Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa Artur Czernecki zachęca mieszkańców do skorzystania z możliwości wykorzystania we własnych gospodarstwach domowych instalacji odnawialnych źródeł energii. Miasto Nowy Sącz oferuje możliwość dofinansowania do montażu następujących typów instalacji OZE:
?Instalacja fotowoltaiczna;

?Instalacja kolektorów słonecznych;

?Instalacja kotła na biomasę;

?Instalacja pompy ciepła.

Wszelkie informacje uzyskać można w:
Biuro Obsługi Mieszkańców, Rynek 1
Wydział Pozyskiwania Funduszy, ul. Narutowicza 6
Centrum Informacji Turystycznej, ul. Szwedzka 2

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w Projekcie muszą złożyć uzupełnioną o niezbędne dane i podpisaną przez wszystkich właścicieli/współwłaścicieli budynku umowę użyczenia w terminie od 29 kwietnia do 14maja w wyżej wymienionych punktach.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Nowego Sącza, pod numerem telefonu: 18 471 00 10, e-mail: wprfundusze@nowysacz.pl

Brak dostępnego opisu zdjęcia.