Uroczysta Msza Świeta -Pożegnanie ks.kan.Ryszarda Kudronia

IMG_4471Nowy Sącz 24.07.2016

Homilia wygłoszona przez  mieszkańca Kunowa a obecnie ks.Antoniego Króla (wychowanka księdza kanonika Ryszarda Kudronia) wygłoszona podczas Mszy Świętej pożegnalnej kapłana który był z nimi przez ostatnie 20 lat  pełniąc posługę kapłańską ks.kan.Ryszarda Kudronia.

 

 

Siostry i bracia!

Jezus w dzisiejszej Ewangelii odpowiada na prośbę uczniów, którzy pobudzeni Jego piękną i intensywną rozmową z Ojcem, sami także zapragnęli wejścia w taką głęboką zażyłość z Bogiem. Stąd z ich serc wypływa pragnienie, które wyraża jeden z nich ?Panie naucz nas modlić się?. Ta potrzeba zawiązywania więzi z Bogiem istnieje w ludzkich sercach od wieków. I dziś, faktycznie kiedy widmo nienawiści, terroru powoli dochodzi do granic naszej Ojczyzny odkrywamy, że nasza nadzieja pozostaje jedynie w Bogu. W odpowiedzi na prośbę uczniów Jezus daje im modlitwę Ojcze nasz?. W odpowiedzi na istniejący niepokój i panoszącą się nienawiść, Bóg daje nam przewodników, swoich Apostołów, aby sami byli przykładem rozmodlenia w Bogu i wprowadzali w świat ducha pokoju, pragnienia miłości do Ojca pośród powierzonych sobie wiernych. I choć wielu chciałoby potwierdzać status kapłana, wyznaczać mu rolę, jaką winien odgrywać w społeczeństwie, to On jest naznaczony pieczęcią Kapłaństwa Chrystusowego i to w swoim Panu zawsze i niezmiennie znajduje źródło swej tożsamości. Wypełnia bowiem Jego posłannictwo, pełniąc zadania, głoszenia i uświęcania wiernych w różnych miejscach.

Stąd też w życiu kapłana na tym sakramentalnym gruncie otwiera się wielka ?przestrzeń? jego posługi dla zbawienia ludzi w Chrystusie i Kościele: służby, która bez reszty pobudzona miłością dusz ludzkich na wzór Chrystusa, wyraża się w oddaniu dla nich swojego życia, w jednoczeniu ich w Jedno Ciało, wprowadzaniu pokoju w ludzkich sercach, pomaganiu wiernym w tworzeniu się ?od wewnątrz?, pomaganiu im w postępowaniu i działaniu w wymiarze zbawczych Bożych zamierzeń.

Drodzy siostry i bracia!

Św. Proboszcz z Ars, Jan Maria Vianney mawiał, że: ?kapłan nie żyje dla siebie lecz żyje dla nas?. Kapłan żyje dla ludzi: ożywia ich i umacnia w wykonywaniu powszechnego kapłaństwa wiernych, aby i oni wzmocnieni jego przykładem potrafili składać ofiary w swoich rodzinach i otoczeniu.

Przez ostatnie dwadzieścia lat świadectwem modlitwy i wiary dzielił się z nami i naszymi rodzinami Ks. Ryszard. Pełnił potrójną misję, wynikającą z tożsamości Kapłaństwa Chrystusowego:

Misję NAUCZANIA, UŚWIĘCANIA I KIEROWANIA.

Kapłan powołany jest do nauczania i głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie, Odkupicielu człowieka. Księże Ryszardzie! Od końca sierpnia 1996 roku jako prorok przekazywałeś nam Boże znaki i prowadziłeś drogą do zbawienia, wiodącą przez wierność zasadom Ewangelii. Słowem Bożym karmiłeś najmłodszych, dzieci z naszej wspólnoty, choćby podczas tak licznej ich obecności podczas procesji Bożego Ciała czy na roratach. To dla nich przed 8 laty zapoczątkowałeś Oazę św. Antoniego, aby napełniać je Bożą nowiną, kształtującą ich niewinne serca.

Średnio przecież w tych wakacjach z Bogiem uczestniczyło około dwudziestu dzieci.

