Sądeczanie pamiętali o rocznicy zbrodni katyńskiej i katastrofy Smoleńskiej

 

10 kwietnia pod obeliskiem przy kaplicy pw. św. Antoniego w Lasku Falkowskim odbyły się uroczystości rocznicowe upamiętniające 79. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej. W uroczystościach uczestniczył Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz wiceprezydent Magdalena Majka. 


 

Punktualnie o godz. 8.41 zabrzmiały syreny alarmowe. Wartę honorową pełniła Kompania Reprezentacyjna Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Apel poległych odczytał chorąży Straży Granicznej Bartosz Zgorzało. 

Proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty, ks. dr Jerzy Jurkiewicz, odczytał modlitwę w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem oraz ofiar zbrodni katyńskiej. 


 

Następnie wiązanki kwiatów oraz znicze złożyli pod obeliskiem prezydent Ludomir Handzel wraz z wiceprezydent Magdaleną Majką, a także starosta Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski, Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Iwona Mularczyk, przedstawiciele służb mundurowych – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, reprezentanci lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości z posłem Wiesławem Janczykiem na czele, reprezentanci sądeckiej ?Solidarności?, prezes sądeckiego oddziału Klubu Gazety Polskiej a zarazem dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Tomasz Baliczek, delegacja lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego a jednocześnie radny powiatowy Marek Pławiak, wraz z wicedyrektorem MORD, wiceprzewodniczącym Rady Miasta oraz Przewodniczącym Zarządu Osiedla Falkowa Arturem Czerneckim, przedstawiciele Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz uczniowie nowosądeckich szkół. W wydarzeniu wzięła udział również radna miejska Ilona Orzeł. 

Uroczystość poprowadził Janusz Michalik z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.

O godz. 18.00 w Bazylice pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu odbędzie się uroczysta msza święta w intencji ofiar zbrodni katyńskiej oraz katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. 

[POBIERZ ZDJĘCIA]  

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Na osiedle Falkowa przybyły relikwie św.Antoniego

W dniu dzisiejszym tj.17.06.2018r. Ksiądz Prepozyt , Proboszcz Parafii Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu dr Jerzy Jurkiewicz wprowadził  do kościółka na Falkowej relikwie I stopnia św.Antoniego 

Zarząd Osiedla Falkowa  ,wyraża wdzięczność  Księdzu  Prepozytowi Jerzemu Jurkiewiczowi oraz Księdzu Wikaremu Kazimierzowi Dudzikowi,za dar dla mieszkańców osiedla Falkowa i sprowadzenie relikwii z Padwy na Nasze osiedle 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

                                                                              Artur  Czernecki wraz z zarządem  

Święty Antoni urodził się w roku 1195 w Lizbonie, stolicy Portugalii. Na chrzcie św. otrzymał imię Ferdynand. Według podania, jego rodzicami byli Maria i Marcin Boglioni. Pomiędzy 15. a 20. rokiem życia wstąpił do Kanoników Regularnych Św. Augustyna, którzy mieli swój klasztor na przedmieściu Lizbony. Był tam dwa lata, po czym przeniósł się do klasztoru w Coimbrze, które to miasto – obok Lizbony – było głównym ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego kraju. W roku 1219 otrzymał święcenia kapłańskie.

W rok potem (1220) Ferdynand był świadkiem pogrzebu, jaki Coimbra wyprawiła pięciu franciszkanom, zamordowanym przez mahometan w Maroku. Z tej okazji zapoznał się Święty z duchowymi synami Św. Franciszka z Asyżu i natychmiast wstąpił do nich w Olivanez, gdzie osiedlili się przy kościółku Św. Antoniego Pustelnika. Święty, przy tej okazji, zmienił swoje imię na Antoni.

Św. Antoni, zapalony duchem męczeńskiej ofiary, postanowił udać się do Afryki, by w Maroku oddać swoje życie za Chrystusa. Jednak plany Boże były inne. Święty ciężko zachorował i musiał wracać do ojczyzny. Zastała go jednak na Morzu Śródziemnym burza i zapędziła jego statek na Sycylię. Właśnie w roku 1221 odbywała się w Asyżu kapituła generalna nowego zakonu. Święty udał się tam i spotkał ze Św. Franciszkiem. Po skończonej kapitule oddał się pod władzę brata Gracjana, prowincjała Emilii i Romanii, który wyznaczył mu pustelnię w Montepaolo w pobliżu Forli we Włoszech. Czas wykorzystał na pogłębienie w sobie życia wewnętrznego i dla swoich studiów. Ze szczególnym zamiłowaniem zagłębiał się w Pismo Święte, z którego później tak pełną dłonią korzystał. Równocześnie udzielał się na niwie duszpasterskiej i kaznodziejskiej.

