Wyłozenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz-46a

Szanowni Państwo

Zarząd Osiedla Falkowa, informuje o wyłożeniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miast Nowego Sącza „Nowy Sącz-46a” w części dotyczącego osiedla Falkowa.

Z poważaniem Artur Czernecki

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa