przystankowe o które prosili mieszkańcy, wykonano remont schodów oraz podwórka przy szkole ,dokonywano stałych remontów nawierzchni ulic na osiedlu ,wykoszeń poboczy oraz rowów .

A co przed Nami jeżeli będzie tak Państwa wola ?

Chcielibyśmy w dalszym ciągu kontynuować rozpoczętą drogę poprzez aktywizacje naszej wspólnoty poprzez liczniejsze jak do tej pory spotkania, zaangażować się w promocje zdrowego życia poprzez organizacje białych niedziel, wycieczek rowerowych, pieszych ,czy autokarowych . Naszym kolejnym celem jest zagospodarowanie Lasku Falkowskiego w dodatkowe atrakcje nie tylko dla mieszkańców naszego osiedla ,chcemy aby nasze osiedle rozwijało się jeszcze bardziej niż do tej pory i mamy na to plan.Będziemy wnioskować o jak najszybszą budowę nowej ulicy Jamnickiej wraz z alejkami rowerowymi, chcemy powołać  być może sekcję rowerową .

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki