Kolejny etap budowy chodnika na Falkowej

8 października  ruszyła inwestycja, o którą wraz z Zarządem Osiedla Falkowa, któremu mam zaszczyt przewodniczyć od 8 lat wnioskowałem. Budowa chodnika zdecydowanie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Falkowa. Dziękujemy władzom miasta za dotrzymanie słowa.

Będzie realizacja budowy kolejnego odcinka chodnika na osiedlu Falkowa

Szanowny Państwo

Dobra wiadomość dla mieszkańców osiedla Falkowa. W dniu dzisiejszym rostrzygnięty został przetarg na budowę kolejnego odcinka chodnika na osiedlu Falkowa w Nowym Sączu, o którego budowę wraz zarządem i mieszkańcami osiedla Falkowa, zwróciłem się z prośbą do Pana Prezydenta. Pan Prezydent Ludomir Handzel dał słowo, że jeszcze w tym roku ogłosi przetarg na budowę chodnika i słowa dotrzymał. Dziękujemy wszystkim radnym oraz lokalnym mediom, którzy od początku wspierali nas poprzez poparcie uzasadniania o celowości tej inwestycji, która będzie miała znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko osiedla Falkowa, lecz pozostałych mieszkańców miasta. Dziękujemy za dotrzymanie słowa Panie Prezydencie !!!

Z poważaniem Artur Czernevki

Trwa budowa chodnika wzdłuż ulicy Długoszowskiego

Trwa budowa chodnika wzdłuż ulicy Długoszowskiego

Nowy Sącz: trwa budowa chodnika wzdłuż ulicy Długoszowskiego

Przy ulicy Długoszowskiego trwa budowa długo oczekiwanego chodnika. O tę inwestycję mieszkańcy zabiegali od wielu lat. 

-Ten chodnik jest tu bardzo potrzebny. Będzie znacznie bezpiecznej. Piesi nie będą już musieli obawiać się samochodów ? mówi Artur Czernecki, przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa.  -Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak dotrzymał danego słowa i inwestycja, która nie należy do łatwych, bo w pobliżu są rowy, jest skarpa, budynek jednorodzinny, ruszyła z miejsca. 

-Dziękuję wszystkim właścicielom nieruchomości za przekazanie swoich terenów pod budowę chodnika. Dziękuję także firmie Andrzeja Saroty, która ugodowo realizuje inwestycję ? dodaje Czernecki.

Czytaj również:

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia, Zarząd Osiedla Falkowa w Nowym Sączu | Otagowano , , , ,  

Odpowiedz Prezydenta Miasta Nowego Sącza Pana Ryszarda Nowaka oraz zastępcy Pana Wojciecha Piecha

Sza­nowni Pań­stwo, miesz­kańcy osie­dla Fal­kowa, oraz ulicy Dłu­go­szow­skiego.

Po raz kolejny skie­ro­wa­łem prośbę o Pana Pre­zy­denta Ryszarda Nowaka o pilną budowę chod­nika przy ulicy Dłu­go­szow­skiego (od Skan­senu do Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 11). Miło mi poin­for­mo­wać, iż Chod­nik o który zabie­gam od dnia kiedy zosta­łem obda­rzony zaufa­niem miesz­kań­ców w dniu wyboru na prze­wod­ni­czą­cego Zarządu Osie­dla Fal­kowa, zosta­nie jako zada­nie prio­ry­te­towe wyko­nany w 2017 roku. Pra­gnę wyra­zić wdzięcz­ność Panu Pre­zy­den­towi za przy­chy­le­nie się do mojej a tym samym Waszej prośby.

Poniżej skan pism, które otrzymałem od władz miasta .

Z wyrazami szacunku :

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki

od-chodnik-dlugoszowskiego-ryszard-nowakodp-chdonikw-piech

Nowy Sącz: Rezerwacja gruntów przy Długoszowskiego? Miasto wyciąga asa z rękawa – Sądeczanka się kłania

Mimo skarg mieszkańców miasto podtrzymuje rezerwację gruntów w okolicy Długoszowskiego. Nie będzie planowanego kilkanaście lat temu szpitala pod Laskiem Falkowskim, ale za to Urząd Miasta musi być w gotowości, bo… w latach 2022 – 2025 ma być budowana długo wyczekiwana „Sądeczanka”.

