Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Falkowa za lata 2016-2022 r.

Nowy Sącz 04.07.2022 r.

Szanowni Państwo

Drodzy Mieszkańcy Osiedla Falkowa

w Nowym Sączu

Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Falkowa za lata 2016-2022 r.

Dnia 24.10.2016r. wolą mieszkańców został wybrany Zarząd Osiedla Falkowa.

Zarząd Osiedla Falkowa realizuje swoje cele statutowe w składzie

Artur Czernecki – Przewodniczący

Bożena Poręba

Beata Majoch

Zofia Kościółek

Stanisław Wysowski.

Pełniąc funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla Falkowa wraz z Zarządem starałem się być zawsze blisko mieszkańców i ich problemów oraz godnie reprezentować osiedle Falkowa na zewnątrz. Aby móc zrealizować cele, jakie sobie Zarząd wyznaczył,
w pierwszej kolejności wystąpiliśmy do władz miasta o przekazanie do użytku dla mieszkańców, Zarządu Osiedla oraz Klubu Seniora pomieszczeń znajdujących się przy ulicy Botanicznej 15. Poprzedni Zarząd Osiedla miał swoją siedzibę w miejscu zamieszkania Przewodniczącej Zarządu, co stanowiło znaczny dyskomfort w kontaktach Zarządu z mieszkańcami. Pan Prezydent Miasta Ryszard Nowak przychylił się do naszej prośby i decyzją administracyjną przekazał nieruchomość we władanie Zarządu. W budynku nie było sieci wodno-kanalizacyjnej, więc w pierwszej kolejności poczyniłem starania o doprowadzenie do budynku sieci kanalizacyjno- wodociągowej, następnie zaadaptowanie jednego pomieszczenia na WC oraz łazienkę. Po wykonaniu wszystkich prac remontowo-budowlanych, pomieszczenia pomalowaliśmy we własnym zakresie, oraz wykonaliśmy nową sieć CO, aby w przyszłości odbywały się tam cykliczne spotkania mieszkańców osiedla oraz mieszkańców z przedstawicielami władz miasta (Prezydentem, Dyrektorami wydziałów, Policją, Strażą Miejską).

Wraz z uzyskaniem pomieszczenia, powołano do życia Klub Seniora na czele, którego poprzez jednogłośny wybór, stanęła Pani Danuta Góra. W siedzibie przy ulicy Botanicznej 15, stały dyżur pełni Przewodniczący Zarządu Osiedla, wraz z Zarządem na bieżąco spotyka się z mieszkańcami osiedla na organizowanych zebraniach ogólnych. Przez wszystkie lata Zarząd osiedla, któremu miałem zaszczyt przewodniczyć systematycznie współpracował z organami Miasta w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców osiedla oraz Policją /w tym Panią dzielnicową Bożeną Michalak /.

 Interweniowaliśmy między innymi w sprawie:

 • uzupełnienia dekli na włazach przy studzienkach na ulicy Falkowskiej,
 • szkód wyrządzanych przez watahy dzików przy ulicy Jamnickiej oraz Ziołowej,
 • wykaszania rowów melioracyjnych na osuwisku Falkowa,
 • przycinania drzew szczególnie przy ulicy Jamnickiej na skrzyżowaniu ulic Botanicznej, Falkowskiej, Podwala (obecnie na bieżąco prowadzona jest wycinka),
 • remont rowu melioracyjnego przy ulicy Podwale,
 • utwardzania rozjeżdżonych poboczy przy ul. Jamnickiej, Halnej, Ziołowej oraz Falkowskiej ( prowadzone jest bieżące utrzymanie poboczy),
 • oznakowania ulicy przed Szkołą Podstawowa nr 11  znakami pionowymi i poziomymi UWAGA DZIECI, ostatnio został zainstalowany radar z wyświetlaniem prędkości, co przyczyniło się do ograniczania prędkości przez kierowców w sąsiedztwie szkoły, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa dzieci oraz mieszkańców Falkowej,
 • w celu poprawy bezpieczeństwa przekazaliśmy odblaski dla uczniów szkoły, w ramach akcji odblaskowej oraz organizowaliśmy spotkania z Policją, w sprawie bezpieczeństwa dzieci i seniorów na naszym osiedlu.

