Artykuł w sadeczanin.info o remoncie ulicy Jamnickiej

Nowy Sącz: Jamnicka do przebudowy. Szykuje się prawdziwa rewolucja

Ulica Jamnicka to jedna z najbardziej wysłużonych ulic w Nowym Sączu. Jak tu dziś jest? Od pewnego odcinka bardzo wąsko – gdy mijają się dwa auta, jedno musi kołami zahaczyć o pobocze. Niemal na całej długości nie ma chodników, z lampami ulicznymi też różnie bywa. Nawierzchnia? No cóż, ujmijmy to tak: zostawia wiele do życzenia. Ale już dziś możemy powiedzieć – szykuje się tu niebawem wielka rewolucja. I to nie tylko drogowa.

Cały czas, jak grzyby po deszczu, przybywają w tej okolicy kolejne zabudowania mieszkalne. W okolicy ma swoją siedzibę również kilka firm. I dziś mamy dla okolicznych dobre wieści. Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy drogi.

Brzmi optymistycznie. Zajrzeliśmy zatem do samej dokumentacji i okazało się, że miasto rzeczywiście przymierza się tu do większej inwestycji, bo nie chodzi tu tylko o prozaiczną wymianę asfaltu, ale kompleksowe wykonanie drogi od nowa.

– Zakres inwestycji obejmuje: długość odcinka objętego dokumentacją wynosi: około 1,66 km (odcinek od ul. Beliny-Prażmowskiego do ul. Podwale) obejmuje opracowanie: koncepcji projektu; wielobranżowego projektu zagospodarowania terenu; wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego; projektu technicznego dla każdej z branż; opracowanie projektu inwentaryzacji zieleni; opracowanie projektu stałej organizacji ruchu; kosztorys inwestorski i przedmiar robót; STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji ZRID i innych decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji zaprojektowanych przez siebie robót budowlanych wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwów lub wniesionych odwołań od wydanych decyzji i zgłoszeń. Uzyskane decyzje muszą być ostateczne – brzmi fragment ogłoszenia.

Zagadnęliśmy o to przedsięwzięcie szefa zarządu osiedla Falkowa Artura Czerneckiego, który wnioskuje o remont Jamnickiej już od 15 lat. – Cieszę się, że pan prezydent robi taki prezent mieszkańcom na tę rocznicę i wywiązuje się z zobowiązania, które kiedyś mi złożył.

– Najważniejsze, że w końcu będzie tu chodnik i nie tylko mieszkańcy osiedla, ale również inni sądeczanie, którzy przychodzą tu na spacery choćby na Skałki będą bezpieczni – mówi zagadnięty o zakres przebudowy. – Kolejna ważna informacja jest taka, że w ślad między za moim wnioskiem zostanie tu też rozbudowana kanalizacja i pociągnięty wodociąg. Ludziom się wydaje, że skoro tu są domy nad rzeką, to mają wodę w studniach a wcale tak nie jest. Wody brakuje, a jeśli nawet jest, to nierzadko nie nadaje się do pica – podkreśla radny.

– To będzie jednak skomplikowane przedsięwzięcie ze względów własnościowych i dlatego chciałbym przy okazji zaapelować do wszystkich mieszkańców, by współpracowali ze służbami miejskimi i nie stawali na przeszkodzie. W końcu to wszystko będzie robione dla nich i dla ich dzieci – podsumowuje Czernecki. (e.stachura@sadeczanin.info Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.info ROB)

żródło : https://sadeczanin.info/wiadomosci/nowy-sacz-jamnicka-do-przebudowy-szykuje-sie-prawdziwa-rewolucja

 

Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla mnie najważniejsze !

Czy na ul. Długoszowskiego w Nowym Sączu stanie fotoradar? O montaż takiego urządzenia do Inspekcji Transportu Drogowego wystąpił prezydent miasta Ludomir Handzel. Pod tym pomysłem podpisuje się też przewodniczący Zarządu osiedla Falkowa i radny Artur Czernecki. – Taki fotoradar już dawno powinien być zainstalowany przy tej ulicy. Ukróciłoby to brawurę niektórych młodych ludzi – mówi.

Ulica Długoszowskiego w Nowym Sączu jest jedną z tych w mieście, na której już niejednokrotnie dochodziło do tragicznych wypadków. Mieszkańcy domów, które przy niej stoją wraz z Zarządem osiedla od wielu lat walczyli o to, aby ułożono przy niej chodniki. Gdy ich nie było mieszkańcy musieli chodzić poboczami.