W czasie roku szkolnego przeprowadzałeś rekolekcje szkolne i katechizowałeś. Nie zapominałeś także o nauczaniu dorosłych, dla których tyle razy głosiłeś homilie, organizowałeś rekolekcje i kazania pasyjne.

W słuchaniu Słowa Bożego, pomagało nam min. wymienione nagłośnienie w kościele i na zewnątrz, ale nade wszystko to, że zawsze w tej misji głoszenia Słowa stawiałeś w centrum Jezusa i Jego Królestwo. To, że wypowiadałeś słowa ?święć się Imię Twoje?, będąc tak jak mawiał bł. Karol de Foucauld: ?monstrancją pokazującą Chrystusa?

Drugim zadaniem kapłana jest uświęcanie siebie i innych.

Rolą Apostoła jest przewodzenie na drodze do świętości i ukazywanie tej drogi. Dzięki Twoim staraniom możemy częściej uczestniczyć w Eucharystii, brać udział w codziennej Mszy świętej ? źródle i szczycie naszego życia chrześcijańskiego. Będąc zatroskany o piękno liturgii, często przypominałeś jak ważny jest w niej udział. Prowadziłeś regularne spotkania formacyjne z Liturgiczną Służbą Ołtarza, uwrażliwiałeś ich serca na ogromną wartość modlitwy i potrzeby służby podczas Mszy św. Ministrantom i lektorom zapewniałeś różne atrakcje i z nimi również zdobyłeś wiele trofeów sportowych, widniejących w naszej zakrystii. To ich i dzieci zapraszałeś na coroczne spotkanie ze św. Mikołajem.

Oznak Twojego starania o piękno liturgii jest wiele więcej: odnowienie tabernakulum i wbudowanie go na stałe do ściany prezbiterium; nowe szaty i księgi liturgiczne; odrestaurowanie kielichów i monstrancji; zakupienie banerów związanych z danym okresem liturgicznym; czy zaangażowanie w śpiew scholę i zespoły muzyczne, chociażby zespołu ?Ku chwale?.

Te drogę do zbawienia wskazałeś nam w sposób najprostszy, zachęcając do korzystania z Sakramentów Świętych. Do życia z Bogiem wprowadziłeś przez chrzest ok. 500 naszych dzieci, umieszczając też chrzcielnicę. Formowałeś nasze sumienia, dając możliwość regularnej comiesięcznej spowiedzi przed I piątkiem miesiąca czy w czasie świąt w postawionym, nowym konfesjonale. Przygotowałeś do Komunii św. ponad 400 naszych dzieci, do bierzmowania około 300 młodych. Połączyłeś sakramentalnym związkiem małżeńskim około 250 par.

Dbałeś o pobożne przeżywanie najważniejszych świąt: nowa szopka, grób Pański. Piękny wystrój kościoła podczas Okresu Bożego Narodzenia. Przygotowanie nas do Triduum Paschalnego poprzez nabożeństwa pasyjne i nabożeństwo czterdziestogodzinne, dzięki którym przystępowaliśmy z większą świadomością do przeżycia tych zbawczych wydarzeń naszej wiary. Wprowadziłeś straż przygrobną prezentującą się w pięknych strojach z halabardami, procesje rezurekcyjną z figurami i baldachimem.

Niedługo po informacji o otrzymaniu nowej Parafii, rozmawiałem z kilkoma osobami, które mocno podkreślały Twoje zatroskanie o chorych i potrzebujących. Jest ono bardzo widoczne w Twojej posłudze. Wprowadziłeś min. tradycję chlebków św. Antoniego. Poświęcałeś wiele czasu cierpiącym, o których samopoczucie wielokrotnie pytałeś. By dodać im pokrzepienia 11 lutego ? na światowy dzień chorego ? organizowałeś spotkanie. W ciągu twojej całej posługi odwiedziłeś ich w liczbie około 700 siedmiuset, służąc im w sakramencie pokuty i niosąc Jezusa Eucharystycznego. Dla ponad 300 z nich wypełniłeś ostatnią posługę pogrzebania, prowadząc ich duszę na spotkanie z Bogiem w wieczności. Nas zachęcałeś, przypominając nam bliskich zmarłych w listopadzie, przed każdą Mszą św. niedzielną i świąteczną, byśmy zawsze pamiętali o modlitwie za zmarłymi, byśmy pamiętali o słowach św. Augustyna, że ?łza za zmarłymi wyparowuje, kwiat na grobie więdnie, modlitwa natomiast dociera do Serca Najwyższego?.