Przy planowaniu budżetu miasta wnioskowaliśmy o realizację inwestycji na naszym osiedlu m.in. o:

 • budowę chodnika od Skansenu do szkoły ( inwestycja została zrealizowana),
 • zagospodarowanie terenu przylegającego do skałek (powstało ogólnodostępne grillowisko),
 • budowę sieci wodnokanalizacyjnej na osiedlu  Falkowa (udało się zrealizować tylko na łączniku ul. Długoszowskiego- Jamnicka wraz z przedłużeniem sieci wodociągowej do ulicy Jamnickiej,
 • budowę nowej ulicy Jamnickiej wraz z chodnikiem i alejkami rowerowymi, inwestycja dzięki zaangażowaniu Prezydenta Miasta Ludomira Handzla jest w trakcie realizacji, obecnie trwają prace projektowe,
 •  uzupełnienie brakującego oświetlenia ul.Jamnickiej (inwestycja została zrealizowana),
 • budowę boiska sportowego wraz z nowym ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 11 (inwestycja w postaci boiska wielofunkcyjnego została zaprojektowana, zaakceptowana przez Radę Miasta Nowego Sącza i oczekuje na dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego),
 • budowę chodnika od Szkoły Podstawowej Nr 11 do ul. Falkowskiej ( inwestycja została zrealizowana),
 • dokończenie remontu ulicy Obłazy.
 • remont ulicy Ziołowej (remont został zrealizowany wraz z nową nawierzchnią na mostku),
 • remont ulicy Kolorowej w tym przy numerach Kolorowa 20,22,24,
 • budowa parkingu przy Lasku Falkowskim w sąsiedztwie kaplicy na Falkowej,
 • wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej na osiedlu Falkowa w tym ul. Obłazy, Ziołowa, Kolorowa, Halna, Falkowska, Jamnicka.
 • wykonanie oświetlenia ulic Ziołowej, Obłazy, Halnej. Kolorowej i końcówki Falkowskiej (część została zrealizowana),
 • rozbudowę placu zabaw znajdującego się przy szkole (plac zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego został powiększony i odremontowany),
 • budowę siłowni pod chmurką na terenie osiedla Falkowa (inwestycja powstała przy Lasku Falkowskim),
 • budowę altany rekreacyjno-grillowej dla  mieszkańców osiedla (inwestycja została zrealizowana przy ul. Jamnickiej),
 • wykonanie brakujących odwodnień części ulicy Obłazy poprzez wykonanie rowów melioracyjnych w dzielnicy Falkowa,
 • wykonanie remontu oraz połączenie dwóch odcinków ulicy Halnej, (inwestycja nie mogła zostać zrealizowana ze względu na prywatne grunty),
 • przebudowa i remont ulicy Falkowskiej wraz z budową chodnika,
 • budowę łącznika ul. Długoszowskiego z ul. Jamnicką znajdującego się przy Skansenie (o który od kilku lat dopominali się od władz miasta mieszkańcy Osiedla, inwestycja została zrealizowana wraz z nowym oświetleniem,
 • wnioskowaliśmy o zamontowanie wiat na przystankach, które zostały zamontowane  oraz montaż tablic ogłoszeniowych , co uprościło docieranie z informacjami do mieszkańców np. o zbiórce odpadów wielkogabarytowych czy zużytego sprzętu elektronicznego,
 • w związku z pracami prowadzonymi przez Urząd Gminy Chełmiec  nad dokumentacją w sprawie wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla sołectwa Kunów gm. Chełmiec wnosiliśmy o partycypację w kosztach przez Urząd Miasta Nowego Sącza w celu umożliwienia przyłączenia do nowopowstałej sieci dla mieszkańców osiedla.

Mając na uwadze położenie oraz ukształtowanie osiedla Falkowa i związaną tym faktem utrudnioną komunikację, założyliśmy po raz pierwszy w historii stronę internetową www.falkowa.pl , gdzie w miarę możliwości zamieszczałem skany pism, ogłoszeń czy kopii z lokalnych mediów piszących o naszym osiedlu. To właśnie z tej strony, niektórzy mieszkańcy zaczerpnęli informacje o planowanych wycieczkach, zbiórce śmieci o dużych gabarytach czy kolejności odśnieżania poszczególnych ulic naszego osiedla.

