Ks.kan. Ryszard Kudroń laureatem pierwszej statuetki Przyjaciel Osiedla Falkowa przyznanej przez Zarząd Osiedla Falkowa podczas spotkania świąteczno – noworocznego 2013 r.

Jak co roku, tradycyjnie w dzielnicy Falkowa zostało zorganizowano spotkanie opłatkowe w którym uczestniczyli licznie przybyli mieszkańcy oraz zaproszeni goście wśród nich znaleźli się: wiceprezydent Jerzy Gwiżdż, radni wojewódzcy Leszek Zegzda i Marta Mordarska, komendant Straży Miejskiej Adam Kaufman, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Józef Markiewicz, prezes Sądeckich Wodociągów Janusz Adamek. Tegoroczne spotkanie miało wyjątkowy charakter z racji ukonstytuowaniu się nowego zarządu osiedla Falkowa, któremu przewodniczy Artur Czernecki.

Tradycyjnie spotkanie poprzedziła uroczysta Msza Święta w intencji mieszkańców  odprawiona w kaplicy św. Antoniego  koncelebrowana przez. Ks. Prepozyta, Proboszcza Bazyliki pw. Św. Małgorzaty Jana Piotrowskiego, który wygłosił również homilie oraz ks. kan. Ryszarda Kudronia.

 

Po zakończonej liturgii zgromadzeni mieszkańcy oraz goście udali się do Szkoły Podstawowej nr 11,  gdzie zostały wystawione przepiękne jasełka przygotowane przez uczniowie klasy V i VI razem z opiekunami: Moniką Pres, Edytą Grześków, Magdaleną Kotlarz – Gadziną. Bożonarodzeniowe przestawienie zostało bardzo ciepło odebrane przez zgromadzona publiczność, którą zachwyciły nie tylko gra aktorska małych artystów ale również ogrom pracy jaka została włożona w przygotowanie.

Dzisiejsze spotkanie, to nie tylko doskonała okazja do zobaczenia tego niezwykłego przedstawienia ale również  często jedyny moment do pokłębienia naszych relacji sąsiedzkich. Warto podziękować organizatorom, a w szczególności panu Arturowi wraz z całym zarządem – powiedziała pani Zofia.

Podczas spotkania nie mogło zabraknąć ciepłych słów od przewodniczącego osiedla, członków zarządu osiedla oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 Marty Platy i ks. kan. Ryszarda Kudronia którzy złożyli życzenia przybyłym mieszkańcom oraz gościom.

Wśród gości był zastępca prezydenta miasta Pan Jerzy Gwiżdż, który w imieniu Pana Prezydenta Ryszarda Nowaka oraz uczestniczących w spotkaniu dyrektorów Wydziału Organizacyjnego UM Agata Jasińska, dyrektora Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej UM Grzegorza Chochli, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Józefa Markiewicza oraz prezesa Sądeckich Wodociągów Janusza Adamka złożył życzenia mieszkańcom osiedla, kierując słowa podziękowania dla zarządu za organizacje spotkania świąteczno – noworocznego.  Miłym zaskoczeniem dla mieszkańców były słowa wiceprezydenta  – My w ratuszu nic nie mamy, ale chodnik wam damy, które zostały nagrodzone gromkimi brawami. Warto podkreślić że od lat  radny a obecnie również przewodniczącego osiedla Artura Czerneckiego wspólnie z mieszkańcami osiedla zwracali się z prośbą do władz miasta o tą inwestycję, dzięki której najmłodsi będą mogli czuć się bezpiecznie w drodze do szkoły.

Do życzeń dołączyli radni województwa Małopolskiego Pan Leszek Zegzda oraz Marta Mordarska, która pełni również funkcje pełnomocnika prezydenta ds. społecznych Pan Komendant Straży Miejskiej Adam Kaufman i dzielnicowy straży miejskiej mł. spec. Jarosław Bużniak oraz w imieniu Komendanta KM Policji insp. mgr Henryka Koziała, podinspektor Albert Kogut wspólnie z dzielnicową osiedla sierż. szt. Bożeną Liszko.Na ręce przewodniczącego zarządu zostały również przesłane listy od parlamentarzystów posła Andrzeja Czerwińskiego oraz Arkadiusza Mularczyka.

Po życzeniach i przełamaniu się opłatkiem nastąpiła najważniejsza cześć, czyli wręczenie po raz pierwszy w historii nie tylko osiedla Falkowa, ale i Miasta Nowego Sącza specjalnych wyróżnień dla ludzi, którym leży na sercu dobro mieszkańców dzielnicy.

Po raz pierwszy w tym roku do tytułu ?Przyjaciela Osiedla Falkowa ? nominowani zostali: ks. prepozyt, proboszcz parafii w. św. Małgorzaty Jan Piotrowski, ks. kan. Ryszard Kudroń -opiekun kościółka na Falkowej, Ryszard Nowak-prezydent Miasta Nowego Sącza, Jerzy Gwiżdż, Bożena Jawor zastępcy prezydenta Nowego Sącza.

Statuetkę ?Przyjaciela Osiedla Falkowa ? otrzymał ks.kan Ryszard Kudroń za całokształt 16- letniego niesienia posługi kapłańskiej mieszkańcom osiedla Falkowa.

Medalami ?Sympatyk Osiedla Fakowa? zostali wyróżnieni ks. prepozyt, proboszcz  Jan Piotrowski, Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak wraz z zastępcami Jerzym Gwiżdzem oraz Bożeną Jawor za realizację różnych inwestycji, począwszy od przebudowy dróg, oświetlenie, po remont szkoły na osiedlu.

Po części oficjalnej wszyscy udali się na spotkanie noworoczne do sali gimnastycznej, która na czas spotkania zamieniła się w salę bankietową na wspólny poczęstunek oraz toast za pomyślność w roku 2013 na osiedlu Falkowa i w Nowym Sączu.

Zabawa karnawałowa trwała do późnych godzin nocnych, a gościom do tańca przygrywał zespól Rewerss.