I ostatni wymiar posługi kapłana to kierowanie i zarządzanie: Wymiar tej funkcji Księże Ryszardzie, uwidacznia się w Twojej posłudze bardzo mocno i wyraża nie tylko w duchowym przewodzeniu naszej wspólnocie, ale również w trosce o zewnętrzny wygląd kościoła. Nie sposób wymienić wszystkich podjętych prze Ciebie inwestycji, których było mnóstwo. Owszem, mogły się one dokonywać dzięki ofiarom wielu wiernych i przede wszystkim zatroskaniu Księży Proboszczów naszej Parafii, którzy w całkowitym zaufaniu powierzali Ci tę wspólnotę naszej Parafii. Lecz to twoje kierownictwo i starania sprawiły, że dziś możemy cieszyć się tak pięknym wyglądem kościoła i jego otoczenia. I w tym szczególnym dniu chcę przypomnieć niektóre podjęte inwestycje: odnawianie wnętrza, malowanie ścian. Odrestaurowanie Stacji Drogi Krzyżowej. Wymiana oświetlenia i organów. Zadbanie o ogrzewanie i nowe ławki. Zamontowanie dzwonów elektronicznych oraz ekranu do wyświetlania pieśni. Zabezpieczenie kościoła przed złodziejami. Poza tym inwestycje na zewnątrz kościoła: nowa elewacja, podłączenie do miejskiej kanalizacji, powiększenie placu wokół kościoła oraz oświetlenie go i wyłożenie kostką; Postawienie pięknej figury naszego Patrona w miejsce starej kapliczki, gdzie już od wojny na modlitwie gromadzili się wierni. Ogrodzenie i posadzenie nowych roślin. Gruntowny remont sal katechetycznych, kuchni i toalet. Konserwacja dachu i wymiana rynien. Postawienie gabloty przed Kościołem.

Dzięki Twoim staraniom została również położona nowa nawierzchnia drogi prowadzącej do kościoła. Chciałeś, aby wszyscy dobrze wiedzieli gdzie w tym tak malowniczym miejscu znajduje się świątynia, wstawiając przy głównej drodze tablicę informacyjną.

Oprócz tego wszystkiego byłeś Dyrektorem ekonomicznym Parafii, odpowiedzialnym min. za remonty, budowę parkingu parafialnego czy za zaopatrzenie na uroczystości Wielkiego Odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego, który już za tydzień rozpoczniemy w naszej Parafii. Zająłeś się także organizacją pogrzebów Księdza Prałata Stanisława Lisowskiego i Waldemara Durdy oraz księdza Józefa Kościelnego. Uroczystości związanych z konsekracją Biskupów: Andrzeja Jeża i Jana Piotrowskiego. Przygotowaniu Prymicji: O. Andrzeja Migacza, O. Krzysztofa Drogosia, O. Andrzeja Laskosza oraz moich. W Twojej posłudze uwidacznia się troska o powołania, które realizuje również Twój uczeń kl. Arkadiusz Góra.

Siostry i bracia! Jeszcze można by pewnie długo wymieniać dzieła podjęte przez Ks. Ryszarda naszego długoletniego duszpasterza. Chociażby te związane z posługą w  skansenie, w Kościele Apostołów Piotra i Pawła; czy tak wielkie zaangażowanie w życie Szkoły, i przeżywanie z nią obchodów 100?lecia szkolnictwa na Falkowej. Czy również tak ważne inicjatywy kształtujące w nas ducha patriotycznego i tą bardzo dobrą współprace z Zarządem Osiedla na Falkowej i jej Przewodniczącym Panem Arturem Czerneckim .