Ruch samochodowy na ul. Długoszowskiego jest bardzo duży. Codziennie przejeżdża tamtędy tysiące aut. To właśnie nią wielu mieszkańców, Mszalnicy, Mystkowa, Kamionki Wielkiej, Kunowa i innych okolicznych miejscowości dojeżdża do pracy w Nowym Sączu, przyjeżdża na zakupy.Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel poinformował, że wystąpił do Inspekcji Transportu Drogowego o zamontowanie fotoradaru na ulicy Długoszowskiego. Wskazał też miejsce, w którym jego lokalizacja byłaby najbardziej odpowiednia. Chodzi o odcinek ulicy między wejściem do sądeckiego skansenu, a Szkołą Podstawową nr 11.
– Jest to miejsce szczególnie niebezpieczne – powiedział prezydent Handzel. – Wielu młodych kierowców się tam rozpędza wjeżdżając do miasta. Jeśli uda się tam zamontować fotoradar to, z pewnością zrobiłoby się tam bezpieczniej.Czy na ul. Długoszowskiego w Nowym Sączu stanie fotoradar i czy, jeśli zostanie zamontowany, będzie „kubłem zimnej wody” dla kierowców, zwłaszcza młodych urządzających sobie na niej samochodowe rajdy? O montaż takiego urządzenia do Inspekcji Transportu Drogowego wystąpił prezydent miasta Ludomir Handzel. Pod tym pomysłem podpisuje się też przewodniczący Zarządu osiedla Falkowa i radny Artur Czernecki. – Taki fotoradar już dawno powinien być zainstalowany przy tej ulicy. Ukróciłoby to brawurę niektórych młodych ludzi – mówi.

Już niejednokrotnie przy ul. Długoszowskiego stały policyjne patrole. Sypały się nakładane przez funkcjonariuszy mandaty na kierowców, którzy zapomnieli zdjąć nogę z gazu.

– Trzeba mieć świadomość, że ulica Długoszowskiego jest, można powiedzieć ulicą wlotową do Nowego Sącza dla mieszkańców jadących z Kamionki Wielkiej, Mystkowa, Kunowa, Mszalnicy – mówi Artur Czernecki, przewodniczący Zarządu osiedla Falkowa w Nowym Sączu. – Sam mieszkam w tym rejonie miasta i proszę mi wierzyć, czasem odnoszę wrażenie, jakby niektórzy kierowcy pokonujący tę długą ulicę nie mieli wyobraźni. Jadą z dużą prędkością. Wzdłuż ulicy, na pewnych jej odcinkach, są już chodniki, ale jeszcze nie wszędzie. Na tych odcinkach jest najbardziej niebezpiecznie, bo ludzie idą poboczami. Ile tutaj było już groźnych wypadków. Do dzisiaj mam przed oczami tragiczny wypadek, w którym zginęła 10-letnia dziewczynka. Naprawdę taki fotoradar byłby konieczny.

Radny Czernecki zwraca uwagę jeszcze na jeden aspekt. Mianowicie przy ul. Długoszowskiego jest bardzo gęsta zabudowa.

– Trzeba mieć na uwadze to, że na drogę w każdej chwili może wyjechać dziecko na rowerze, może wbiec pies – dodaje. Wszystko się może zdarzyć.  Taki fotoradar na pewno poprawiłby bezpieczeństwo na tej ulicy. Na szczęście za poprzedniego prezydenta udało się tam ułożyć chodnik na najbardziej niebezpiecznych jej odcinkach. Za obecnej prezydentury też udało się położyć tam kolejne metry chodnika.

– Kiedy chodników nie było dzieci idące i wracające z pobliskiej szkoły, mieszkańcy dosłownie uciekali prawie do rowów przed pędzącymi samochodami – dodaje przewodniczący Zarządu osiedla Falkowa. – Wierzę, że chodnik zostanie ułożony aż do granic miasta. Dziennie ulicą Długoszowskiego przejeżdża około pięć tysięcy samochodów.

źródło (i.michalec@sadeczanin.info, fot. Artur Czernecki).

https://www.sadeczanin.info/wiadomosci/nowy-sacz-fotoradar-na-dlugoszowskiego-wyhamuje-rajdowcow-zdjecia?page=0%2C1

 

Jeszcze w tym roku rewitalizacja ścieżki „Las Falkowski”

Ścieżka przyrodnicza o długości 1 km w Lasku Falkowskim zmieni się nie do poznania. Miasto Nowy Sącz efektywnie aplikowało o pozyskanie środków finansowych na rewitalizację tego pięknego obszaru. Zostanie wykonana całościowa rewitalizacja tego miejsca, w tym odtworzenie zdewastowanej małej architektury leśnej, dodanie nowych elementów do wypoczynku, ćwiczeń na wolnym powietrzu i zabawy.

Kwota dofinansowania to 60 tysięcy euro.
Rewitalizacja Lasku Falkowskiego ma się odbyć w całości w 2020 roku.