O sprawie już pisaliśmy już w ślad za skargą Czytelnika. – Chciałbym  się podzielić pewnym problemem który ciągnie się od lat. Chodzi o rezerwację terenów pod obwodnicę przy ulicy Długoszowskiego w Nowym Sączu. Wiele ludzi ma problem z możliwością budowy czy też sprzedaży działek na tym terenie przez tę rezerwację choć wiadomo, że droga nigdy nie powstanie. Miasto powinno w końcu się określić, bo jeśli dalej planują coś na tych terenach, to niech albo zaczną wykupować teren albo wypłacać odszkodowanie za nie. Chyba że komuś zależy na tej rezerwacji przez możliwość wykupu działek za niższą cenę – skarżył się mieszkaniec.– Czytelnik ma w stu procentach rację. Nie skłamię jak powiem, że ta rezerwacja jest od około 30 lat – informował Artur Czernecki, szef Zarządu Osiedla Falkowa. – Tu miała być poprowadzona nowa ulica Cmentarna, przedłużenie tej drogi, którą się teraz wjeżdża do garaży podziemnych TESCO. Wtedy jeszcze były plany budowy szpitala pod Laskiem Falkowskim. Droga miała dochodzić do tej placówki a potem łączyć się z rondem na Alejach Piłsudskiego na wysokości salonu Renault. Ja już kilka razy pytałem się o to w Urzędzie Miasta, również jeszcze jako radny i z tego, co wiem miasto odstąpiło od realizacji tego projektu. Mimo to ludzie, którzy mają tu działki, nie mogą się wbudować…

W ślad za publikacją do redakcji wpłynęły kolejne dwa sygnały w sprawie.

Zgadzam się z tym i również mnie to dotyczy… Mamy tam działkę około 22 ar z czego zablokowane jest ok 60 procent. Płacimy podatki i przez ten cały czas nie możemy postawić na tym terenie nawet budynków tymczasowych. Jest to skandaliczne, uważam. A jak to wygląda pod względem prawnym niestety nie wiem. Może udało by się Wam to ustalić. Uważam, że nie powinno tak być…Takich osób jak my jest więcej…

Drugi email utrzymany był w podobnym tonie:  – To skandal! Już rozmawiałem nawet z prawnikiem, który sugerował mi żeby iść z tym do sądu i domagać się rekompensaty. Tylko kogo stać na sadzenie się z miastem? Ja już dawno noszę się ze sprzedażą tych gruntów, ale jestem jak inni uziemiony.

***

Przywoływany obszar jest przewidziany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Nowego Sącza jako rezerwa terenu dla potrzeb przyszłej realizacji przedłużenia ulic Witosa i Pieczkowskiego przez ulicę Lwowską, Długoszowskiego i Jamnicką do skrzyżowania ulic I Brygady i Alei Piłsudskiego – wyjaśnia rzecznik prasowy prezydenta, Krzysztof Witowski. – To inwestycja strategicznie ważna dla przyszłych rozwiązań komunikacyjnych miasta, w tym również w kontekście analizowanego przebiegu tak zwanej Sądeczanki, czyli szybkiego połączenia drogowego autostrady A4 w Brzesku z Nowym Sączem, a dalej z granicą państwa. Trzeba również pamiętać o rozwiązaniach komunikacyjnych ukierunkowanych na rozpraszanie ruchu samochodowego w trzech kierunkach z Sądeczanki, na odcinku przebiegającym na wysokości Nowego Sącza.

Witowski przypomina przy okazji, że Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad rozpisała niedawno przetarg na opracowanie studium korytarzowego dla przebiegu Sądeczanki i w tym kontekście istotne jest utrzymanie rezerwy terenu dla podanych wcześniej inwestycji drogowych. Planowana realizacja inwestycji to lata 2022-2025.

I na zakończenie dodaje: – Należy podkreślić, że Miasto działa tutaj zgodnie z prawem i w interesie rozwoju komunikacyjnego, który będzie służył nie tylko temu, ale i przyszłym pokoleniom mieszkańców Nowego Sącza.

Ewa Stachura e.stachura@sadeczanin.info

Fot.: ilustracyjne archiwum sadeczanin.info