Wniosek do Budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2022

Artur Czernecki – Radny Miasta Nowego Sącza                                                                                                                                              Nowy Sącz       23.07.2021r.               Zarząd Osiedla Falkowa

 

 

Szanowny Pan

Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Rynek 1

33 300 Nowy Sącz

 

 

Dotyczy: Zarządzenie Nr306/2021 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2021r.

 

W związku z przygotowaniem projektu Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2022r., Zarząd Osiedla Falkowa w imieniu mieszkańców oraz własnym, zwracam się do Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza, o uwzględnienie w projekcie długo oczekiwanych inwestycji przez mieszkańców.

Zdajemy sobie sprawę, że wszystkich propozycji nie jest Pan wstanie zrealizować, lecz w miarę możliwości prosimy o realizację tych inwestycji, które wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców.

 

 1. Adaptacja budynku przy ulicy Botanicznej 15 dla świetlicy środowiskowej oraz miejsca spotkań dla klubu seniora, mieszkańców osiedla. (wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie budynku, wykonanie zaplecza sanitarnego dla dzieci, że świetlicy, wykonanie wylewek na podłodze, malowanie ścian i ułożenie płytek, ogrodzenie budynku)
 2. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Jamnickiej.
 3. Budowa nowej ulicy Jamnickiej wraz z chodnikiem i parkingami dla mieszkańców korzystających ze ścieżki pieszo-biegowo-rowerowej wzdłuż rzeki Kamienica.
 4. Przejęcie gruntów części ulicy Falkowskiej od. nr. 142 do nr. 150 na własność Miasta Nowego Sącza i modernizację tego odcinka.
 5. Dokończenie przebudowy, remontu ulicy Obłazy.
 6. Przebudowa – Remont ulicy Ziołowej
 7. Budowa chodnika przy ulicy Falkowskiej do granicy miasta.
 8. Remont ulicy Kolorowej w tym przy numerach Kolorowa 20,22,24
 9. Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy lasku Falkowskim w sąsiedztwie kaplicy i na Falkowej.
 10. Wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej na osiedlu Falkowa w tym ul. Obłazy, Ziołowa, Kolorowa, Halna, Falkowska. Jamnicka.
 11. Wykonanie oświetlenia ulic Ziołowej, Obłazy. Kolorowej i końcówki Falkowskiej
 12. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 na osiedlu Falkowa.
 13. Uregulowanie własności oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod ulice, chodniki na osiedlu Falkowa.
 14. Wykonanie połączenia nowo wybudowanej ścieżki pieszo – biegowo – rowerowej przy rzece Kamienica z Miasteczkiem Galicyjskim – wykup i wykonanie ścieżki pieszo – biegowo – rowerowej poprzez istniejące drogi dojazdowe do posesji znajdujących się przy ul. Długoszowskiego oraz ul. Jamnickiej według załączonej mapki zał.1.
 15. Budowa II etapu ścieżki rowerowo-pieszej przy ulicy Lwowskiej os, Piątkowa do granic miasta.
 16. Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku przy rzece Kamienica w sąsiedztwie skałek.
 17. Wykonanie połączenia dwóch odcinków ulicy Halnej.
 18. Zagospodarowanie Lasku Falkowskiego dla mieszkańców miasta Nowego Sącza poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku np. budowa wieży widokowej.
 19. Oświetlenie ścieżki pieszo-biegowo-rowerowej wzdłuż rzeki Kamienica wraz kładkami wiszącymi.
 20. Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego całe osiedle Falkowa.
 21. Wykonanie oświetlenia nad siłownią pod chmurką przy lasku Falkowskim.
 22. Wykonanie remontu alejek dojazdowych do kaplicy cmentarnej oraz oświetlenia alejek cmentarnych i schodów od parkingu przy Galerii na cmentarzu komunalnym „Gołąbkowice”
 23. Wybudowanie lub adaptacja pomieszczenia w centrum miasta w celu zapewnienia dostępu do publicznej, miejskiej toalety dla osób niepełnosprawnych, turystów oraz mieszkańców miasta.
 24. Remont chodnika przy ulicy Samotnej
 25. Remont nawierzchni ulic Fabrycznej i Stolarskiej oraz chodników zwłaszcza w okolicy świetlicy Osiedlowej dla osiedla Kilińskiego.
 26. Remont nawierzchni ulicy Westerplatte oraz Armii Krajowej
 27. Montaż ekranów dźwiękochłonnych tłumiących hałas od ulicy Nowochruślickiej
 28. Wykonanie kompleksowej wymiany nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Lwowska, ul Beliny Prażmowskiego i Nowochruślickiej, jego przebudowa na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.
 29. Wykonanie zmiany skrzyżowania z wyspą centralną na typowe rondo, poprzez gruntowną przebudowę „Ronda Solidarności” zlokalizowanego u zbiegu ul. Królowej Jadwigi, Al. Józefa Piłsudskiego, ul. Prażmowskiego.
 30. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana oraz Gołąbkowicach.
 31. Podjęcie działań zmierzających do udostępnienia dla mieszkańców i turystów wieży ratusza.
 32. Budowa nowej przeprawy przez potok Łubinka do posesji za Miasteczkiem Galicyjskim przy ul. Lwowskiej 244, 244a
 33. Budowa tężni solankowej na osiedlu Falkowa w sąsiedztwie skałek, działka numer 255 w obrębie 110.
 34. Remont elewacji na budynku Szkoły Podstawowej nr 8.
 35. Budowa Pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej.