Wyróżniliśmy ludzi o cudownych sercach statuetkami Przyjaciela Osiedla Falkowa

W dniu 24 lutego 2022 r. na zaproszenie Zarządu Osiedla Falkowa dla seniorów
– mieszkańców Osiedla Falkowa wystąpił Kordian. Od lat znany ze swej
filantropijnej działalności sądecki artysta swoim repertuarem zaskoczył
zgromadzonych tam seniorów, ale i oni mieli dla niego niespodziankę. Kordian
został uhonorowany tytułem Przyjaciela Osiedla Falkowa. Przewodniczący
Zarządu Osiedla, a zarazem wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza,
Artur Czernecki oraz Danuta Góra, szefowa Klubu Seniora Na Falkowej
wręczyli wzruszonemu artyście statuetkę. Tym samym podziękowano mu za
jego bezinteresowne działania dla małych i dużych mieszkańców Falkowej.
Kierowane do niego prośby o udział w koncercie, spotkaniu czy jakiejkolwiek
imprezie charytatywnej, nigdy nie spotkały się z jego odmową.
Drugim laureatem tytułu Przyjaciela Osiedla Falkowa został Dariusz Szymczyk.
Jego uhonorowano za wytrwałą bezinteresowna pomoc przy remontowaniu
zabytkowego dworku będącego siedzibą Zarządu Osiedla i Klubu Seniora, a
także za zaangażowanie w organizację spotkań na terenie Osiedla.
Dla wszystkich ważne jest, aby mimo trudności i przeszkód móc się spotykać w
szerszym gronie, bo pandemia wystarczająco nas odizolowała, a dla ludzi,
zwłaszcza osób starszych najważniejsze jest to aby móc liczyć na pomoc drugiej
osoby. Na Wacława Cieślika – Kordiana oraz Dariusza Szymczyka, można
liczyć zawsze i za to ogromnie im dziękujemy!