Sława jego kazań dotarła niebawem do brata Eliasza, następcy Św. Franciszka. Ten ustanowił Świętego Antoniego generalnym kaznodzieją zakonu. Odtąd święty przemierzał miasta i wioski nawołując do poprawy życia i pokuty. Dar wymowy, jego język niezwykle obrazowy i plastyczny, ascetyczna postawa, żar i towarzyszące mu cuda gromadziły przy nim tak wielkie tłumy, że musiał głosić kazania na placach, gdyż żaden kościół nie mógł pomieścić słuchaczy.

W latach 1225-1227 Św. Antoni udał się z kazaniami do południowej Francji, gdzie z całą mocą zwalczał szerzącą się tam herezje katarów (albigensow). Kiedy powrócił do Italii, na kapitule generalnej, został wybrany prowincjałem Emilii i Mediolanu. W roku 1228 udał się do Rzymu, by załatwić pilne sprawy swojej prowincji. Z tej okazji papież Grzegorz IX, który o nim wiele słyszał, zaprosił Św. Antoniego z okolicznościowym kazaniem. Wywarło ono na papieżu tak silne wrażenie, że nazwał Świętego „Arką Testamentu”. Papież polecił Świętemu, by wygłaszał kazania do tłumów pielgrzymów, którzy przybywali do Rzymu. Na prośbę kardynała Ostii, Rajnolda Conti, późniejszego papieża Aleksandra IV, Święty napisał Kazania na święta. Wygłosił tam też kazania wielkopostne.

Po powrocie do swojej prowincji udał się do Werony, gdzie władcą był, znany z okrucieństw i tyranii, Książe Ezelin III. Był on zwolennikiem cesarza i w sposób szczególnie okrutny mścił się na zwolennikach papieża. Do niego należała też wówczas Padwa. Święty zdawał sobie sprawę, że naraża własne życie. Miał jednak odwagę powiedzieć władcy prawdę. Ku zdumieniu wszystkich, tyran nie śmiał go tknąć i wypuścił cało.

W roku 1230, na kapitule generalnej, Św. Antoni zrzekł się urzędu prowincjała i udał się do Padwy. Skutkiem nadmiaru obowiązków był całkowicie wycieńczony. Nadto zachorował na wodną puchlinę. Opadając z sił, zatrzymał się w niewielkim klasztorze w Arcella, gdzie w piątek wieczorem, 13. czerwca 1231 roku oddał Bogu ducha, mając zaledwie 36 lat. Pochowano go w Padwie, w kościółku Matki Bożej. W niecały rok, dnia 30. maja 1232, papież Grzegorz IX zaliczył go w poczet świętych. O tak rychłej kanonizacji zadecydowały liczne cuda i łaski, jakich wierni doznawali na grobie Św. Antoniego.

Św. Antoni jest patronem rzeczy zagubionych.

źródło: http://www.gosprzydowa.pl/swieci/antoni.html 

Modlitwa o opiekę Świętego Antoniego :
„Święty Antoni, wielki nasz Patronie, proszę Cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na mnie i przyszedł mi z pomocą.

Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i moich ufnych próśb, ale wspomagaj mnie w moich troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagam, spraw, abym dzięki Twej opiece miał zawsze silną wiarę, pracował nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej.

Polecaj mnie Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słaby i nędzny jestem, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd mnie otacza i jak bardzo potrzebuję Twej pomocy.

Proszę Cię, święty Antoni, abyś mnie wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.”

Seniorzy i przyjaciele Falkowej na spotkaniu noworocznym

Osiedle dalekie od centrum miasta, ale bliskie nie tylko jego mieszkańcom. W Szkole Podstawowej nr 11 odbyło się noworoczne spotkanie seniorów z Falkowej (18 stycznia) z udziałem wielu prominentnych gości, w tym zastępcy prezydenta Nowego Sącza Wojciecha Piecha.
 