Podejmowaliśmy inicjatywy w zakresie spraw:

Socjalno bytowych –  pomoc udzielana z MOPS, w okresie pandemii nieśliśmy pomoc w wykupywaniu leków i dostarczaliśmy potrzebującym do miejsca zamieszkania,

Kulturalnych – wyjście do kina dla dzieci oraz seniorów, udział dzieci z osiedla w balu karnawałowym Radość Wasza -Radość Nasza, finansowaliśmy orkiestrę na zabawach organizowanych przez szkołę,

Opieki zdrowotnej –  pomoc w dostaniu się do lekarza dla mieszkańca, który najbardziej tej pomocy potrzebował), zaopatrywaliśmy seniorów w maseczki ochronne z powodu pandemii, robiliśmy zakupy artykułów spożywczych oraz realizowaliśmy recepty dla potrzebujących i chorych mieszkańców osiedla,

Sportowych – (strzelanie sportowe wspólnie z Klubem Sportowym Snajper prowadzonym przez Pana Józefa Fiuta, mecze piłkarskie z VIP( Parlamentarzyści, księża, Komendanci Policji, Straży Pożarnej, Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowej, wyjazdy bezpłatne na narty dla wszystkich chętnych z osiedla, jazdy konnej w stadninie TARA, gra w kręgle, ścianka wspinaczkowa, basen, bajkoland)

Wypoczynku – wycieczki turystyczno-krajoznawcze do Wadowic, Zakopanego, Łańcuta, Krynicy, Powroźnika, Kamiannej, Muszyny oraz pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej, Łagiewnik, Ludźmierza, Czyrnej, Czorsztyna, Nidzicy oraz na spływ Doliną Dunajca i wycieczkę statkiem po zalewie Czorsztyńskim, Bieszczady, Krosno – Huta Szkła, Sandomierz. Zarząd Osiedla Falkowa wspólnie z Zarządem Osiedla Barskie w okresie od kwietnia do października organizuje dla mieszkańców osiedla wyjazdy na Słowację na baseny termalne do  Vrbova .

Dla dzieci w ramach akcji Bezpieczne Wakacje, Bezpieczne Zimowe Ferie wspólnie z Świetlicą Środowiskową organizowaliśmy bezpłatne wyjścia m.in. Strzelnice LOK, Spektakl teatralny MOK, Wycieczki ( Muszyna, Niedzica, Kino MOK, Ufoland, Basen, Ścianka wspinaczkowa, Bajkoland, Kręgielnia ATOM, Mały Robinson, wyjazdy na kuligi do Rytra i Barcic, i wiele innych atrakcji).

Kierowany przeze mnie Zarząd Osiedla Falkowa podejmował również wiele nowych inicjatyw, które do tj pory nie były realizowane m.in.

Organizowanie  imprez integracyjnych dla mieszkańców:

Integracyjny  Dzień Dziecka, Zabawa Andrzejkowa w Chacie Zbója, Spotkanie Wigilijne –  składanie sobie życzeń wraz z podzieleniem się opłatkiem, Spotkanie Noworoczne dla Seniorów, podczas których w ramach podziękowań  przyznawaliśmy statuetki Przyjaciela Osiedla Falkowa takim osobom jak: Ks.kan. Ryszard Kudroń, Dyrektor SP 11 Marta Plata, Janusz Czerwiński, Janusz Adamek, Janusz Komurkiewicz, Prezydent Miasta Ryszard Nowak, Ks.Prepozyt Jerzy Jurkiewicz, Józefa Niedźwiedź, Danuta Góra, Wacław Cieślik – KORDIAN, Dariusz Szymczyk. Wyróżnienia w postaci medalu „Sympatyka Osiedla Falkowa”, który otrzymali: Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza, Jerzy Gwiżdż Zastępca Prezydenta, Bożena Jawor Zastępca Prezydenta, Wojciech Piech Zastępca Prezydenta, Agata Jasińska, Maria Wacławek, Roman Mikusz, Daria Poręba, Irena Rolka, Anna Uroda, Zofia Kościółek, Katarzyna Gawron. Bożena Michalak, Marta Poremba, Ludomir Handzel Prezydent Miasta Nowego Sącza.

