UWAGA! Trwa rekrutacja do Dziennego Domu Seniora.

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa ? Artur Czernecki informuje, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miasto Nowy Sącz prowadzą nabór do Dziennego Domu Seniora przy ul. Jagiellońskiej 37. Rekrutacja rozpoczęła potrwa do 20 maja. Udział w ofercie Dziennego Domu Seniora jest bezpłatny. Placówka zostanie otwarta w maju. 
Dzienny Dom Seniora oferuje 8-godzinny pobyt, dwa posiłki dziennie, transport do i z placówki, spotkania z muzyką, filmem, sztuką, spacery, ćwiczenia ruchowe, wycieczki i inne zajęcia zgodnie z zainteresowaniami a także opiekę wykwalifikowanej kadry, która zapewni również organizację czasu wolnego. 
Do udziału w projekcie zgłaszane mogą być : 
? osoby zamieszkałe na terenie Miasta Nowego Sącza,
? w wieku powyżej 60 lat,
? których stan zdrowia nie wymaga całodobowej opieki, 
? osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Osoby zainteresowane ofertą Dziennego Domu Seniora proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 18 444 36 23, wew. 14, 16 / tel. kom. 604 907 560; bezpośredni kontakt w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żywieckiej 13, 33 ? 300 Nowy Sącz (Punkt pierwszego Kontaktu, pokój nr 8 na parterze.