 

Dziękuję wam, drodzy seniorzy, mieszkańcy osiedla  Falkowa i Kunowa, że  przyjęliście nasze zaproszenie i mimo tej niesprzyjającej aury wyszliście z domu ? powitał zebranych w imieniu organizatorów spotkania przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa Artur Czernecki. Podkreślił, że sprawy seniorów i osiedla są bardzo ważne nie tylko dla władz miasta, ale i parlamentarzystów. Do Szkoły Podstawowej nr 11 przyszli posłanka Barbara Bartuś i poseł Andrzej Czerwiński, dwaj inni ? Wiesław Janczyk i Józef Leśniak napisali listy do uczestników spotkania lub przysłali swoich przedstawicieli.
 

Licznie reprezentowani były władze miasta Nowego Sącza. Obok wspomnianego zastępcy prezydenta Wojciecha Piecha przybyli wiceprzewodniczący nowosądeckiej Rady Miasta Tomasz Cisoń, prezes Sądeckich Wodociągów Janusz Adamek, dyrektorzy Miejskiego Zarządu Dróg Grzegorz Mirek, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Józef Markiewicz i Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej UM Grzegorz Chochla.
 

Artur Czernecki dziękował im za to, że są przyjaciółmi, a często i mieszkańcami osiedla. Podziękował także dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Dorocie Goławskiej za dbałość o Falkową. Nie zabrakło prepozyta bazyliki św. Małgorzaty ks. prałata Jerzego Jurkiewicza, falkowskich działaczy społecznych i wreszcie najważniejszych gości ? seniorów z osiedla.
 

Falkowa jest nam bliska
 

Marzenia się spełniają ? powiedział do uczestników spotkania zastępca prezydenta miasta Wojciech Piech. ? Pamiętacie państwo dwa lata temu, kiedy tutaj do państwa pierwszy raz przyszedłem jako wiceprezydent Nowego Sącza, mówiliśmy o potrzebie budowy chodnika. I marzenia się spełniły. To jest dowód na to, że zgodne działanie, współpraca zarządu osiedla z władzami miasta Nowego Sącza i wszystkich zainteresowanych przynosi efekt. Współpraca zawsze przynosi efekt i tym sposobem za chwilę będziemy się cieszyć w pełni nie tylko chodnikiem, ale również tymi zadaniami, które zrealizowaliśmy w innych miejscach ? dodał wiceprezydent.
 

Przewodniczący Zarządu Osiedla w dowód uznania zaangażowanie w sprawy Falkowej wręczył kilku gościom statuetki Przyjaciela Osiedla Falkowa. Wśród obdarowanych był także zastępca prezydenta.
 

Osiedle Falkowa jest nam bliskie i będziemy stale rozbudowywać infrastrukturę techniczną tego osiedla, żeby państwu poprawić jakość życia ? zapewnił Wojciech Piech, co potwierdził dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Grzegorz Mirek. – Żebyście państwo byli przygotowani, że w tym roku nie zejdziemy z tego osiedla, bo chcemy jeszcze wykonać łącznik pomiędzy ulicami Długoszowskiego i Jamnicką ? uprzedził dyrektor MZD.
 

Codziennie, kiedy jadę do pracy, słucham w radiu, gdzie są utrudnienia. Ale jak słyszę, że na ulicy Długoszowskiego, to się cieszę. Bo to znaczy, że wymarzony chodnik się buduje i to nie koniec inwestycji ? dodał wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Cisoń. Wiceprzewodniczący jest radnym właśnie z Falkowej.
 

Posłanka Barbara Bartuś także zauważyła, że zarówno zarząd osiedla, jak i służby miejskie bardzo angażują się w pomoc dla osiedla Falkowa. ? Chciałabym przede wszystkim podziękować wszystkim państwu za to, że angażujecie się w dobro wspólne ? powiedziała składając życzenia noworoczne.
 

Ozdobą spotkania były jasełka przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 11, której dyrektoruje Marta Plata. Tradycyjnie punktem kulminacyjnym spotkania było połamanie się opłatkiem i życzenia, wśród których przeważały tradycyjne życzenia zdrowia, ale były także i szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń. Na to ostatnie nigdy nie jest za późno.
 