Organizowaliśmy również  „wizytę” Świętego  Mikołaja, który obdarowywał symbolicznymi słodyczami nie tylko uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 11 dzieci, ale również mieszkańców całego osiedla.

Rok 2019 rozpoczęliśmy od przywitania Nowego Roku wraz z mieszkańcami osiedla poprzez wspólne składanie sobie życzeń noworocznych. Miesiąc styczeń był miesiącem spotkań i integracji mieszkańców osiedla poprzez wspólne organizowanie z Klubem Seniora wieczorów kolęd, zabawy karnawałowej, kuligu oraz spotkania noworocznego mieszkańców osiedla z udziałem zaproszonych gości na czele z Prezydentem Miasta Ludomirem Handzlem, podczas którego wręczyliśmy okolicznościowe wyróżnienie Takie statuetki przyznawane są jeden raz w roku i tylko jednej osobie. Laureatką w roku 2019  została Pani Józefa Niedźwiedź, która od czterdziestu lat opiekuje się świątynią w tej dzielnicy miasta, najpierw była to kaplica, a obecnie Kościół pod wezwaniem św. Antoniego. W okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy wspólnie z Urzędem Miasta w ramach akcji „Bezpieczne Ferie” wiele atrakcji, angażując do ich realizacji świetlicę środowiskową, obiekt siedziby Zarządu oraz Szkoły Podstawowej nr 11. Wspólnie ze stowarzyszeniem „Beskidzkie Więzi” zorganizowaliśmy dla dzieci i młodzieży bezpłatne wyjazdy do Ryterskiego Raju w celu doskonalenia jazdy na nartach, snowboardzie, a na obiektach MOSiR w Nowym Sączu dzieci jeździły na łyżwach.  24 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 11 odbyło się spotkanie Zarządu Osiedla Falkowa z mieszkańcami, podczas którego przedstawiliśmy plany działania zarządu na cały rok oraz przekazaliśmy wspólnie z dzielnicową KMP aspirant Bożeną Michalak informacje o stanie bezpieczeństwa.

W siedzibie Zarządu przy ul.Botanicznej15 systematycznie spotykają się członkowie Klubu Seniora, gdzie seniorzy na bieżąco informują Zarząd o napotykanych problemach, które wspólnie staramy się rozwiązywać, a w dalszej części poprzez radnych zgłaszać swoje propozycje do władz miasta.W 2019 roku odbyły się również dwa spotkania z mieszkańcami, podczas których przekazane zostały informacje z życia osiedla oraz planowanych inwestycjach na osiedlu. 26 maja 2019 r., obchodziliśmy 40-lecie kapłaństwa ks.Ryszarda Kudronia, Zarząd zorganizował wyjazd do Czyrnej k. Krynicy, aby uczestniczyć na zaproszenie jubilata ,w koncelebrowanej Mszy Świętej.

Wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Miejską Policji, Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Klubem Sportowym „Snajper” Newag SA urządziliśmy zabawę dla rodziców i ich dzieci.  Z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca w czerwcu, zorganizowaliśmy wspólnego grilla i rozegraliśmy turniej rodzinny z ufundowanymi przez Przewodniczącego Zarządu nagrodami dla uczestników.

28 maja 2019r. o godz.18.00 odbyło się zebranie mieszkańców osiedla, podczas którego poinformowaliśmy o działaniach podejmowanych przez Zarząd oraz poinformowaliśmy o realizacji projektu pn. „Planowanie partycypacyjne, jako droga do integracji różnych grup zawodowych dla czynnej ochrony i zrównoważonego użytkowania przyrody polskich miast INTEGRAPLAN .

Z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią w 2021i 2022 nie odbyły się spotkania noworoczne organizowane w budynku szkoły, w zamian za to do seniorów trafiły paczki świąteczne.