Jednak ten wieloletni czas wspólnie przeżyty i wspomniane przeze mnie najważniejsze wydarzenia nie mają  służyć laudacji tak mocno związanego z nami Kapłana, lecz temu, abyśmy wszyscy umieli dostrzec to wspólnie podejmowane dobro, uczynione dzięki inspiracji Księdza Ryszarda. Potrafili uwielbiać i dziękować Panu Bogu za dar Jego posługi, ukierunkowanej na prowadzenie nas do zbawienia i rozszerzanie Królestwa Bożego.

Prawda jest taka, że Falkowa w 1996 roku była mizerną i niewielką wspólnotą zgromadzoną wokół nowo wybudowanej ale skromnej kaplicy ? a dziś po 20 latach jesteśmy żywym świadectwem bogactwa duchowego i materialnego dokonanego w tym czasie.

Czcigodny Księże Ryszardzie!

Jakże wyraźnie odnoszą się do Ciebie słowa Jana XXIII o jednym z kapłanów: ?Chociaż rozrywany największymi zajęciami, rozmowy z Bogiem nie przerywał”. Pamiętałeś i zapewne będziesz pamiętał o nas w modlitwie. Dziękujemy przede wszystkim, że na wzór Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, tej modlitwy i relacji z Bogiem nas uczyłeś.

Przeżywając swój jubileusz kapłaństwa w naszej wspólnocie 24 maja 2004 roku uwielbiałeś Boga za dar 25 lat swojej posługi. Na pamiątkowym obrazku umieściłeś wtedy słowa: ?prosząc o modlitwę na dalsze lata posługiwania, z serca błogosławi?. Przypominając sobie tę prośbę, zapewniamy Cię o modlitwie na kolejne lata kapłańskiego życia. Pamiętaj, że w naszych sercach nie tylko pozostanie wiele tych pięknych dzieł, które podejmowałeś, będąc duszpasterzem naszej wspólnoty, lecz przede wszystkim Twoja służba bez reszty pobudzona miłością dusz ludzkich, na wzór Chrystusa. I to niech On będzie Twoją największą nagrodą, a w dalszej posłudze niechaj zawsze towarzyszy Ci orędownictwo św. Antoniego z Padwy i opieka Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Amen

NIE SAMYM CHLEBEM…

2016-07-29 12:38:12 sacz.in

Falkowa: pożegnali kapłana po 20 latach posługi

Falkowa: pożegnali kapłana po 20 latach posługi
W ostatnią niedzielę (24 lipca) w kaplicy pw. Świę­tego Anto­niego na Fal­kowej wierni pożegnali kapłana, który spę­dził wśród miesz­kań­ców osie­dla Fal­kowa oraz wsi Kunów ostat­nie 20 lat posługi kapłań­skiej ks. kan. Ryszarda Kudro­nia.

W kon­ce­le­bro­wa­nej Mszy Świę­tej, któ­rej prze­wod­ni­czył ks. Pre­po­zyt, Pro­boszcz Para­fii pw. Świę­tej Mał­go­rzaty ks. Jerzy Jur­kie­wicz, uczest­ni­czył tłum wier­nych.

Uro­czy­stą liturgię uświet­nił Zespół Pie­śni i Tańca Lachy a swoją jedną z pierw­szych homi­lii wygło­sił ks. pry­mi­cjant ks. Antoni Krół, wycho­wa­nek ks. kan. Ryszarda Kudro­nia. W krótkich słowach przedstawił 20-letni wkład księdza Kudro­nia w roz­wój duchowy oraz patrio­tyczny miesz­kań­ców.