Dokładny zakres rewitalizacji obejmie modernizację obecnej ścieżki pieszej polegającej na: 

  • montażu i budowie fragmentów małej architektury, zmodernizowanie istniejących oraz wykonaniu nowych ławek i stołów dla turystów,
  • instalacji balustrady drewnianej na całej długości istniejących pomostów drewnianych,
  • instalacji tablic informacyjnych oraz oznakowania kierunkowego na palach drewnianych wzdłuż ścieżki,
  • zamontowaniu koszy na śmieci,
  • wzmocnieniu skarp i nasypów balami drewnianymi.
Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej Las Falkowski

Terenowa dydaktyczna ścieżka przyrodnicza „Las Falkowski”

Las Falkowski usytuowany jest w obrębie grzbietu Falkowej, którego wierzchowina w tej części  Nowego Sącza znajduje się na wysokości 380 m n.p.m., a zarazem 80 m ponad dna niedalekich dolin Kamienicy i Łubinki. Fundament tego grzbietu zbudowany jest z grubo ławicowych piaskowców oraz łupków. Ścieżka poprowadzona jest głównie przez teren rozległego osuwiska, pofałdowany z licznymi zagłębieniami lokalnie podmokły.

Las Falkowski zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego podjętą z inicjatywy Ligi Ochrony Przyrody, zaliczony został do kategorii lasu ochronnego, chroniącego środowisko przyrodnicze w granicach miasta Nowego Sącza o powierzchni 42 ha.

Obszar położony jest w umiarkowanie ciepłym piętrze klimatycznym, czyli najcieplejszej części polskich Karpat. Uwidocznione w Lesie Falkowskim są: bory mieszane z udziałem dębu, świerka i brzozy oraz część lasu dębowo-gradowego, na które miał wpływ człowiek.  Podczas marszu ścieżką możemy napotkać unikatowe, mało znane zbiorowisko, które tworzy klon. Trzeba zwrócić uwagę na stanowiska mchu torfowca i bluszczu pospolitego występującego pod ochroną. Pomimo silnych działań człowieka występuje tu zróżnicowana fauna bezkręgowców i kręgowców.

Edukacja ekologiczna jest dokonywana w trakcie aktywnej formy poznawania przyrody.

Ścieżka przyrodnicza Las Falkowski

Żródło: Rewitalizacja – Nowy Sącz

Zaproszenie na Tłusty Czwartek

Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Danuty Góry szefowej klubu seniora oraz Zarządu Osiedla Falkowa zapraszam w czwartek 20 lutego o godz.17.00 na ul.Botanicznej 15 (siedziba zarządu osiedla) na tradycyjny Tłusty Czwartek.Ze względu organizacyjnych zapisy do środy u Pani Danuty Góry oraz członków zarządu osiedla.

Zapraszam

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa  Artur Czernecki

Z nartami za pan brat 2020, czyli wyjazd do Ryterskiego Raju czyli kolejny bezpłatna nauka jazdy na nartach

Szanowni Państwo,

Droga Młodzieży

Kochane dzieci

Po raz kolejny wspólnie ze stowarzyszeniem „Beskidzkie Więzi” , organizuje dla Was możliwość bezpłatnej nauki jazdy na nartach oraz dla tych co już potrafią jeździć doskonalenie tej umiejętności  .

Co zrobić żeby zgłosić swoje dziecko na wyjazd ? 

Należy skopiować lub przepisać kartę zgłoszenia zamieszczoną poniżej i dostarczyć do dnia 31.stycznia 2020r. do godz.15.00  do Ośrodka Rekreacyjnego- Wypoczynkowego ” Maja” Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 40  ( obok hali sportowej).

Zapraszam wszystkie chętne dzieci oraz młodzież szkolną z osiedla Falkowa na bezpłatny wyjazd na narty pod opieką instruktora narciarstwa  do Ryterskiego Raju w dniu :31.01.2020r.(sobota  o godz.8.15.wyjazd z pod Skansenu planowany powrót ok.14.45. Zapisy oraz dodatkowe informacje u przewodniczącego p. Artura Czerneckiego pod numerem 509907001 .

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia  !

Zapisy do dnia 31.stycznia 2020r. do godz.15.00 na podstawie wypełnionego

Przy zgłoszeniu dziecka wymagana jest wypełniona karta zgłoszenia wraz z wypełnioną rubryką po prawej stronie na dzień przed planowanym wyjazdem

Zgłaszam dziecko na wyjazd na narty/ snowboard 

Nazwisko i Imię
Data urodzenia
Kod pocztowy, miasto
Do ubezpieczenia nr Pesela
Telefon kontaktowy rodzica
e- Mail
Poziom zaawansowania
Termin
Czy posiada ? narty buty kije
Czy posiada ? kask narciarski
Czy posiada odpowiednią odzież narciarską
Dodatkowe informacje rodzica
Uwagi**
** Informacje o konieczności przyjmowanie przez dzieci leków, uczuleniach oraz inne istotne informacje.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z2002 r. nr 101, poz 926 z póżn. zm.)

Data i podpis rodzica (opiekuna)

Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, edycję zdjęć oraz publikacje osiągnięć dzieci na stronie internetowej www.falkowa.pl , www.beskidzkiewiezi.pl , Facebook .Beskidzkie Więzi.

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka 

w dniu ………………………………. na narty/snowboard do Ryterskiego Raju .

Data i podpis rodzica (opiekuna)