Dużym powodzeniem cieszą się  organizowane przez Zarząd Osiedla Falkowa spotkania w Dworku, do którego zapraszaliśmy ludzi niezwykłych m.in. Izabelę Szafraniec. Organizowany był także wspólnie przez Zarząd Osiedla Falkowa, Świetlicę Środowiskową oraz Kawalera Orderu Uśmiechu – Pana Stanisława Szarka, konkurs plastyczny pt. Falkowa Moich Marzeń. W konkursie tym dzieci z Falkowej poprzez rysunek przedstawiały wizje swojego wymarzonego osiedla. Wszyscy  uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Falkowa.

Z inicjatywy Przewodniczącego oraz Zarządu Osiedla Falkowa, organizowane są uroczystości związane z upamiętnieniem katastrofy pod Smoleńskiem przy udziale  duchowieństwa,  władz miasta, Kompanii Reprezentacyjnej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, służb mundurowych, sądeckich szkół oraz mieszkańców osiedla Falkowa i zaproszonych gości.

Kościół pw. świętego Antoniego Padewskiego na osiedlu Falkowa w Nowym Sączu ma już 25 lat. Z tej okazji, w niedzielę (29 września 2020r.) odprawiona została uroczysta Msza Święta, której przewodniczył bp Andrzej Jeż, Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej wraz z ks. Jerzym Jurkiewiczem, proboszczem Bazyliki św. Małgorzaty, ks. Ryszardem Kudroniem oraz wszystkimi kapłanami posługującymi w tym kościele.

W podziękowaniu za 25 lat posługi duszpasterskiej na osiedlu Falkowa, Zarząd dzielnicy wraz z Klubem Seniora i mieszkańcami złożyli Dar Ołtarza – kielich, hostię, wino mszalne, ornat, stułę, alby, bieliznę kielichową oraz dar pieniężny na remont bazyliki.

Z bieżących spraw rokrocznie zgłaszaliśmy i zgłaszamy do Prezydenta Miasta zakres niezbędnych prac do wykonania na osiedlu w ramach zgłaszanych propozycji do Budżetu Obywatelskiego miasta na lata kolejne. Podejmujemy liczne interwencje w sprawach zgłaszanych na bieżąco przez mieszkańców osiedla.

Zapraszam na zebranie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 4 lipca 2022r.,o godz.18..00 w Szkole Podstawowej nr.11przy ul.Długoszowskiego 126.

Mając Państwa deklarowane wsparcie, zamierzam ubiegać się o Przewodniczenie Zarządowi naszego Osiedla na kolejną kadencję.

Gdyby zechcieli Państwo ponownie obdarzyć mnie zaufaniem i powierzyć funkcję Przewodniczącego – z przyjemnością podejmę się tego wyzwania, abyśmy nadal mogli działać na rzecz naszej dzielnicy Falkowa.

=Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki

Gazeta Krakowska wspomina Dzień Dziecka z 2019roku.

Dzień Dziecka w Falkowej ze strażakami, policjantami i kosmiczną wirówką [ZDJĘCIA]

Stanisław Śmierciak Gazeta Krakowska

Stanisław Śmierciak
zobacz galerię (135 zdjęć)

Co prawda nie pierwszego czerwca, ale radośnie i z mnóstwem atrakcji, fetowano Międzynarodowy Dzień Dziecka w dzielnicy Falkowa w Nowym Sączu. Zarząd osiedla, któremu przewodzi Artur Czernecki, zarazem wiceprzewodniczący Rady Miasta, przygotował, jak co roku, wiele atrakcji dla najmłodszych i już nieco starszych, czyli nastolatków. Były gry, zabawy, konkursy. Można było przymierzyć się do policyjnego radiowozu lub także policyjnego motocykla. Można było także poczuć się strażakiem wyruszającym do akcji wielkim wozem bojowym. Super atrakcją była komiczna wirówka Małopolskiego Ośrodka Ruchu pozwalająca bezpiecznie przeżyć doznania towarzysząc dachowaniu rozpędzone samochodu, który wypada z drogi. Te doznania dostępne były jednak tylko nastolatkom, bo warunkiem zajęcia miejsca w fotelu wirówki był wzrost przekraczający 150 cm. Na wszystkich czekały kiełbaski z grilla, lody od firmy Koral, napoje i cukierki – krówki rozdawane przez prawdziwego lwa, który przybył wraz z całą ekipą wolonturiuszy sądeckiej Fundacji „Będzie Dobrze”. Gośćmi najmłodszych podczas ich zabawy byli sądeccy radni oraz parlamentarzyści. By zbliżające się wakacje były bezpieczne dla wszystkich życzył wszystkim komendant miejski policji w Nowym Sączu inspektor Jarosław Tokarczyk.
Żródło : https://gazetakrakowska.pl/dzien-dziecka-w-falkowej-ze-strazakami-policjantami-i-kosmiczna-wirowka-zdjecia/ar/c1-14196633

