Z nartami za pan brat 2018

Pod Honorowym Patronatem Posła na Sejm RP Józefa Leśniaka

W imieniu Stowarzyszenia „Beskidzkie Więzi”, oraz Zarzadu Osiedla Falkowa .
Zapraszam wszystkie chętne dzieci oraz młodzież szkolną na bezpłatny * wyjazd na narty pod opieką instruktora narciarstwa  do Ryterskiego Raju w dniu 3 marca 2018 o godz.9.00 wyjazd z pod Skansenu planowany powrót ok.15.00. Zapisy oraz dodatkowe informacje u przewodniczącego p.Artura Czerneckiego pod numerem 509907001 . Ilość miejsc ograniczona !

* Koszt 10 zł.( opłat członkowska )

Zapisy do dnia 2 marca 2018r. godz.15.00 na podstawie wypełnionego 

Przy zgłoszeniu dziecka wymagana jest wypełniona karta zgłoszenia wraz z wypełnioną rubryką po prawej stronie na dzień przed planowanym wyjazdem

Nazwisko i Imię
Data urodzenia
Kod pocztowy, miasto
Ulica, numer
Pesel
Telefon kontaktowy rodzica
e- Mail
Poziom zaawansowania
Termin
Czy posiada ? narty buty kije
Czy posiada ? kask narciarski
Czy posiada odpowiednią odzież narciarską
Dodatkowe informacje rodzica
Uwagi**
** Informacje o konieczności przyjmowanie przez dzieci leków, uczuleniach oraz inne istotne informacje.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z2002 r. nr 101, poz 926 z póżn. zm.)Data i podpis rodzica (opiekuna)

?Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, edycję zdjęć oraz publikacje osiągnięć dzieci na stronie internetowej www.falkowa.pl , www.beskidzkiewiezi.pl , Facebook ?Beskidzkie Więzi?

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka ?????????????

w dniu ????????????? na narty/snowboard do Ryterskiego Raju .

Data i podpis rodzica (opiekuna)