Sądeckie Wodociagi planują na Naszym osiedlu inwestycje !

Szanowni Państwo!

Pragnę również poinformować, iż zwróciłem się z prośbą do spółki Sądeckie Wodociągi o realizację na Naszym osiedlu Falkowa sieci wodno-kanalizacyjnej w szczególności ul. Ziołowe, Obłazy, Kolorowej, Halnej. O uzgodnieniach będę Państwa informować na bieżąco oraz w miarę możliwości zaproszę na spotkanie z zarządem spółki.

Z poważaniem,               Artur Czernecki

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

 

Wniosek do Prezydenta i Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie ryczałtu za wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości

                    Nowy Sącz, dnia 12 lipca 2018r.

 

                                                                                        Szanowny Pan

                                                                 Ryszard Nowak

                                                                 Prezydent Miasta Nowego Sącza

                                                                 Rynek1

                                                                                    33-300 Nowy Sącz

 

Dotyczy :Uchwały nr LVI/605/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

Zarząd osiedla Falkowa na wniosek mieszkańców, zwraca się do Pana Prezydenta z apelem o zmianę sposobu naliczania ryczałtu w kwocie 117.00 zł nałożonego na mieszkańców osiedla Falkowa za wywóz nieczystości płynnych od każdej nieruchomości niepołączonej do kanalizacji oraz na której nie funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Mieszkańcy osiedla Falkowa od lat zwracają się do władz miasta z prośbą o wykonanie przez gminę sieci wodno-kanalizacyjnej i podłączenie do niej ich nieruchomości.

Z przykrością muszę zaznaczyć, iż za każdym razem otrzymujemy odpowiedź negatywną a podstawą jej jest zbyt droga inwestycja dla Spółki Sądeckie Wodociągi.

Budzą w nas niepokój również wypowiedzi Radnych Rady Miasta Nowego Sącza (protokół nr.LVI/2018 z posiedzenia Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu 29 maja 2018r.) a w szczególności radnego Józefa Hojnora cyt.?Radny J.Hojnor oznajmił, że z przyjemnością czyta przedmiotowy projekt uchwały a to, co powiedzieli przedmówcy jest w pełni rzeczą oczywistą i w pełni ich wypowiedzi wspiera natomiast jest na razie cisza, a na Komisji Infrastruktury i Środowiska pojawiały się głosy, że stawka została wyśrubowana i będzie dotkliwa i w związku z tym chciałby powiedzieć, że bardzo dobrze, bo właściwie na tym polega wychowanie, iż musi zaboleć ??. Dziwi nas fakt, iż nikt z zasiadających radnych z Naszego okręgu wyborczego a chcących wychowywać mieszkańców osiedla Falkowa poprzez nałożenie na nich opłaty ? kary, nie znalazł wśród licznych swoich obowiązków odrobinę czasu na konsultacje w/w uchwały z Zarządem Osiedla Falkowa czy z mieszkańcami, których reprezentują w Radzie Miasta.Kara w postaci tak wygórowanej opłaty za brak kanalizacji, o którą mieszkańcy osiedla Falkowa upominają się na każdym zebraniu czy spotkaniu z władzami miasta czy wnioskując do projektu budżetu jest krzywdząca i w żaden sposób nieuzasadniona.

Należy stanowczo podkreślić, że mieszkańcy nie unikają i nie chcą unikać opłat z tym związanych, lecz z powodu braku wywiązania się z obowiązku nałożonego na gminę przez UE polegającego na skanalizowaniu obszarów miejskich nakłada się na nich niesprawiedliwe opłaty.Naliczona kwota 117.00 zł od każdej nieruchomości w znacznym stopniu obciąża i tak żyjących na skraju ubóstwa emerytów czy samotnych mieszkańców osiedla, którzy zdecydowanie zużywają mniej wody od mieszkańców  rodzin wielodzietnych czy wielorodzinnych .Naszym zdaniem rozliczenie powinno odbywać się na podstawie licznika zużycia wody (niektóre nieruchomości są wyposażone) lub na podstawie realnych wyliczeń osobowych a nie od nieruchomości, która naszym zdaniem jest krzywdzącą dla wielu mieszkańców.

Zwracamy się do Pana Prezydenta oraz Rady Miasta Nowego Sącza z apelem i prośbą o zmianę wprowadzonej opłaty ryczałtowej w wysokości 117.00 zł od każdej nieruchomości na opłatę, która będzie jednocześnie zadośćuczynieniem dla mieszkańców nieskanalizowanych obszarów miasta i naliczana będzie osobowo do czasu skanalizowania osiedla Falkowa, o co po raz kolejny wnioskujemy.

                                                                                                     Z poważaniem,

Za zarząd

Artur Czernecki

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

 

Załącznik:

  1. Podpisy przedstawicieli domostw na osiedlu Falkowa.

Otrzymują:

1.Prezydent Miasta Nowego Sącza

  1. Rada Miasta Nowego Sącza

3.a/a