– Św. Proboszcz z Ars, Jan Maria Vianney mawiał, że: ?kapłan nie żyje dla siebie lecz żyje dla nas?. Kapłan żyje dla ludzi: ożywia ich i umacnia w wykonywaniu powszechnego kapłaństwa wiernych, aby i oni wzmocnieni jego przykładem potrafili składać ofiary w swoich rodzinach i otoczeniu. Przez ostatnie dwadzieścia lat świadectwem modlitwy i wiary dzielił się z nami i naszymi rodzinami Ks. Ryszard. Pełnił potrójną misję, wynikającą z tożsamości Kapłaństwa Chrystusowego: Misję nauczania, uświęcania i kierowania. Kapłan powołany jest do nauczania i głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie, Odkupicielu człowieka. Księże Ryszardzie! Od końca sierpnia 1996 roku jako prorok przekazywałeś nam Boże znaki i prowadziłeś drogą do zbawienia, wiodącą przez wierność zasadom Ewangelii. Słowem Bożym karmiłeś najmłodszych, dzieci z naszej wspólnoty, choćby podczas tak licznej ich obecności podczas procesji Bożego Ciała czy na roratach. To dla nich przed 8 laty zapoczątkowałeś Oazę św. Antoniego, aby napełniać je Bożą nowiną, kształtującą ich niewinne serca.

Słowa uzna­nia wraz z podzię­ko­wa­niem za wie­lo­letni wkład na rzecz mieszkańców okolicy wyraził wice­prze­wod­ni­czący Rady Mia­sta Tomasz Cisoń, Prze­wod­ni­czący Zarządu osie­dla Fal­kowa Artur Czer­necki, Dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 11 Marta Plata wraz Prze­wod­ni­czącymi Rady Rodzi­ców SP 11 Anną Urodą wraz z Roma­nem Mikusz, przed­sta­wi­ciele Rady Para­fial­nej, litur­gicz­nej służby ołta­rza, Zuzanna Poręba wraz z Zespo­łem Pie­śni i Tańca LACHY, oraz miesz­kań­cy.

 Czcigodny Księże Ryszardzie, Przyjacielu osiedla Falkowa. Żegnając Cię, pragnę podziękować za wszystkie lata spędzone w naszej wspólnocie parafialnej szczególnie zgromadzonej tutaj, przy kaplicy pw. Św. Antoniego. Każdego dnia sprawowałeś  w naszej kaplicy obowiązki kapłańskie i posługę duszpasterską. Dziękujemy Ci, drogi księże, za wygłaszane przez ciebie  homilie, za troskę o wzrastanie duchowe ministrantów, młodzieży z naszej parafii, ale przede wszystkim parafian. Smutna nas chwila z Tobą jednoczy, Czcigodny nasz kapłanie. Żal serce ściska, łzą zachodzą oczy, Ty nas opuszczasz, dziś Twe pożegnanie. Byłeś nam zawsze ojcem i opiekunem, wpajałeś w dusze prawdy świętej wiary. Uczyłeś kochać Jezusa i Matkę Najświętsza. Dziękujemy Ci za wszystkie starania.

Idziesz posłuszny pełnić Bożą wolę. My będziemy się za ciebie modlić. Teraz, gdy się z Tobą trzeba żegnać, życzymy dobra wszelkiego i obfitości. Niech Ci Pan Bóg udziela łask nieba na Twoje dalsze, jak najdłuższe życie ? mówił przewodniczący Osiedla Falkowa, Artur Czernecki.

Po wszyst­kich wystą­pie­niach zabrał głos pro­boszcz para­fii pw. św. Mał­go­rzaty Jerzy Jurkiewicz, który podzię­ko­wał ks. Ryszar­dowi Kudro­niowi za dłu­go­let­nią pracę na rzecz lokalnej spo­łecz­no­ści doda­jąc, iż inne para­fie też chcą mieć dobrego kapłana. Stąd decy­zja biskupa o prze­nie­sie­niu ks. kan. Ryszarda Kudro­nia do para­fii w Czyr­nej koło Kry­nicy. Na końcu zabrał głos ks. kan. Ryszard Kudroń, który swoim wystą­pie­niu podzię­ko­wał para­fia­nom za 20 let­nią wspa­niałą i życz­liwą współ­pracę, pro­sząc jed­no­cze­śnie o modli­twę.

Źródło i fot. Artur Czernecki.

IMG_4561 IMG_4558 IMG_4476 IMG_4479 IMG_4490 IMG_4493 IMG_4495 IMG_4499 IMG_4507 IMG_4526 IMG_4528 IMG_4526 IMG_4533 IMG_4535 IMG_4538 IMG_4549 IMG_4551IMG_4458IMG_4471IMG_4464