 [pobierz zdjęcia]

 

Autor: Wiesław Turek Dodano: 2018-01-19 11:25:13

Proboszcz bazyliki św. Małgorzaty z tytułem Przyjaciela Falkowej. Wyróżnienie wręczone podczas osiedlowego Opłatka

 

Gazeta Krakowska

Nowy Sącz. Proboszcz bazyliki św. Małgorzaty z tytułem Przyjaciela Falkowej. Wyróżnienie wręczone podczas osiedlowego Opłatka

?Stanisław Śmierciak

Tytuł Przyjaciela Falkowej, a także statuetkę potwierdzającą nadanie tego zaszczytu, dostał proboszcz sądeckiej bazyliki kolegiackiej p.w. św. Małgorzaty ks. prałat Jerzy Jurkiewicz. Z rąk przewodniczącego Zarządu Osiedla Artura Czerneckiego odebrał nagrodę podczas spotkania opłatkowego mieszkańców dzielnicy. Wyróżnienie takie spotkało też Wojciecha Piecha, wiceprezydenta Nowego Sącza.
Wyróżnienia nadane przez mieszkańców dzielnicy nie ograniczyły sie do dwóch osób, proboszcza i wiceprezydenta miasta, którzy zostali wpisani na listę Przyjaciół Falkowej. Przewodnicza cy Zarządu Osiedla Artur Czernecki wręczył także osiedlowe zaszczyty niższej rangi. Medale Sympatyka Osiedla Falkowa otrzymali: społecznik Dariusz Szymczyk, wikary pełniący posługę duszpasterską w osiedlowej kaplicy św. Antoniego ks. Kazimierz Dudzik oraz dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Grzegorz Mirek.

 

Do Szkoły Podstawowej nr 11 przybyli nie tylko mieszkańcy dzielnicy Falkowa, ale także wielu ich gości, którzy przybyli przełamać się opłatkiem i złożyć noworoczne życzenia. Osobiście uczynili to posłowie Barbara Bartuś i Andrzej Czerwiński, a poprzez specjalnych wysłanników wiceminister finansów Wiesław Janczyk i poseł Józef Leśniak.

Wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech i dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Grzegorz Mirek składali nie tylko życzenia, ale także zapewnienia o zrealizowaniu w tym roku dwu inwestycji bardzo ważnych dla dzielnicy. Wybudowaniu chodnika na arcyniebezpiecznym odcinku ulicy Długoszowskiego i wykonaniu w rejonie wejścia do skansenu połączenia drogowego pomiędzy ulicami Długoszowskiego i Jamnicką.

Stanisław Uszko, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Miejskiej Komendy Policji w imieniu komendanta miejskiego inspektora Jarosława Tokarczyka zapowiadał zwiększenie ilości patroli na ulicach w tym rejonie miasta.

Dla uczestniczących w osiedlowym Opłatku na Falkowej szkolna społeczność „Jedenastki” prezentowała widowisko bożonarodzeniowe. Wystąpili nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele wraz z dyrektor szkoły. Za sceniczny popis nagradzani byli gromkimi brawami.

 

Wideo

Autor: Stanisław Śmierciak

źródło : http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/nowy-sacz/a/nowy-sacz-proboszcz-bazyliki-sw-malgorzaty-z-tytulem-przyjaciela-falkowej-wyroznienie-wreczone-podczas-osiedlowego-oplatka,12865738/

 

Na Falkowej powstanie parafia. Chodnik już w tym roku

W miłej i serdecznej atmosferze upłynął opłatek dla seniorów Falkowej w Nowym Sączu. Tradycyjne spotkanie noworoczne dla najstarszych mieszkańców osiedla zorganizował zarząd osiedla, któremu z wielkim animuszem przewodniczy od dwóch kadencji Artur Czernecki.

Opłatek poprzedziła msza św. odprawiona w intencji seniorów w kaplicy św. Antoniego Padewskiego. Eucharystię celebrował  proboszcz sądeckiej fary ks. Jerzy Jurkiewicz.
Po nabożeństwie wszyscy przenieśli się do pobliskiej SP nr 11, gdzie seniorów i gości powitali: Artur Czernecki z zarządem osiedla oraz dyrektor Marta Plata, od trzydziestu lat pracująca w „11”.