Dbamy o Wasze Zdrowie !

Szanowni Państwo

Drodzy Seniorzy Osiedla Falkowa w Nowym Sączu.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych seniorów , przewodniczący Zarządu Osiedla Artur Czernecki ufundował partie maseczek dla mieszkańców osiedla. Maseczki będą dostępne od poniedziałku 30 marca 2020r. i zostaną bezpłatnie przekazane zainteresowanym seniorom po 65 roku życia.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem maseczki proszone są o kontakt z Arturem Czerneckim przewodniczącym osiedla..tel.509907001

Już wiemy, że:

 • to nie grypa, ale coś zdecydowanie groźniejszego,
 • zakażenie może przebiegać bezobjawowo,
 • bezobjawowi nosiciele mogą zakażać kolejne osoby,
 • nosicielstwo może utrzymywać się wiele dni, a nawet tygodni,
 • sam wirus może przetrwać na różnych powierzchniach do kilku dni (więcej na ten temat),
 • długo utrzymuje się też w powietrzu (do kilku godzin),
 • COVID-19 jest przenoszony głównie drogą kropelkową, ale to zarazem choroba brudnych rąk.

W Falkowej uhonorowano przyjaciół i sympatyków tego osiedla

Nowy Sącz. W Falkowej uhonorowano przyjaciół i sympatyków tego osiedla

Stanisław Śmierciak

Stanisław Śmierciak
zobacz galerię (27 zdjęć)

Miłą tradycją dzielnicy Falkowa w Nowym Sączu jest wykorzystywanie noworocznego spotkania mieszkańców nie tylko do składania życzeń i przełamywania się opłatkiem. To także okazja do wyrażenia podziękowań osobom, które najefektywniej wspierają rozwój tego peryferyjnego rejonu miasta. Tytułem” Przyjaciela Osiedla Falkowa”, a także statuetką potwierdzającą jego nadanie, honorowana jest osoba mieszkająca w tej dzielnicy. Medale „Sympatyka Osiedla Falkowa” otrzymują osoby spoza tej dzielnicy.
reklama

Medal Sympatyka Osiedla Falkowa, którego laureatem przed laty została „Gazeta Krakowska” nadany został prezydentowi Nowego Sącza Ludomirowi Handzlowi.

Medalami takimi zaszczyceni zostali również: aspirant Bożena Michalak, funkcjonariuszka Miejskiej Komendy Policji będąca dzielnicową w tym rejonie miasta, a także Marta Poremba, dyrektorka Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Nowym Sączu.

źródło:https://gazetakrakowska.pl/nowy-sacz-w-falkowej-uhonorowano-przyjaciol-i-sympatykow-tego-osiedla/ga/c1-14738744/zd/41551980

 

Dzień Seniora

Kochani Seniorzy,

Życzę, aby Wasze życie nie było jesienną szarugą, a złotą polską jesienią. Niech Wasza mądrość i doświadczenie życiowe służy młodym pokoleniom. Życzę, abyście długo zachowali swoją aktywność, a w trudnych chwilach mogli liczyć na osoby bliskie i nigdy nie czuli się samotni. Żyjcie pełnią życia, rozwijajcie swoje pasje, realizujcie marzenia.

 Z wyrazami szacunku

Artur Czernecki

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Fotorelacja z imprezy w Chacie Zbója 

Czytaj dalej