Jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks.kan.Ryszarda Kudronia

W dniu 26 maja 2019r.,mieszkańcy osiedla Falkowa i Kunowa na czele z przewodniczącym ZO Falkowa Arturem Czerneckim, uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej w Czyrnej  koncelebrowanej przez ks. Dziekana Jana Wnęka i Jubilata ks. kan. Ryszarda Kudronia z okazji Jubileuszu 40-lecia jego kapłaństwa .

Falkowa / Czyrna. Odwiedzili swojego dawnego duszpasterza. Było miło

 

Falkowa / Czyrna. Odwiedzili swojego dawnego duszpasterza. By?‚o mi?‚o

Ks.Ryszard Kudroń przez dwadzieścia lat pełnił posługę duszpasterską w kaplicy pod wezwaniem świętego Antoniego w dzielnicy Falkowa w Nowym Sączu. Wpisał się chwalebnie w serca i pamięć mieszkańców tego rejonu miasta, którzy uhonorowali go tytułem Przyjaciela Osiedla Falkowa i dokumentującą to statuetką, trofeami wręczonymi mu przed laty przez przewodniczącego Zarządu Osiedla Artur Czernecki. W czerwcu 2016 r. ks. kanonik Ryszard Kudroń pożegnał się z Falkową obejmując probostwo w wiosce Czyrna nieopodal Krynicy- Zdroju. Mieszkańcy Falkowej czują się jednak tak zżyci ze swoim dawnym duszpasterzem, że jeżdżą regularnie w odwiedziny do proboszcza w Czyrnej. Teraz odbyła się kolejna ich autokarowa wyprawa zorganizowana przez Artura Czerneckiego. W Czyrnej był czas na wspólna modlitwę w zabytkowej świątyni pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, niegdyś będącej łemkowską cerkwią pw. św. Parascewy, a także na miłe wspomnienia i biesiadowanie przy grillu. 
Ks.Ryszard Kudroń przez dwadzieścia lat pełnił posługę duszpasterską w kaplicy pod wezwaniem świętego Antoniego w dzielnicy Falkowa w Nowym Sączu. Wpisał się chwalebnie w serca i pamięć mieszkańców tego rejonu miasta, którzy uhonorowali go tytułem Przyjaciela Osiedla Falkowa i dokumentującą to statuetką, trofeami wręczonymi mu przed laty przez przewodniczącego Zarządu Osiedla Artur Czernecki. W czerwcu 2016 r. ks. kanonik Ryszard Kudroń pożegnał się z Falkową obejmując probostwo w wiosce Czyrna nieopodal Krynicy- Zdroju. Mieszkańcy Falkowej czują się jednak tak zżyci ze swoim dawnym duszpasterzem, że jeżdżą regularnie w odwiedziny do proboszcza w Czyrnej. Teraz odbyła się kolejna ich autokarowa wyprawa zorganizowana przez Artura Czerneckiego. W Czyrnej był czas na wspólna modlitwę w zabytkowej świątyni pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, niegdyś będącej łemkowską cerkwią pw. św. Parascewy, a także na miłe wspomnienia i biesiadowanie przy grillu. 
Falkowa / Czyrna. Odwiedzili swojego dawnego duszpasterza. By?‚o mi?‚o

Falkowa / Czyrna. Odwiedzili swojego dawnego duszpasterza. By?‚o mi?‚o

Falkowa / Czyrna. Odwiedzili swojego dawnego duszpasterza. By?‚o mi?‚o

Falkowa / Czyrna. Odwiedzili swojego dawnego duszpasterza. By?‚o mi?‚o

Falkowa / Czyrna. Odwiedzili swojego dawnego duszpasterza. By?‚o mi?‚o

Wybór na przewodniczącą Klubu Seniora na Falkowej  Pani Danuty  Góry

Falkowa / Czyrna. Odwiedzili swojego dawnego duszpasterza. By?‚o mi?‚o

Falkowa / Czyrna. Odwiedzili swojego dawnego duszpasterza. By?‚o mi?‚o

Czytaj więcej: https://gazetakrakowska.pl/falkowa-czyrna-odwiedzili-swojego-dawnego-duszpasterza-bylo-milo/ar/13674924

Zaproszenie

Szanowni Państwo

W imieniu księdza kanonika Ryszarda Kudronia oraz własnym ,zapraszam państwa na wyjazd  do Czyrnej w dniu

23 września 2018r o godz.14.00 z przystanku na Falkowej.

W programie :

  • Wspólna modlitwa w zabytkowym kościele
  • Biesiada przy grillu z ks. Ryszardem oraz  mieszkańcami Czyrnej
  • Pasieka Barć w Kamiannej

Koszt 20 zł /os ( transport – ubezpieczenie) grilla funduje przewodniczący .

Ilość miejsc ograniczona ,

Zapisy do dnia 21 września 2018r.,oraz wszelkie informacje u przewodniczącego Zarządu Osiedla Falkowa Artura Czerneckiego pod numerem telefonu 509 907 001

 

Informacja dla mieszkańców chcących wziąść udział w pogrzebie Pani Marii Kudroń.

Szanowni Państwo 

Z przykrością informujemy ,że zmarła mamusia  ks.kan Ryszarda Kudronia .

Organizowany jest wyjazd na uroczystość Mszy Św. Pogrzebowej ŚP. Marii Kudroń ,mamusi  ks.kan Ryszarda Kudronia. Wszyscy chętni chcący wziąć udział w tej uroczystości proszeni są o zgłaszanie się do przewodniczącego ZO Falkowa Pana Artura Czerneckiego nr tel. 509-907-001. Wyjazd poniedziałek 14.05.2018 godz.10.30 z Falkowej.do miejscowości Straszęcin k/Dębicy. Masz Święta  Żałobna zostanie odprawiona o godzi.13.00 w Kościele Parafialnym w Straszęcinie.