Na początek przewodniczący Artur Czernecki wręczył grupie gości medal „Sympatyka Falkowej” za wspieranie działalności samorządu osiedlowego;

Medal  otrzymali:

ks. proboszcz Jerzy Jurkiewicz, szef  KMP ml. inspektor Jarosław Tokarczyk, płk SG Mieczysław Kurek (za apele smoleńskie z udziałem funkcjonariuszy SG), Grzegorz Chochla, dyr. wydziału zdrowia i opieki społecznej UM; Józef Markiewicz, dyr. MOPS oraz dwaj żurnaliści: Stanisław Śmierciak i niżej podpisany.

Dla prezydenta Ryszarda Nowak pan Artur  miał przygotowaną statuetkę „Przyjaciela Falkowej” (za przekazanie siedziby dla ZO Falkowa), niestety prezydent z powodu nawału obowiązku nie pojawił się na opłatku.

Artur Czernecki tryskał w środę  dowcipem. Wręczając medal red. Śmierciakowi z  „GK” powiedział: „Pan Staszek od czterdziestu lat wita i żegna sądeczan. Jest z aparatem fotograficznym na porodówce, przy narodzinach sądeczan i przy wypadkach samochodowych ze skutkiem śmiertelnym”.

Z koeli komendant policji w Nowym Sączu został wyróżniony za to, że Falkowa jest najbezpieczniejszym osiedlem w mieście. „Tak trzymać, panie komendancie” – powiedział Czernecki. Szef osiedla  nie szczędził pochwał dzielnicowej, sierżant Bożenie Michalak, dziwiąc się tylko, czemu ta dzielna policjantka jest ciągle sierżantem?  – Powinna już dawno awansować – uważa Czernecki.

Następnie seniorzy wysłuchali pięknych życzeń noworocznych m.in. od ks. Jurkiewicza,  przewodniczącej Rady Miasta Bożeny Jawor i jej zastępcy Tomasza Cisonia. Do życzeń dołączył się także szef sądeckiej policji,  komendant Straży Miejskiej Dariusz Górski i  radny Mieczysław Gwiżdż, przew. zarządu osiedla Barskie.

Miłą wiadomość miał dla zebranych z-ca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech.

– W tegorocznym budżecie Nowego Sącza jest zapisana kwota 850 tysięcy złotych na budowę chodnika na Falkowej. Chodnik na pewno powstanie w tym roku  – zapewniał Piech. Dodał, że miasto przygotowuje się do budowy nowego mostu heleńskiego i przebudowy skrzyżowania pod zamkiem, co udrożni układ komunikacyjny Nowego Sącza.

– Inwestycja ma kosztować 95 milionów złotych, zobaczymy jaka cena zostanie po przetargu – tłumaczył.

Z kolei Artur Czernecki wyraził życzenie, że spełni się niebawem pragnienie  mieszkańców Falkowej i na bazie wybudowanej przed 30 laty kaplicy, obecnie rektorat parafii  św. Małgorzaty, powstanie parafia.

Po połamaniu się opłatkiem seniorzy obejrzeli piękne jasełka w wykonaniu uczniów klasy IV przy wsparciu chóru szkolnego. Dziadkowie oglądali wnuków z widoczną przyjemnością, a później długo oklaskiwali małych aktorów. Spektakl przygotowały nauczycielki: Magdalena Kotlarz i Monika Pres.

Podczas smacznego świątecznego posiłku w sali gimnastycznej głównym tematem rozmów była parafia w Falkowej, to był news tegorocznego opłatka.

– Wiem, że biskup wyraził już zgodę. Kuria stawia jeden warunek. Musimy wybudować plebanię z mieszkaniem dla proboszcza i kancelarią – mówiła szeptem dobrze poinformowana mieszkanka Falkowej.

Ktoś inny dodał, że trwają już starania o zakup parceli pod plebanię i sprawa niebawem ruszy z kopyta. Przewodniczący Czernecki krążył z tajemniczą miną po sali, dając do zrozumienia, że zna szczegóły, ale nie może powiedzieć…

Opłatek zakończyła potańcówka, co jest tradycją na Falkowej.  Orkiestrę zafundował znany sądecki optyk, od pięciu lat mieszkaniec osiedla.

Dodajmy, że zarząd osiedla Falkowa pracuje w składzie: Artur Czernecki (przewodniczący), Bożena Poręba, Zofia Kościółek, Beata Majoch i Stanisław Wysocki.

autor; Henryk Szewczyk, fot. ZO Falkowa

źródło ;sądeczanin.info

https://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/na-falkowej-powstanie-parafia-chodnik-ju%C5%BC-w-tym-roku